Články

Dávají nový život starému nábytku
7. 4. 2022

Dávají nový život starému nábytku

Staré a rozbité věci nemusí vždy končit na smetišti. Své o tom ví v českobudějovickém re-use centru Kabinet CB s.r.o., které je zároveň sociálním podnikem. V jeho čele stojí Dana Kalistová. „Vždycky jsem fungovala na pomezí neziskového sektoru a byznysu. Vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností mi dávalo velký smysl. I z toho důvodu jsem v roce 2019 vložila svou energii do založení environmentálního sociálního podniku Kabinet CB, kde se mi potkává vše, co mi v pracovní rovině dává smysl,“ popisuje zrod sociálního podniku Dana Kalistová. Své zkušenosti čerpá zejména z působení v českobudějovické firmě DfK Group a.s., kde pracovala 14 let ve vedení marketingového oddělení a kreativní agentury. Působila také v několika neziskových organizacích. V Kabinetu CB zastává funkci jednatelky firmy, ale také personalistky, vedoucí marketingu a PR nebo fundraisera. „Je to daň za to, že nejsem manuálně zručná. To zajišťují moji skvělí kolegové,“ říká se smíchem na úvod našeho rozhovoru.

 

Kdo přišel s myšlenkou založit sociální podnik a jací lidé za projektem stojí?
Sociální podnik si spíš našel nás! Kabinet CB začal v roce 2016 jako malý komunitní projekt, kdy jsme jedenkrát měsíčně sváželi a rozváželi věci pro uživatele sociálních služeb v Českých Budějovicích. Když přišla příležitost získat finance na rozjezd sociálního podniku, zjistili jsme, že parametry enviromentálního sociálního podniku přirozeně splňujeme. Za vznikem Kabinetu CB jsou lidé, kteří mnoho let působí v neziskových organizacích v Českých Budějovicích a sdružili se v organizaci, kde se hledali nefinanční formy podpory uživatelů sociálních služeb i samotných NNO.

 

Měli jste nějaké předchozí zkušenosti se sociálním podnikáním? Kde jste čerpali informace?
Informací o sociálním podniku jsem měla díky kolegům poměrně dost, ale zejména v teoretické rovině. Praktické příklady chyběly a učila jsem se za běhu. Takže to byly vždycky tři kroky dopředu, dva vzad. Po dvou letech podnikání jsem měla pocit, že jsem na bodu nula. Ale učím se trpělivosti, hodně mluvím s lidmi, kteří jsou zkušenější než já, chyby beru jako školu, jsem otevřená k mým kolegům a hledám cesty. Velmi bych si přála, aby se z Kabinetu CB stal stabilně fungující sociální podnik.

 

 

Pro rozjezd sociálního podniku jste využili prostředky z ESF. Jak náročné pro vás bylo dotaci získat? Získat ji nebylo jednoduché, ale určitě to bylo jednodušší než ji naplnit a uhájit. Kombinace začínajícího sociálního podniku, nové služby a covidu byla velmi náročná a napínavá. Projektový management je tak specifická disciplína, že se při realizaci projektů takového rozsahu vždy obracím na odborníky a vždy se mi to obrovsky vyplatilo.

 

Proč jste se rozhodli zrovna pro re-use centrum? Měli jste s renovací věcí nějaké předchozí zkušenosti?
Neměli. Ale ono to do sebe všechno tak přirozeně zapadalo. Projekt rostl společně s lidmi, kteří se do něj zapojovali. Kabinet CB je postaven na věcech, které se nám dostanou pod „ruce“, a lidské tvořivosti. Proto nás to tolik baví a těžko nás to omrzí.

 

Jaká je vaše cílová skupina a kolik lidí zaměstnáváte?
Naší cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením a rodiče vychovávající děti do 10 let věku. Práce v dílně a při stěhování nábytku je velmi náročná a potřebuje fyzickou zdatnost a mužské svaly, ale máme i širokou škálu pozic v našich doprovodných službách, kterou zvládnou ženy nebo lidé s různým stupněm postižení. V současné době zaměstnáváme 7 lidí na HPP a 6 lidí na DPČ/DPP.

 

Můžete představit vaše služby? V čem jsou výjimečné?
Náš podnik nabízí zejména prodej re-use nábytku a dalšího vybavení domácnosti, také prodáváme renovovaný a re-designovaný nábytek z naší dílny, renovujeme nábytek i na zakázku. Stále častěji poptávanou službu je vyklízení nemovitostí. Naší konkurenční výhodu je odvezení zdarma těch věcí, které užijeme dál. Tím nejoceňovanějším však bývá fakt, že nepotřebným věcem dáme nový smysl a neskončí zbytečně na sběrném dvoře.

 

Jak řešíte marketing? 
Zvolili jsme cestu pomalejší, ale z našeho pohledu trvalejší. Hodně se s lidmi potkáváme, mluvíme s nimi, děláme pro ně kurzy a organizujeme swapy nebo bazary. Tak zákazníci lépe poznají naše uvažování a příběh, který za námi stojí.

 

 

Zasáhla vaše podnikání pandemie Covid-19?
Ano, zasáhla. Mimo jiné právě v ne-možnosti se potkávat s našimi zákazníky osobně. E-shop je fajn nástroj, ale pro nás nic moc neřeší. Pandemie nás ovlivnila všechny. Není rozdíl, jestli šlo o zaměstnance z cílových skupin nebo jejich vedení. Všem bylo těžko, nejistota byla veliká a prověřila „slabá“ místa nás všech. V mnoha směrech nás to však posunulo dál, ukázalo priority. A to v tom dobrém i negativním smyslu. V jednání lidí, firem i úřadů bylo bohužel vidět, že ekologie a udržitelnost je zatím stále velmi okrajové téma, které jde v krizi na druhou kolej.

 

Spolupracujete s jinými sociálními podniky, neziskovkami, podnikateli, veřejnou správou?
Spolupracujeme se všemi uvedenými. Myslím si, že je to velmi podstatný rys nejen našeho sociálního podniku, který tím buduje svou komunitu.

 

Můžete přiblížit vaše plány a cíle do budoucna?
Cílem je zejména finanční stabilizace firmy. Dva poslední roky byly abnormálně nestabilní, plné adrenalinu, boje o přežití, ale i zajímavých příležitostí k rozvoji. A i když mě lidé z podnikatelského prostředí ujišťují, že to je vlastně standartní stav, potřebujeme vystavět více „nohou“, na kterých náš sociální podnik bude stát.

 

Text: Lenka Malá
Foto: archiv sociálnímu podniku Kabinet CB

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.