Články

PET HEAVEN: Důstojná cesta do zvířecího nebe
28. 4. 2021

PET HEAVEN: Důstojná cesta do zvířecího nebe

V oboru, který není pro sociální podniky zrovna obvyklý, působí PET HEAVEN zvířecí krematorium Chodov u Karlových Varů. Jeho ředitelka, jednatelka a spolumajitelka Zdenka Šlárová tvrdí, že ji její zaměstnání velmi naplňuje. Dovedlo ji k samostudiu thanatologie, nauky o smrti a umírání. Své poznatky z praxe se snaží šířit v článcích o zvířecím pohřebnictví. Ve firmě má na starosti veškerou manažerskou činnost. Jedná s dodavateli, vede koučink zaměstnanců, stará se o provozní chod firmy a marketing. „Stejně jako zbytek našeho malého týmu i já jednám s klienty, realizuji svozy a nebo také držím pohotovostní službu. Když je potřeba, i já dokáži moje kolegy zastoupit. Myslím, že to z nás dělá perfektní tým,“ říká na úvod našeho rozhovoru.

 

Kdo přišel s myšlenkou založit sociální podnik a proč jste se rozhodli zrovna pro zvířecí krematorium?
Nejprve vznikla myšlenka zvířecího krematoria a až následně myšlenka sociálního podnikání. Pracovala jsem na pozici podnikatelského poradce a v určitou chvíli jsem zatoužila najít ve svém životě jiný směr, který mne bude naplňovat. Zvířecí krematorium jsem si vybrala proto, že jsem sama měla osobní zkušenost a velmi bolestivě mne ovlivnila. Když jsem svůj podnikatelský plán představovala původním společníkům, upozornili mne na to, že moje navrhovaná koncepce má hodně stejných rysů s principy sociálního podnikání. Do té doby jsem o něm nikdy neslyšela. Jako sociálně smýšlejícího člověka mne tato myšlenka velmi zaujala.

 

Kde jste sbírali informace?
Do otevření našeho sociálního podniku byla moje zkušenost se sociálním podnikáním minimální. Představy o sociálním podnikání jsem si prohlubovala studiem různých informací z webových stránek a výročních zpráv jednotlivých sociálních podniků. Následně jsme využili osobní konzultaci a návštěvu lokální konzultantky MPSV Kateřiny Emingrové. Ta je sama sociální podnikatelka a provozuje mimo jiné restauraci U Zlatého beránka v Žatci.

 

Potýkali jste se v začátcích s nějakými překážkami?
Začátky byly jako v každém podnikání nelehké. Spousta povolení, jednání, prezentací. I když jsem 10 let radila podnikatelům s jejich financemi, realita je ve skutečnosti vcelku vzdálená příručkám. Nejnáročnější bylo, v rámci projektu, postavit novostavbu. Nebýt pomoci mého manžela, který si vzal tuto část projektu na starost, pak bychom potřebné termíny zřejmě nestihli. To byly naše největší překážky, termíny. Rádi prezentujeme to, že jsme sociálním podnikem, ale v začátcích jsme se setkali s rozpačitým přístupem. Lidé nevěděli, co od nás očekávat, co to vlastně to sociální podnikání znamená. Zda mají čekat nějakou sníženou kvalitu služeb atd. Jsem moc ráda, že v této době už jak naši dodavatelé, tak naši klienti vnímají sociální podnikání jinak.

 

Jaká je vaše cílová skupina a kolik lidí z cílové skupiny zaměstnáváte?
Naše cílová skupina jsou zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním. Celkem máme 4 pracovní místa, z toho 2 pracovní místa jsou obsazena ZTP. Preferujeme stoprocentní zastupitelnost, proto jsou pozice definované jako Pracovník zvířecího krematoria. Představit si pod tím můžete to, že každý z nás jedná s klienty, dokáže vystavit fakturu, nabídnout služby a památeční předměty. Zároveň si s klienty dokáže popovídat a představit alternativy rozloučení. Dokáže převzít zvířátko, uložit jej, připravit poslední rozloučení nebo realizovat svoz zvířátka. Všichni jsme také proškoleni na obsluhu kremační technologie.

 

Na výstavbu krematoria jste získali prostředky z fondů EU. Jak obtížné bylo s projektem uspět? Psali jste si jej sami, nebo jste využili externí odborníky?
Byť jsem myslela, že máme náš podnikatelský plán precizně připravený, po první konzultaci v poradenské firmě SANCHO PANZA mi došlo, že projekt takového rozsahu je potřeba konzultovat s odborníky, kteří se dotační problematikou zabývají. Vše se mi potvrdilo u výběrových řízení, následné stavby, ale i nyní při podání výročních zpráv. Obtížnost zajisté byla veliká, ale díky preciznosti naší projektové manažerky Lenky Málkové na mne tak nedopadala. Neskutečnou výhodou je odborný pohled na věc. Svého rozhodnutí spolupracovat s odbornou externí firmou nelituji a upřímně si myslím, že bez této spolupráce bychom asi projekt nerealizovali.

