Články

Chráněné dílny mají nové prostory
13. 1. 2021

Chráněné dílny mají nové prostory

Vysloužilou, nepoužívanou halu traktorové stanice v Opavě-Jaktaři proměnilo ostravsko-opavské biskupství společně s Charitou Opava na chráněné dílny. Pracovní uplatnění v nich najde až 170 lidí, kteří jsou pro svůj zdravotní hendikep na trhu práce znevýhodnění.

Ještě nedávno sociální podnikání Charity Opava se odehrávalo na několika místech, v několika samostatných charitních střediscích. Nyní, po říjnovém stěhování do nových prostor, jsou Chráněné dílny sv. Josefa, Chráněná dílna Vlaštovičky a Chráněná technická dílna součástí jedné velké „superdílny“. Chráněné dílny Charity Opava, vzniklé tímto spojením, nabízejí mnoho rozmanitých služeb a zboží. Šijí tašky, polštáře, hračky, dekorativní předměty i bytový textil, strojně vyšívají prapory, nášivky i šerpy, vyrábějí keramiku, provozují sítotisk, gravírování laserem, navrhují a dodávají firmám dárkové kazety. Zabývají se také bezpečnou skartací dokumentů, demagnetizací (likvidací) dat na počítačových discích. Jednou z důležitých činností, která přináší ekologický prospěch, je likvidace odpadů a to vč. elektroodpadů a nebezpečných odpadů. Likvidují např. různá kancelářská zařízení i elektrospotřebiče z domácností.

Charita Opava deset let hledala nemovitost, kde by mohla umístit všechny dílny. V roce 2016 se naskytla možnost koupit v Jaktaři objekty, které by mohly vyhovovat. Povedlo se to díky Biskupství ostravsko-opavskému, které je zřizovatelem opavské Charity. Biskupství objekty koupilo z prostředků finanční náhrad, které diecéze získává v rámci vyrovnání státu a církví (tak zvaných církevních restitucí). „Dvacet milionů korun stála koupě traktorové stanice, dalších dvacet milionů biskupství investovalo do oprav této nemovitosti. Deset milionů korun vložila do oprav a části vybavení Charita Opava, která si objekt od biskupství pronajímá,“ uvedl ředitel Charity Opava Jan Hanuš.

Celková investice 50 milionů korun je jednou z největších investic do chráněných pracovišť v zemi. Zanedbané prostory se změnily na moderní pracoviště s potřebným zázemím pro technické, tkací, vyšívací, keramické i kompletační dílny. Sídlit budou v několikapatrové administrativní budově a čtyřech velkých halách.

„Vznik nových dílen je díky možnostem dalšího rozvoje důležitým okamžikem nejen pro Charitu Opava, ale také pro město Opava a celý kraj. Dílny už dnes zaměstnávají asi 150 lidí s různými handicapy a další již teď přibíráme. Kromě zaměstnávání znevýhodněných budou mít dílny také nezanedbatelný ekologický přínos pro celý region,“ prohlásil Jan Hanuš v děkovné řeči během slavnostního otevření.

„Přibližně deset lidí s různými handicapy jsme přijali v říjnu 2020 do pracovního poměru. I to je jedno z okamžitých plus, které přineslo stěhování Chráněných dílen Charity Opava do nových prostor“, informoval ředitel v říjnovém čísle charitního měsíčníku Domovník. A doplnil: „Pokud vše půjde podle plánů, dá se další vlna nových pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením čekat v lednu tohoto roku“.

 

Text: Danuta Chlupová
Foto: archív Charita Opava

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.