Kompostujeme, nehnijeme a pravidelně větráme
13. 9. 2022

Kompostujeme, nehnijeme a pravidelně větráme

Kokoza je společensky prospěšný podnik, který od roku 2012 inspiruje a šíří mezi lidmi ve městě pěstování bylinek, ovoce a zeleniny a vede je ke zpracovávání bioodpadu. Veřejné správě i firmám pomáhá s CSR aktivitami, budováním firemní kultury, komunitních zahrad nebo kompostováním.

Neméně zajímavá je Kokoza i zevnitř. Se spoluzakladatelkou firmy Lucií Matouškovou Lankašovou se podíváme do procesů a stylu fungování tzv. tyrkysové organizace.

 

Titulek článku je i jedním z vašich pravidel. Říkáte, že platí jak směrem dovnitř, tak i ven. Jak to myslíte?

Stejně jako se musí pečovat o bioodpad, aby neztrácel kvalitu, pečujeme o sebe v týmu, o naše partnery i dodavatele. „Kompostujeme,  nehnijeme“ je důležitá hodnota, které se držíme. Jakmile se objeví potíž, hned to společně řešíme, nezametáme nic pod koberec.

 

Tahle věta je i pěknou ukázkou vašeho neotřelého stylu. Málokterý sociální podnik se tak dobře prezentuje. Umíte si hrát se slovy. 

Říkáme tomu kompostyl. Dobrá a srozumitelná komunikace je pro mne důležitá a nejenom ven, ale i dovnitř organizace. Náš aktuální web už je asi třetí nebo čtvrtý, minulý rok jsme prošli rebrandingem. Neustále je co zlepšovat. Pochopili jsme, že čím zajímavěji a srozumitelněji komunikujete, tím více lidí přitáhnete k našim tématům.

 

Jak byste charakterizovala způsob řízení vaší firmy tzv. tyrkysové organizace?

Jsme organizace založená na sebeřízení, respektu a důvěře. Navzájem se posloucháme, nebojíme se učit chybami a říct si o pomoc a zpětnou vazbu. Fungujeme hodně spolu, povídáme si o vizích, tvoříme strategii i plánujeme projekty jako jeden tým, ruce do hlíny pak každý z nás noří ve svém menším týmu, těch máme v současné době 8. Každý člen týmu přijímá určitou míru zodpovědnosti a může rozhodovat tam, kde má znalosti a kompetence. Každý z nás zodpovídá za vlastní organizaci práce i své úkoly.

 

Pro někoho, kdo takový způsob řízení nezažil, je těžké si to představit v praxi. Můžete nám to přiblížit?

Máme poměrně jasně nastavené procesy pro celou organizaci, ty vytváří menší kruh lidí, ale prochází schválením celého týmu. Tyto procesy tak vytváří bezpečné prostředí pro každého z nás. Každého člena týmu považujeme za individualitu, která do organizace přináší své dovednosti, osobnost a vlastnosti, a tím bez ohledu na pracovní zařazení spoluvytváří organizaci. Máme roční strategii pro celou organizaci, ale naše dvou až tříčlenné týmy mají svobodu v tom, jaké priority si volí, jak se rozhodují, jak si nastaví interní komunikaci apod. Moje role spočívá v nastavení pravidel toku informací a v rozhodování na denní bázi nebo v rámci strategických záležitostí. Dohlížím spíše na naplňování hodnot, než dílčích cílů.

 

 

Kde začíná a končí zodpovědnost jednotlivých zaměstnanců?

U nás nenajdete tradiční pracovní pozice, spíše role kde lidé dostávají prostor ukázat a uplatnit své silné stránky. Každý má svojí roli. A to doslova. Moje role je dokument, kde si každý popíše své silné stránky, talenty a osobní cíle pro daný rok. Také to, co se člověk potřebuje naučit. Na začátku roku, po strategickém plánování, se sladíme a během roku vyhodnocujeme, jak je člověk v práci spokojený, jestli je jeho role v souladu s tím, co dělá. Jednou za kvartál pořádáme trh rolí, kde je možné za určitých podmínek nabídnout část své práce někomu jinému nebo práci poptat.