 

Jaké vybavení jste museli pořídit, aby mohlo krematorium fungovat?
Součástí našeho projektu byla i výstavba samotné novostavby. Byla navržena stavba, jejímiž základy jsou lodní kontejnery. Snažili jsme se, aby se jednalo o ekologickou stavbu s nízkou energetickou náročností. Dalším podstatným vybavením byla kremační technologie. Její typ jsme ještě v průběhu projektu měnili. Dbali jsme na reference našich kolegů a také jsme hledali co nejoptimálnější kombinaci zátěže na životní prostředí a efektivnosti technologie. Dále jsme pořizovali automobil, který slouží na svoz našich klientů, a spoustu dalšího drobného investičního majetku, který nám slouží jako pracovní pomůcky.

 

Můžete představit služby a produkty, které nabízíte zákazníkům? V čem jste výjimeční?
Jsme jediným zvířecím krematoriem v západních Čechách. Pro zvířecího přítele poskytujeme veškeré služby na jednom místě, přímo v krematoriu – uložení zvířátka v chladícím boxu do termínu kremace, poslední rozloučení, samotnou kremaci i výběr urničky a památečního skla či šperků s popelem zvířecího přítele. Nabízíme také ručně vyráběnou památeční bio urnu PET HEAVEN. Jde o náš produkt, kdy památeční popel připravíme společně se speciální směsí, která popel zneutralizuje a promění jej v hnojivo. To podpoří sazeničku v růstu a ze smrti tak vzejde nový život. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a s maximální pietou. Nabízíme také NONSTOP telefonní službu pro konzultace a příjem klientů.

 

Jak řešíte marketing a kdo jsou vaši klienti?
S marketingem je to trochu těžší, protože máme specifický obor podnikání. Snažíme se býti aktivní na sociálních sítích a inzerovat v místních periodicích. Občas se nám podaří prezentace v tisku. Když vyšetříme finance nebo máme zajímavou nabídku, pak využíváme i oslovení formu billboardu. Spolupracujeme s veterinárními lékaři a v neposlední řadě požádáme klienty o udělení reference. Pokud je to možné, navštěvujeme chovatelské akce, kde představujeme naše služby a produkty. Naši klienti jsou převážně občané Karlovarského kraje, ale část klientů máme i z kraje Plzeňského a Ústeckého. Obrací se na nás převážně majitelé psů a koček, není to ale podmínkou. Našimi klienty byli i morčátka, králíci, chameleoni či fretky. Shrnula bych to tak, že naše služby využívají lidé, kteří mají zvířecího přítele jako člena rodiny.

 

DSC09862

 

Zasáhla vaše sociální podnikání pandemie Covid-19 a s ní spojená opatření? Fungujete dál, nebo jste museli provoz omezit?
Bohužel, i nás zasáhla pandemie, ačkoliv jsme neomezili provoz a mohli ve výjimce fungovat. Přijali jsme jen určitá opatření, kdy se snažíme eliminovat nakažení nás i klientů. Spíše se nás dotkla situace s nezaměstnaností v Karlovarském kraji a taky hlavně specifická nálada ve společnosti. Situaci nepřidávají ani chaotická rozhodnutí vlády, kdy lidé žijí v neustálé nejistotě. Přistoupili jsme k nové službě pro naše klienty a tím je bezúročné rozesplátkování našich služeb. Od klientů na tuto možnost máme velmi pozitivní ohlas. Takže ano, i my jsme pocítili finanční ztráty a pokles klientů. Museli jsme sáhnout do rezerv a zminimalizovat náklady. Tento zvláštní čas jsme využili ke změně webových stránek, předělání marketingových podkladů, kontrolu cenotvorby, procesů atd. V první vlně nám velmi pomohla možnost snížení platby na OSSZ. Bohužel nyní již žádná podpora pro otevřené podniky není, takže s podporou od státu nepočítáme.

 

Můžete přiblížit vaše plány do budoucna?
Více než kdy jindy je pro nás v tuhle dobu důležitý marketing. Cílem tohoto roku je tedy zesílit marketingový dosah a zintenzivnit jeho obsah. Žádali jsme o dvě různé podpory na marketingovou kampaň a bohužel jsme ani jednu nezískali. Nicméně chystáme se vytrvat a věříme, že se nám podaří podporu získat. Cíle a plány do budoucna jsme v současné době omezili na to, abychom tuhle zvláštní dobu přečkali bez nutnosti propouštění zaměstnanců a dál udržovali vysoký standard našich služeb. Plánujeme pro klienty nabídku dvou nových doplňkových služeb, ale zda je zařadíme do nabídky, to se rozhodneme až podle situace po prvním kvartálu 2021.

 

 

 

Text: Lenka Malá
Foto: Facebook Pet Heaven 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.