Články

Český cider bez chemie, zato se zajímavým příběhem
3. 3. 2021

Český cider bez chemie, zato se zajímavým příběhem

Zpočátku ani nevěděli, že provozují sociální podnik. Zjistili to až časem a dnes se k sociálnímu podnikání hrdě hlásí. Cider Bohemia vyrábí bez použití chemie a éček různé druhy ciderů, ale také mošt či jablečný ocet. O tom, jak si našli cestu k sociálnímu podnikání, vypráví jednatelka firmy Alena Valešová, která má v Cider Bohemia kromě řízení společnosti na starosti i veškerou administrativní činnost.

Kdo přišel s myšlenkou založit sociální podnik a jaké byly začátky?
O tom, že jsme sociální podnik, jsme nějakou dobu nevěděli. Můj manžel je OZP s kombinací různých postižení a po špatných zkušenostech začlenění do běžného provozu vznikla v prvopočátcích myšlenka vytvořit prostředí vhodné pro jeho uplatnění. A tak jsme vytvořili firmu, kde se sešlo několik osob se zdravotním postižením, s cílem poskytnout jim zázemí pro pracovní uplatnění.

Kde jste v začátcích čerpali informace?
Se sociálním podnikáním jsme neměli žádné zkušenosti. Na to, že jsme sociální podnik, nás upozornil náš zaměstnanec v souvislostí s dotační výzvou na podporu sociálních podniků. Po prostudování výzvy jsme zjistili, že až na zakotvení principů do zakladatelských dokumentů splňujeme všechny parametry pro to, abychom se zařadili do sektoru sociálního podnikání. Takže žádné velké přeměny jsme nepodstupovali, jenom zakomponovali principy sociálního podnikání do Zakladatelské listiny. V rámci hledání více informací jsme narazili i na server České sociální podnikání, kde jsou soustředěny vyčerpávající informace o tomto fenoménu sociální ekonomiky.

 

Proč jste se pustili zrovna do výroby cideru, moštu a octa?
Nápad vyrábět cider jsme měli ještě dlouho před vznikem sociálního podniku. Znali jsme tento nápoj ze zahraničí a velice nás zaujal na jedné straně svou jednoduchostí, na druhé straně množstvím chuťových variací – stačí změnit odrůdu jablek a máte jiný nápoj. Proto jsme se rozhodli tento nápoj implementovat do českého prostředí. První pokusy ve výrobě jsme zkoušeli v domácích podmínkách a snažili jsme se o vlastní recepturu. Jelikož hlavním požadavkem bylo nepoužívat při výrobě stabilizátory, všechny výrobní postupy tomu měly odpovídat. V současné době vyrábíme cider v prémiové kvalitě za použití pouze přírodních procesů fermentace. Abychom dosáhli kýžené kvality, vyrábíme sami i základní surovinu pro výrobu cideru – mošt. Tímto jsme schopní již od začátku kontrolovat, co vstupuje do výrobních procesů. Část moštu při lisování vyčleňujeme jako samostatný produkt. To samé i s octem, část cideru necháme octovému kvašení a několikaletému zrání.

Na jakou cílovou skupinu je projekt sociálního podniku zaměřen?
Projekt byl zaměřen primárně na osoby zdravotně postižené a pak i osoby po výkonu trestu. Máme sezonně do 10 zaměstnanců. Jelikož jsme malý podnik, nemáme přesné vymezené pozice. Snažíme se každého naučit všem výrobním postupům, aby ho v případě výpadku jednoho zaměstnance mohl nahradit jeho kolega.

Na pořízení technologického vybavení jste využili projekt z fondů EU. Jak náročné bylo prostředky získat?
Na získání prostředků bylo nejnáročnější čekání, nejistota a zbytečně komplikovaná několikastupňová administrace žádosti ze strany IROP: od podání záměru do schválení žádosti o platbu projekt prošel rukama desítky schvalovatelů. Projekt jsem psala sama, protože vzhledem k nízké výši alokovaných prostředků na projekt jsme si nemohli dovolit najmout externí firmu.

Narazili jste v rámci projektu na nějaké překážky?
Jako překážku vnímám systém financování ex post. U sociálních podniků, které nově vznikají, není šance projekt ufinancovat z vlastních zdrojů. My jsme měli štěstí v tom, že jsme měli nějakou finanční historii ještě před žádostí o dotaci a tím pádem jsme získali úvěr na financování projektu. V opačném případě bychom na nové vybavení nedosáhli.

V čem jsou vaše produkty výjimečné?
Svým zákazníkům nabízíme primárně své vlastní produkty, které jsou vyrobené s tou nejlepší péčí, což se projevuje i na jejich chuťových vlastnostech. Každý výrobek v sobě nese velký podíl lidské práce, protože nám jde o kvalitu a ne o kvantitu.

Vedle výroby cideru provozujete i Cider pub. Jaké speciality zde mohou návštěvníci ochutnat?
V loňském roce jsme otevřeli v Plzni první Cider pub, který je v Čechách jediný svého druhu. Nabízíme zde zákazníkům výrobky jak naše, tak i jiných českých a zahraničních producentů. Přičemž se jedná o výrobce řemeslného cideru, žádné velkoproducenty. U nás v pubu pořádáme různé společenské a kulturní akce jako kvízy, degustace, výstavy a koncerty.

Jak řešíte marketing? Jaké marketingové nástroje využíváte?
Marketing je naše slabá stránka. Řekla bych, že je to „nemoc“ všech sociálních podniků. Jelikož každý dělá všechno a není čas se věnovat marketingovým nástrojům. Na marketingové specialisty nejsou prostředky. Hodně nám pomohla školení, která pořádala Česká spořitelna v kooperaci s platformou TESSEA. V rámci toho jsme si uvědomili své problémy a způsoby, jakými je budeme postupně eliminovat.

Jak vaše podnikání zasáhla pandemie koronaviru?
Vzhledem k tomu, že působíme v potravinářství, pandemie náš obor značně poznamenala. Zastavil se nám veškerý velkoobchod a téměř i maloobchod. Náš Cider pub je z vládního nařízení taktéž uzavřený. Jestli jsme první vlnu ještě ustáli v plném počtu, ve druhé vlně jsme museli propouštět a zredukovat veškeré své výdaje na úplný základ. Z vládních podpor jsme měli pomoc ve druhé vlně jen 9000,-Kč na nájmu, na jinou pomoc jsme neměli nárok.

Jaké jsou další plány do budoucna?
Hlavním krátkodobým cílem je v současné době ustát ekonomickou krizi, která prostupuje napříč celým hospodářstvím, a stabilizovat podnik. Dlouhodobým cílem je zlepšit marketingové nástroje, rozšířit své portfolio, vysázet vlastní sady.

 

 

 

Text: Lenka Malá
Foto: fb Cider Bohemia

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.