Články

Sociální podnikání začalo obnovou kostela
29. 11. 2021

Sociální podnikání začalo obnovou kostela

Neratov je název osady v Orlických horách, kde se od roku 1992 postupně navrací vesnický život. Neratov najdeme také v názvu sdružení, které je hybným motorem dění v této horské vsi. Nezisková organizace pomáhá lidem s postižením a společně s nimi se podílí na obnově poutního místa a návratu života do kdysi vysídlené vesnice, jejímž symbolem a turistickým lákadlem se stal částečně zrekonstruovaný kostel s originální skleněnou střechou. Sdružení Neratov, z. s. je zřizovatelem speciální základní školy, provozuje zařízení sociálních služeb (chráněné bydlení Domov a denní stacionář Lávka) a také sociálně podniká. Nyní zaměstnává ve službách a ve výrobě cca 180 lidí s fyzickým nebo mentálním postižením. Členové Rady spolku, neratovský farář Mons. Josef Suchár a manažer sdružení Ing. Antonín Nekvinda, získali titul EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2019.

 

 

Sociální podnikání se v osadě začalo rozvíjet přirozeně a spontánně. Začalo to na počátku 90. let minulého století, když se P. Suchár společně s několika rodinami pustili do oživování místa, jež po vysídlení původního německého obyvatelstva na konci druhé světové války bylo téměř trvale neobydlené. Místní kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený v 18. století, byl v roce 1945 poničen zásahem Rudé armády a desítky let chátral.

Obnova kostela šla ruku v ruce s obnovou vsi. Josef Suchár měl vizi, že Neratov ožije díky komunitě vytvořené novými obyvateli, v níž nebudou chybět lidé se zdravotním postižením nebo s jinými problémy, ať už finančními, rodinnými nebo třeba s kriminální minulostí. Chtěl těmto lidem pomáhat a zároveň je zapojit do společného díla. O sociálním podnikání, cílových skupinách nebo dotacích z evropských fondů nebyla tehdy, před třiceti lety, řeč. To, co dnes nazýváme sociálním podnikáním, zde vzniklo zcela spontánně, bez konkrétních pravidel. Těmi se začalo řídit až později.

Prudký rozvoj sociálního podnikání nastal po roce 2012, kdy do Neratova přijel zkušený manažer Antonín Nekvinda, který dříve zastával pozici generálního ředitele České pojišťovny na Slovensku. V současnosti Sdružení Neratov sociálně podniká nejen ve stejnojmenné osadě, která je součástí Bartošovic, ale také v Žamberku a Králíkách. Činnosti provozované v rámci sociálního podnikání lze rozdělit na dvě skupiny. Jako první vznikly ty, jež jsou spjaty s poutním místem a jeho provozem.

 

 

„Tyto služby vznikaly přirozeně už od roku 1992. Když se opravoval kostel, organizovaly se brigády a za brigádníky dojížděly rodiny, tak se muselo vařit a tím způsobem vznikla chráněná dílna Kuchyně. Ta dnes připravuje jídlo pro uživatele chráněného bydlení, zaměstnance sdružení i ubytované. Ve vsi chyběl obchod, tak jsme ho založili, aby základní věci bylo možno koupit na místě. Hospoda tady byla, ale zavřená, tak jsme ji také začali provozovat, byť s přestávkami. Začali jsme provozovat ubytovací zařízení a ta potřebují obslužné práce: úklid, praní. Proto vznikla prádelna. Stejně tak byly potřeba údržbářské práce,“ popisuje Nekvinda postupný vývoj. Později bylo založeno zahradnictví a v roce 2006 řemeslné dílny: keramická, tkalcovská, šicí, košíkářská. Ty dnes fungují pod názvem Chráněné dílny Kopeček.

 

 

„To vše souviselo s poutním místem Neratov. Kdežto v roce 2012 jsme šli dál, vznikla montážní dílna v Žamberku a pak v Králíkách. V roce 2017 jsme postavili minipivovar. Využili jsme investiční dotaci z evropských fondů na technologické zařízení. Nechtěli jsme být závislí jen na službách, hledali jsme strategické partnery, kteří by nám pravidelně zadávali výrobu, tak jsme se pustili i do montážních dílen. Šlo nám mj. o rozložení rizika, plánování příjmů a výdajů,“ vysvětluje Nekvinda. A pokračuje: „Rozložili jsme rizika, abychom v případě, že na některém pracovišti bude málo práce, mohli výpadek nahradit jinými činnostmi. V době covidu se ukázalo, že to bylo dobré rozhodnutí, protože díky tomu jsme přežili.“

 

 

Nyní Sdružení Neratov, z. s. dává práci cca 180 lidem s fyzickým a mentálním postižením nebo nebo sociálním znevýhodněním, přitom v roce 2012 jich bylo jen 40. Čerpá příspěvky z Úřadu práce na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Čtyřnásobné zvýšení počtu zaměstnanců sociálního podniku během devíti let ukazuje, že se Neratovští vydali správným směrem a že se díky dobrému managementu daří tento směr udržet.

 

 

 

Text: Danuta Chlupová
Foto: archív Sdružení Neratov, fb Neratov, kostel foto: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/kostel-nanebevzeti-panny-marie-v-neratove,  Antonín Nekvinda a Josef Suchár foto zdroj: https://archiv.hn.cz/c1-66271530-v-neratove-uzdravuji-duse-pletou-kosiky-i-vari-pivo 

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.