Články

Vytváříme svět, ve kterém se lidé s různým zdravotním handicapem mohou zapojit do života po boku těch zdravých
14. 4. 2022

Vytváříme svět, ve kterém se lidé s různým zdravotním handicapem mohou zapojit do života po boku těch zdravých

Sociální integrační podnik Pro-Charitu s.r.o. je dceřinou společností Oblastní charity Červený Kostelec. Cílem podniku je vytvářet důstojná pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením. 11 let po svém založení nabízí tento podnik pestrou mozaiku činností pro více než 150 zaměstnanců.
O fungování a aktivitách sociálního podniku Pro-Charitu s.r.o. jsem si povídala s výkonným ředitelem Michalem Krejčím.

 

Jaký je příběh vzniku sociálního podniku Pro-Charitu?
V roce 2010 se Charita rozhodla některá provozně-servisní střediska a šicí dílnu vyčlenit do samostatné firmy, která pak získala statut chráněné dílny. Zpočátku jsme kromě šicí dílny provozovali ještě zahradnictví, údržbářskou četu a dvě kuchyně. Chráněná dílna se zvětšovala, počet zaměstnanců i tržby šly postupně nahoru. V další fázi jsme dostali od mateřské organizace do pronájmu novou šicí dílnu a o několik let později kompletně zrekonstruovaný objekt, což nám umožnilo výrazně rozšířit naše aktivity.

 

Dnes je vaše pole působnosti mnohem širší. Popište nám vaše činnosti.
Pro lepší pochopení bych náš podnik rozdělil na dvě divize. Jednak servisně provozní divize, která zahrnuje střediska služeb z oblasti gastronomie, prádelnu, administrativu, úklid a údržbu areálu. Tato divize zaměstnává cca 50 zaměstnanců a skýtá své služby především dovnitř skupiny Oblastní charity Červený Kostelec. Jinými slovy a jednodušeji řečeno vaří, pere a dělá administrativní podporu pro zaměstnance a pacienty Domova sv. Josefa v Žirči, Hospice Anežky české v Červeném Kostelci a další střediska naší mateřské organizace Oblastní Charity Červený Kostelec (dále OCHČK). Dále se stará o úklid, údržbu a logistiku – řekněme podpůrná činnost provozů.
Druhá divize je výrobně-obchodní. Sem patří šicí dílna ChariTEX, která se zabývá vývojem a šitím zdravotnictvích pomůcek, dále výroba fixačních roztoků pro oblast zdravotnictví HistoFOR a produkce bylinných sirupů Camellus. Mimo tato výrobní střediska máme I v této divizi I 2 střediska služeb – prádelnu Labe, která pere zejména pro rekreační zařízení v Krkonoších a středisko montážních a kompletačních prací, které realizuje zakázky od partnerských firem.
S obratem přes 100 milionů ročně patříme mezi středně velké podniky, mezi integračními sociálními podniky patříme mezi největší. Zaměstnáváme kolem 150 zaměstnanců a dohromady i se zaměstnanci mateřské OCHČK máme téměř čtyři stovky zaměstnanců.

 

 

Proč jste si vybrali za obor podnikání právě výrobu sirupů a zdravotnických pomůcek?
Zdravotnické pomůcky byly pro nás logickou volbou. Dáváme je na vyzkoušení do sesterských zařízení provozovaných charitami – tedy hospiců a jiných lůžkových zařízení zdravotních a sociálních služeb a získáváme tak na ně důležitou zpětnou vazbu pro vývoj.Tato zařízení jsou často rovněž našimi zákazníky. Mimo to ale naše výrobky nakupují i nemocnice včetně těch největších fakultních a prodáváme je rovněž do oblasti Homecare (domácího ošetřování) prostřednictvím vlastního e-shopu.
Výroba sirupů byl prapůvodně můj nápad, dnes je to ale týmová záležitost poměrně velké party lidí. Myšlenka vznikla v roce 2013 v bylinkové zahradě Josefa Kamela v Žirči, která má úžasné genius loci. Slouží jako bylinková ukázková zahrada a relaxační zóna pro klienty nemocné roztroušenou sklerózou. Je situována v areálu Domova sv. Josefa a rovněž v ní pracují naši zaměstnanci. V letních měsících stojí určitě za návštěvu! V současnosti pod značkou Camellus vyvíjíme i další bylinné produkty a dlouhodobě koketujeme i s myšlenkou sociálního zemědělství, které vidíme jako dobrou možnost vytvořit další důstojná pracovní místa pro lidi z cílových skupin ohrožených na trhu práce a tuto rovinu společenské odpovědnosti chceme prolnout i s odpovědností environmentální.

 

Co podle vás stojí za vaším úspěchem?
Bezpochyby v prvních sedmi letech naší činnosti to byla podpora ze strany naší mateřské organizace. Bez ní by rozvoj nešel tak rychle a určitě bychom nyní nebyli tam, kde jsme. Mimo to ale věřím, že je to jasná vize, čeho chceme dosáhnout. V prvé řadě nám jde o to vytvářet důstojná pracovní místa pro lidi s hendikepem. Dále už je to ale vlastně normální podnikání, Naší strategií je zejména budování vlastních značek Camellus a ChariTEX medical a pod nimi prodávat TOP produkty, které jsou plně konkurenceschopné na trhu. To, že je produkují lidé s postižením je další přidaná hodnota, která nesmí být prvoplánová.