 

A jaká je vaše role?

Pro mě osobně byla profesně vždy zajímavá práce s lidmi. Vystudovala jsem sociální politiku a sociální práci a už během prvního ročníku jsem pracovala na částečný úvazek v sociálních službách. Na teoretické úrovni jsem se na vysoké škole zaměřila na sociální podnikání, které bylo v té době v Čechách v plenkách, časem se přidala manažerská témata a seberozvoj. V současné době se pomalu vracím z rodičovské dovolené, a tak se těším, že se zase ponořím do přípravy projektů a znovu budu v blízkém kontaktu s našimi partnery. Vidím se hlavně v interním rozvoji, směřuji k péči o náš tým a zavádění tyrkysových procesů, zároveň jsem dlouhodobě strážkyně sledování dopadu.

 

Když mluvíme o týmu - kolik máte zaměstnanců?

Je nás přes 20 v základním týmu a 20 - 30 externích pracovníků a 9 lidí s duševním onemocněním v integrační dílně. Funguje to tak, že základní tým je rozdělen do menších týmů a každý má svůj domovský tým jako je obchod, granty nebo eventy, ale může být součástí i dalších týmů třeba jako expert. Např. já patřím do Strategického týmu  Srdce a vedu tým Blaho, který se stará o HR agendu. 

 

 

 

Potenciální uchazeč o práci musí tedy souznit s vašimi hodnotami.

Za vším stojí myšlenka přijímat člověka takového, jaký je. Každý by měl mít možnost být sám sebou a neoddělovat své osobní a pracovní já. Důležitější než vzdělání jsou zkušenosti a dobré pracovní návyky a chuť se učit a být součástí změn. Neméně důležité je mít dobře vyjasněné očekávání. Dobře ho nadefinovat a popsat. Ale přijetím zaměstnance to nekončí. Naopak. Je důležitá průběžná péče, která se týká celého pracovního cyklu zaměstnance. Chceme, aby každý, kdo přijde s Kokozou do styku si odnesl dobrý pocit. To se týká i těch, kteří od nás odcházejí. Říkáme tomu Dobrý odchod - znamená to, že obě strany mají dobře vykomunikovaný důvod k odchodu, vzájemně jsme si poskytli zpětnou vazbu a celá událost probíhá v klidu a míru. Dál jsme v kontaktu a jsme schopni jít třeba společně na pivo nebo jet na hory.

 

Letos Kokoza slaví desetileté výročí. Když se ohlédnete zpátky, na co jste nejvíce hrdá?

Před 10 lety jsme si s Kristinou, což je druhá zakladatelka, daly za cíl, aby každá pražská městská část měla svou komunitní zahradu. To se podařilo, ale samozřejmě není to jenom naše práce. Nejvíc jsem ale pyšná na to, jakým obsahem se nám podařilo Kokozu naplnit a jak funguje uvnitř. Ať jsou to hodnoty a pravidla kmene, nebo to, jaké máme interní procesy, až po systém pro sledování dopadu nebo naše postupná transformace na tyrkysovou organizaci. Jsme dlouhodobě udržitelní a daří se nám bez velkých půjček nebo zadlužení. Máme na trhu silnou značku a lidé i firmy si kompostování a městské zahradničení spojují často právě s námi.

 

A co bude dál?

Náš dlouhodobý cíl je stále stejný. Snížit množství organického odpadu, který by jinak skončil na skládce a ukazovat lidem možnosti, jak mohou změnit své chování, abychom pěstovali a zpracovávali biodpad v míste, kde vzniká. Čím více jednotlivců nebo organizací dokážeme zasáhnout, tím větší dopad bude naše práce mít dopad. A také mít radost ze vzájemné spolupráce a udržet si skvělý tým.

 

 

 

Text: Lenka Pečkanová
Foto: www sociálnímu podniku Kokoza, Autor fotografie Lucie Matouškové Lankašové, Libor Fojtík, https://vikend.hn.cz/c1-66342310-pracovat-musi-i-zizaly 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.