Nová pobočka musela přibrzdit
2. 2. 2021

Nová pobočka musela přibrzdit

Prádelna PRAPOS s. r. o. v Ostravě na začátku loňského roku rozjela novou pobočku v Havířově. Bohužel následná koronavirová krize negativně zasáhla slibně se rozvíjející sociální podnik s téměř patnáctiletou historií. Na naše otázky odpovídá jednatel Pavel Kantor.

 

Kdo je zakladatelem sociálního podniku PRAPOS, kdy podnik vznikl a jaké je jeho poslání?

Prádelna PRAPOS s.r.o. zaměstnává handicapované osoby od roku 2006. Název vznikl ze slovního spojení „práce postiženým“ (PRA - práce, POS - postiženým). Mám 25-letou zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem a posláním naší organizace je integrace osob se zdravotním postižením, vytváření vhodných pracovních podmínek a prostředí handicapovaným osobám.
V našem sociálním podniku je zaměstnáno na hlavní pracovní poměr dvacet osob zdravotně postižených (OZP) s invaliditou prvního, druhého a třetího stupně a osob zdravotně znevýhodněných – OZZ (osoby s psychiatrickou diagnózou, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením). Práce v chráněné dílně zkvalitňuje život handicapovaných osob, rozvíjí jejich samostatnost, učí přebírat zodpovědnost za sebe a za kvalitu odvedené práce, zvyšuje úroveň sebehodnocení, což má pozitivní dopad i na jejich zdravotní stav. Díky pracovnímu uplatnění se zlepšila ekonomická situace a sociální postavení OZP. Naši zaměstnanci pracují na vymezených chráněných pracovních místech, hlavní pracovní náplní zaměstnanců chráněné dílny je praní, žehlení, mandlování, sušení a expedice prádla. Při práci asistuje pracovní asistent pro osoby se zdravotním postižením a vedoucí pracovník. Procentuálně je v naší společnosti zaměstnáno více než 80 % osob se zdravotním postižením.

 

Jak se Vám daří získávat nové zákazníky? Účastníte se veřejných zakázek?

V současné době máme širokou základnu zákazníků. Prádelenské služby poskytujeme více než 100 organizacím v našem regionu. Jedná se o zdravotnická, školská, restaurační a ubytovací zařízení. Zákazníci jsou s našimi službami spokojeni a velkou část zakázek máme dnes také na doporučení stávajících zákazníků. Několikrát do roka sami oslovujeme potenciální klientelu elektronickou formou s nabídkou našich služeb. Účastnili jsme se také několika veřejných zakázek, které vyhlašovaly zejména státní instituce (např. obranné a záchranné složky státu). V těchto výběrových řízeních jsme byli úspěšní, především proto, že můžeme nabídnout zajímavou cenovou kalkulaci, ale také kvalitní služby a zkušenosti nabyté za 15 let naší činnosti. Naše činnost totiž není primárně zaměřena na to, abychom měli co největší zisky, ale především na to, abychom udrželi pracovní místa a uplatnění osob se zdravotním postižením. Více než 51% zisku je zpět použit pro rozvoj sociálního podniku.

 

Na Vašich webových stránkách jsme našli informaci, že čerpáte finanční příspěvek na otevření nové pobočky v Havířově. V jaké fázi je tento projekt?

Projekt „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Havířově“ je ve fázi realizace. V rámci projektu došlo ke třem klíčovým aktivitám: rekonstrukci prostor, pořízení chybějícího vybavení pro společnost, vytvoření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a dále k naplňování principů sociálního podniku.
Ke dni 31. 12. 2019 došlo k naplnění všech klíčových aktivit a provoz prádelny se oficiálně rozjel v lednu 2020. Práci v něm našlo šest osob se zdravotním postižením, s trvalým bydlištěm v Havířově, Karviné a Rychvaldu. V souvislosti s vládními nařízeními a z důvodu uzavření 60 % provozoven našich zákazníků jsme byli nuceni provoz částečně omezit, a tento stav trvá od dubna 2020 doposud.

 

Jaký vliv mají letošní omezení a restrikce na Vaše podnikání jako celek a jakým způsobem řešíte negativní vlivy?

I přes všechnu snahu a zkušenosti, které má manažerský tým společnosti, se nám bohužel nedaří pokrýt finanční rozpočet, jak jsme si představovali. Naše činnost nebyla vládou přímo zastavena, tudíž nemáme nárok na většinu kompenzačních bonusů, které vláda nabízí. 70 % našich zákazníků muselo uzavřít provozovny z důvodu pandemie a nařízení vlády, což pro nás znamená omezení provozu na jednu směnu. Přibližně polovina našich zaměstnanců je doma a pobírá 60 % mzdy z důvodu překážky v práci, a to od dubna do listopadu 2020. Za období od března letošního roku dosud jsme vyčíslili ztrátu tržeb na cca 1.500.000,- Kč a museli jsme ji bohužel částečně řešit bankovním úvěrem.

 

Text: Danuta Chlupová
Foto: Prádelna PRAPOS s. r. o.

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.