Články

„Mé koberce vstaly z mrtvých,“ psal zákazník firmě Pucle
  3. 2. 2014

„Mé koberce vstaly z mrtvých,“ psal zákazník firmě Pucle

Firmou PUCLE služby, s r.o., prošlo od roku 2008 téměř dvacet zaměstnanců, z nichž mnozí poprvé zažili, co to je, dostat za svou práci odpovídající peníze. Libor Loder, jednatel firmy, není v podnikání zelenáč. Spíše naopak. Po 15 letech úspěšného podnikání se vrhl do sociální firmy s myšlenkou pomáhat. Dnes sám říká, že pomáhání a zisk musí jít ruku v...

více
  9. 1. 2014

Portálu PROPAMÁTKY se daří

Užitečné a komplexní informace v oblasti památkové péče naleznou návštěvníci internetového portálu PROPAMÁTKY. Web připravuje tým redaktorů se zdravotním hendikepem. V čele Institutu pro památky a kulturu, o.p.s., který portál provozuje, stojí Aleš Kozák (35). Žije s rodinou v Písku, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a pracoval jako grantový specialista v...

více
  6. 1. 2014

Mosty stojí – přijďte se projít

PONTES, česky mosty. Tak zní název písecké integrační kavárny, která pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním začlenit se do pracovního procesu. O realizaci projektu Integrační kavárna PONTES jsme si povídali s Vilémem Vítů (41). Celý život pracuje jako manažer a jednatel firem, které vlastní nebo spoluvlastní.  Integrační kavárna PONTES je jeho první...

více
  3. 1. 2014

Proti lakomství se nejlíp bojuje štědrostí

Cesty k sociálnímu podnikání bývají nekdy klikaté. Ing. Roman Zima (44), jednatel firmy 4 Advantage, s. r. o., pracoval jako ředitel kulturního domu i v marketingu finanční společnosti. To, že dnes funguje jako sociální podnikatel, vysvětluje mj. i svým osobním založením. Spolupráci se zdravotně postiženými považuje za jistý druh symbiózy. Ŕíká: „Mezi námi je...

více
  2. 1. 2014

HAND ON HEART

Sociální podnik HAND ON HEART byl založen v roce 2010. Dlouhodobě zaměstnává 3 osoby na plný pracovní úvazek a 6 osob na částečný pracovní úvazek. Založil jej irský sociální podnikatel. Podnik vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním, které jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. Jedná se o soběstačný sociální podnik, který...

více
  20. 12. 2013

Bistro Vitality láká na zdravé speciality

Druhým podlažím Českobudějovického Igy centra se line příjemná vůně. Půjdeme-li po jejích stopách, nalezneme mezi obchůdky a butiky Bistro Vitality. Během nakupování si sem můžete zajít na chutné a zdravé jídlo. Kromě toho je Bistro Vitality sociálním podnikem, který zaměstnává lidi ze sociálně znevýhodněných skupin. Bistro Vitality založila společně se...

více
  16. 12. 2013

MYMIND

Sociální podnik MyMind byl založen v roce 2006. Poskytuje služby na podporu duševního zdraví více než 2000 klientům (dospělým, dětem, adolescentům i firmám) a na stálý pracovní poměr zaměstnává více než 50 profesionálů. Konkrétně se jedná o poskytování těchto služeb:

•    Konzultace s profesionály zaměřující se na duševní zdraví...

více
  14. 12. 2013

Květná zahrada pod rukama Ferdinanda Raditsche jen kvete

Občanské sdružení Květná Zahrada je dobrovolným sdružením občanů, kteří se chtějí podílet na pomoci mladým lidem opouštějícím po dosažení plnoletosti dětské domovy, vracejícím se z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby nebo jsou v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory.   

Myšlenka takového...

více
  12. 12. 2013

SPEEDPACK

Sociální podnik SPEEDPACK byl založen v roce 1995. Dlouhodobě zaměstnává 14 kmenových zaměstnanců a 50 osob v tréninkovém programu. Podnik vznikl na základě dlouhodobé spolupráce mezi irskou neziskovou organizací (nadací), místními podnikateli a státními úřady.

Speedpack poskytuje zaměstnání a tréninkový program dlouhodobě nezaměstnaným osobám. Provozuje několik...

více
  9. 12. 2013

FLEDGLINGS

Sociální podnik (síť jeslí) Fledglings byl založen roku 2007. Jádro organizace tvoří 4 kmenoví zaměstnanci (na plný pracovní úvazek) a dále 51 zaměstnanců pracujících v přímé péči v jeslích. Podnik Fledglings vznikl v rámci vzdělávacího centra a centra pro sociální podnikání AnCosán.  

Fledglings je nezisková, společensky prospěšný podnik založený...

více
  9. 12. 2013

V nejvýchodnějším kraji je zájem o sociální podnikání

Dolores Czudková musela ujít kus cesty v oblasti managementu, řízení lidských zdrojů, ekonomiky a fungování v tržním prostředí a nyní může bezesporu zařadit mezi úspěšné hráče na poli sociálního podnikání.
V současnosti vede dva sociální podniky: Ergon – Chráněnou dílnu v Třinci a prádelnu Clear Servis v Českém Těšíně. Oba zaměstnávají lidi zdravotně...

více
  6. 12. 2013

UrOburo 2

Na počátku všech aktivit byla sounáležitost a soucit s lidmi. Projekt začal 1998 sběrem obnošených oděvů, následovaly v roce 1999 kurzy zlatnictví, až v roce 2002 oficiálně vzniklo sociální družstvo Město a zdraví a speciální ateliér UrOburo.
Mají vlastní Školu zlatnictví, v níž se pravidelně učí 3-4 žáci, snaží se o co nejlepší a nejvhodnější integraci...

více

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.