 

 

Více než 70 % vašich zaměstnanců má nějaký handicap. Jak v praxi funguje získávání zaměstnanců a jaká je vaše personální politika?
Oblasti našeho působení jsou Náchodsko a Trutnovsko. Zde máme vynikající spolupráci s Úřady práce. Ty už k nám posílají zástupce z řad OZZ, OZP kandidátů.
Co se týče naší personální politiky, je potřeba mít individuální přístup ke každému a zohlednit jeho možnosti. Naši zaměstnanci často mají nelehký osud a je potřeba je motivovat, aby se nelitovali a na nás je, abychom vhodně daného člověka zařadili, odhadli na co mu síly a schopnosti stačí a kde má prostor pro rozvoj. Personalistika je v sociálním podniku ještě důležitější, nez v normální firmě.

 

Často zmiňujete pojem důstojné pracovní místo. Co si pod tím máme představit?
K důstojnosti pracovního místa neodmyslitelně patří plnohodnotné zapojení do reálného pracovního procesu, které však zohledňuje a respektuje zdravotní stav člověka. Mnozí naši zaměstnanci byli řadu let nezaměstnaní a odkázáni na společnost. Důstojné pracovní místo je takové, které zohledňuje individuální možnosti daného člověka s hendikepem a dává mu možnost vykonávat práci s radostí a vděčností a hlavně mu dává pocit smysluplnosti jeho práce. Pocit, že je užitečný a pro společnost potřebný. To je vlastně úplná podstata toho, proč to děláme.

 

Znáte všechny vaše zaměstnance?
Neznám všechny osobně, ale vím o koho jde, umím si je zařadit podle jmen a tváří. Úsekový ředitelé, střediskoví vedoucí a zástupci, ti své zaměstnance znají dobře. Bez toho by to vlastně ani nešlo. Téměř každý u nás má nějaké omezení tělesné nebo zdravotní. Od bolestí zad, přes oči, ruce, bolesti páteře a tak dále. Musíte vědět, kdo co může dělat a kdo ne. Komunikace a lidskost je u nás zásadní.

 

 

 

Zaujal mě pojem integrační sociální podnik. Můžete ho vysvětlit.
Nejde jen o to, aby podnik byl úspěšný ekonomicky a poskytoval práci zaměstnancům, kteří by si ji jinak jen obtížně hledali. Integrace znamená zapojení a rozvinutí schopností daného člověka, posouvá ho dál. U nás to funguje tak, že se lidé mají možnost postupně posouvat na odpovědnější pozice. Někteří nás i časem opustí a jsou schopni uplatnit se na volném trhu práce. To je podle mě dobře zvládnutá integrace.
Můžu vám za všechny říct příběh kolegy Romana Martince. Po operaci mozku byl 2 roky doma, pak se dostal k nám a začínal jako uklízeč na 4 hodiny týdně. Postupně začal jeho stav zlepšovat a on měl chuť se více zapojit. Prošel u nás postupně různými pozicemi a dnes je šéfem výroby bylinných sirupů, je pro nás klíčovou osobou. Nepochybuji o jeho schopnostech, že by dnes dobře obstál i na volném trhu práce v běžné firmě.

 

Nemůžu se nezeptat. Jak do vašeho podnikání zasáhl Covid-19?
Stejně jako pro většinu, i pro nás to bylo a je náročné období. Naší vlajkovou lodí jsou bylinné sirupy Camellus. Veškerý maloobchod najednou zamrzl, všechny gastroprovozy byly zavřené, více než stovka bylinkářství, dárkových prodejen, prodejen v turistických destinacích cíle… Nastal citelný propad v tržbách i kapacitách, tedy neměli jsme práci pro lidi.

 

 

Jak se vám podařilo tuhle situaci vyřešit?
Bylo zapotřebí rychle se adaptovat na nastalou situaci a chovat se ekonomicky, ale samozřejmě zároveň vybalancovat i naši sociální stránku, abychom naše kolegy a kolegyně nepřetěžovali a nestresovali.
Museli jsme uzpůsobit portfolio činností. V první fázi jsme šili roušky. Naše šicí dílna vyprodukovala vyšší desítky tisíc roušek, v tržbách to byly skoro 3 miliony Kč. Mnohé další činnosti našeho podniku byly utlumeny. Potvrdila se nám strategie diverzifikace portfolia a flexibilita. Tím, že máme širokou skupinu zaměstnanců a vícero činností, máme možnost přeučit je na nové věci. Nečerpali jsme žádnou podporu typu Antivirus a podařilo se nám být nakonec I v zisku.

 

Jednou z možností, jak podpořit sociální podnikání, je náhradní plnění. Jak ho využíváte vy?
Jak už zaznělo, specializujeme do velké míry na oblast zdravotnictví. Nemocnice mají často problém splnit kvótu náhradního plnění. Nabízíme jim proto naše výrobky s náhradním plněním, kde je zahrnuto již v ceně. Je to jistá konkurenční výhoda našich výrobků. Mimo to nabízíme i obchodovaný sortiment našich partnerů.

 

 

Text: Lenka Pečkanová
Foto: archiv Pro-Charitu s.r.o., foto Michal Krejčí zdroj: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/koronavirus-pandemie-labmediaservis-jaromer-medium-vzorky-covid-19-kralovehradecky.A200514_134803_hradec-zpravy_kvi 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.