Články

Týdny sociálního podnikání v Poslanecké sněmovně jsou v plném proudu
15. 11. 2022

Týdny sociálního podnikání v Poslanecké sněmovně jsou v plném proudu

Série akcí, jejichž cílem je seznámit veřejnost i poslance s problematikou sociálního podnikání, běží již od září. V prosinci vše vyvrcholí předložením návrhu zákona o sociálním podnikání, po kterém sociální podniky již dlouho volají. O Týdnech sociálního podnikání jsme hovořili s jejich organizátory - Zdeňkem Kosourem z iniciativy Deklarace odpovědného podnikání a místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Olgou Richterovou.

Zdeněk Kosour

Jak vznikla myšlenka uspořádat Týdny sociálního podnikání?

V loňském roce jsme vytvořili platformu složenou ze zástupců různých oborů sociálního podnikání a začali jsme pořádat setkání, kde jsme s poslanci, senátory, úředníky Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupci institucí, zastupujících sociálně znevýhodněné občany, diskutovali o očekáváních od nově vznikajícího zákona o sociálním podnikání. Z těchto setkávání vznikla Deklarace odpovědného podnikání. Iniciativa zaměstnavatelů, kteří se hlásí k principům sociálního podnikání. Ta je jedním z organizátorů Týdnů sociálního podnikání. Chtěli jsme poukázat na nutnost vzniku zákona, a proto jsme timing TÝDNŮ SP cíli tak, aby akce vrcholily v termínu, kdy má návrh zákona z dílny MPSV podle legislativního plánu dorazit na vládu.

Kdo za projektem stojí?

TÝDNY SP organizuje kancelář místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové a právě Deklarace odpovědného podnikání. Záštitu nad akcí nám poskytla paní předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová a ministr práce a sociálních věcí pan Marian Jurečka. Určitě je třeba zmínit i pomoc zaměstnanců Sněmovny, kteří nám pomáhají z realizací akcí a i jim patří velký dík.

Jak se vám podařilo získat pro Týdny sociálního podnikání podporu?

Myslím, že důvodem je to, že jsme odvedli hodně práce v otevření debaty nad očekáváním sociálních podnikatelů od zákona, oslovovali jsme dotazníkem 100 % podniků z registru Českého sociálního podnikání, setkávali jsme se na našich kulatých stolech s legislativci, z nichž zejména paní místopředsedkyně PSP Olga Richterová se tématu sociálních podniků věnuje už delší dobu. A jelikož tu žádná podobná akce svým rozsahem ještě nebyla, všichni zainteresovaní viděli příležitost přiblížit téma veřejnosti i legislativcům.

Jak konkrétně se do Týdnů sociálního podnikání zapojují oslovení poslanci?

Máme za sebou přijetí u předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové, slavnostní raut pro zaměstnance a podporovatele sociálního podnikání, kterého se společně s paní předsedkyní účastnila právě i paní místopředsedkyně PSP Olga Richterová. Oslovili jsme i Ministerstvo zahraničních věcí, kde nám kabinet pana ministra Jana Lipavského zorganizoval prohlídku Černínského paláce, velký zážitek pro hendikepované kolegy. A v neposlední řadě máme i dobré ohlasy z úvodní tiskové konference, kde Týdny spolu s námi a zmíněnými dámami otevíral i pan ministr Jurečka. Jsem moc rád, že vlastně každý politický subjekt, který byl osloven, se s vřelostí zapojil.

Můžete zhodnotit dosavadní průběh projektu?

Hodnotíme dvě roviny. První je odborná, kde se nám daří předávat očekávání sociálních podnikatelů od nového zákona přímo legislativcům, máme pozitivní reakce na získaná data i od týmu MPSV, který zákon připravuje. Druhá rovina, a ta mě osobně naplňuje ještě více, je zapojení hendikepovaných zaměstnanců sociálních podniků, kdy jsme realizovali několik akcí přímo pro ně. A reakce právě od těch, na kterých záleží nejvíce, jsou vynikající.

Jaké akce se ještě v rámci Týdnů sociálního podnikání uskuteční?

Chystáme výstavu o sociálním podnikání v Česku i Evropě, ve spolupráci s Parlamentním institutem. Čeká nás vystoupení na sociálním výboru PSP, prodeje produktů sociálních podniků při jednání Sněmovny a  v prosinci Jarmark sociálních podniků na Malostranském náměstí. Také finalizujeme podcasty, rozhovory s vrcholnými politiky k tématu. A budu moc rád, když najdeme průsečík spolupráce i s MPSV, resp. týmem Českého sociálního podnikání (projektem MPSV Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje) o zapojení do Týdnů. Právě o podobě jednáme. Aktuální vývoj naleznete na webu naší Deklarace v rubrice Ozvěny z Týdnů.

 

Olga Richterová

V čem vidíte přínosy sociálního podnikání?

Sociální podnikání znamená více pracovních příležitostí pro lidi se znevýhodněním. Jde tedy o přínos nejen pro ty, kteří v důsledku zdravotního hendikepu, sociálního znevýhodnění či třeba toho, že o někoho pečují, mají horší výchozí pozici získat práci, ale jde o přínos také pro stát, jeho rozpočet a daňové poplatníky. Vhodná podpora zaměstnávání zdravotně i sociálně znevýhodněných lidí ve výsledku znamená menší zátěž na výdajovou stránku rozpočtu a lepší začlenění řady lidí do společnosti.

Co si slibujete od Týdnů sociálního podnikání v Poslanecké sněmovně?

Bezprostředním cílem Týdnů sociálního podnikání, které spolu s dalšími organizuji, je upozornit na chybějící zákon o sociálním podnikání přímo na místě, kde ho můžeme přijmout. Součástí přítomnosti tématu je, aby i na půdě Parlamentu byly k dostání produkty sociálních podniků, například v bufetu. Zákony mohou zohlednit postavení lidí se znevýhodněním na trhu práce tak, aby se řešení ve výsledku vyplatilo celé společnosti, a daná práce přitom měla skutečnou přidanou hodnotu. Chceme ucelený legislativní návrh zavádějící systematické řešení sociálního podnikání. Zákon o sociálním podnikání má rozšířit možnosti zaměstnávání lidí se znevýhodněním – od chráněných dílen přes integraci s využitím sociálních podniků k tomu, že někteří (patrně ne všichni) zaměstnanci se znevýhodněním budou připraveni k přechodu na otevřený trh práce.

Jak hodnotíte dosavadní průběh Týdnů sociálního podnikání?

Jsem velmi ráda, nad očekávání. Nejvíc mě těší, že se nám podařilo do programu začlenit samotné zaměstnance sociálních podniků a jejich přímou podporu – sociální pracovníky a vedoucí daných provozů. Vedle setkávání nad podobou zákona a řešením techničtějších věcí se tak povedlo uspořádat již několik setkání, kde právě lidé pracující v sociálním podnikání napříč republikou mohli přednést svůj pohled na věc.

Plánujete se podpoře sociálního podnikání věnovat i nadále?

Ano, určitě. Co se týče legislativy, očekávám předložení zákona o sociálním podnikání vypracovaného MPSV. Ostatně ve volebním programu Pirátů tento zákon byl také jasně uvedený a stejně tak je v programovém prohlášení celé vlády. Sérii akcí Týdnů sociálního podnikání zakončí prosincová výstava ve Sněmovně, na kterou zájemce srdečně zvu.

 

 

Text: Lenka Malá
Foto: konference 2022 - projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračujeme

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2023 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.