Články

Simultánní přepis usnadňuje komunikaci
27. 7. 2021

Simultánní přepis usnadňuje komunikaci

Transkript znamená přesný přepis mluveného textu. A to je důvod, proč název Transkript online s. r. o. přesně vystihuje činnost sociálního podniku z Prahy 1. Tato společnost již od roku 2012 poskytuje profesionální službu simultánního přepisu mluvené řeči pod názvem eScribe.

Služby Transkriptu byly vyvinuty především s cílem usnadnit neslyšícím komunikaci s okolím a jejich začlenění do běžného života. Dle odhadu České unie neslyšících žije v ČR cca půl miliónu osob s postižením sluchu. Drtivá většina z nich neovládá znakový jazyk, proto online přepis řeči představuje nejpřirozenější způsob podpory jejich komunikace. Odborníci v oblasti telekomunikací a internetu a tým profesionálních přepisovatelů poskytují služby a software na míru. V rámci vývoje a rozšiřování služby se zaměřují na aplikace online přepisu i pro tablety a chytré telefony. Právě v této oblasti vidí Transkript hlavní potenciál online přepisu.

„Služby online přepisu řeči poskytujeme buď přímo lidem s postižením sluchu anebo různým institucím, které komunikují s touto skupinou klientů,“ vysvětluje Markéta Outratová z týmu Transkript s. r. o.

Další službou, která již není určena jen pro lidi s postižením sluchu, ale pro širokou veřejnost, je přepis audiozáznamů. Klienti si objednávají přepis nahrávek různých výzkumných rozhovorů, soudních řízení a jiných zvukových záznamů.

Transkript online s. r. o. je zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením a pobírá příspěvek od Úřadu práce. Má nad 50 procent zaměstnanců z kategorie OZP. Jsou mezi nimi především lidé s postižením zraku a sluchu.

„V současné době u nás pracuje 9 osob s postižením zraku, 5 osob s postižením sluchu a jedna pracovnice s tělesným postižením. Kromě těchto 15 zaměstnanců z kategorie OZP máme jednoho přepisovatele bez hendikepu, který zároveň vykonává práci koordinátora týmu,“ upřesňuje Markéta Outratová. Jednatelé společnosti nejsou zaměstnanci podniku a uzavírají smlouvy na jednotlivé projekty.

Na sociálním podniku Transkript online s. r. o. je skvěle vidět, jak se mohou ve firmě doplňovat lidé s různým druhem smyslového postižení. Zaměstnanci s postižením sluchu pracují především jako testeři služeb a dále jako kontaktní pracovníci pro komunitu neslyšících, což v praxi znamená, že zajišťují informovanost této komunity prostřednictvím různých facebookových skupin, pomáhají s osvětovou činností, pomáhají neslyšícím komunikovat s poskytovateli služeb pro osoby z této cílové skupiny.
Nevidomí působí především na pozicích přepisovatelů a tak přímo poskytují služby neslyšícím.

„Naši přepisovatelé dosahují rychlosti až 500 úhozů za minutu, jsou to skuteční profesionálové. Během simultánního přepisu se musí plně soustředit na rozhovor, aby zaznamenali doslovný přepis mluveného textu,“ zdůrazňuje Outratová.

Transkript poskytuje neslyšícím služby zdarma, proto potřebuje získávat prostředky z firemních a jiných zdrojů. Korporace, které platí za služby pro své specifické zákazníky, umožňují jak bezplatnost těchto služeb pro postižené, tak i to, že firma může odměňovat pracovníky na kvalifikovaných pozicích tak, jak si to zaslouží. Pro finanční rovnováhu firmy je podstatný příspěvek od Úřadu práce, ve vývoji služeb velmi pomohly Transkriptu evropské projekty.

Korporace a instituce bohužel samy nevyhledávají služby přepisu mluvené řeči. Transkript musí neustále vyvíjet iniciativu – oslovovat potenciální zájemce, vysvětlovat, k čemu a komu jeho služby mohou usnadnit komunikaci. Také šíření informací mezi neslyšící není jednoduché. Daří se je předávat v organizacích sdružujících osoby s postižením sluchu, avšak velká část těchto osob se do těchto organizací nezapojuje.

„Je tady velmi početná a rychle rostoucí skupina seniorů, kterým se s věkem zhoršuje sluch. A to jsou také potenciální uživatelé služeb přepisu. Na tuto skupinu se často zapomíná,“ upozorňuje pracovnice Transkriptu.

Transkript online funguje jako běžná společnost s ručením omezeným. Má také neziskovou část – spolek ORBI PONTES.

„Tam poskytujeme stejné služby, ale neziskové, takže jen jednotlivcům anebo takovým organizacím, jako jsou například občanské poradny a organizace pro neslyšící, o nichž víme, že nemají reálně možnost si naše služby zaplatit,“ popisuje smysl působení spolku Markéta Outratová. A doplňuje: „Neziskové organizace mají obecně lepší přístup k nejrůznějším grantům, zatímco možnosti sociálních podniků s právní formou s.r.o. jsou z hlediska těchto příležitostí nesrovnatelně menší.“

 

Text: Danuta Chlupová
Foto: Transkript s. r. o., členové přepisovatelského týmu Transkriptu 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098. 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.