Trénink pro mozek i designové výrobky
26. 11. 2020

Trénink pro mozek i designové výrobky

 „Dáváme druhou šanci lidem i věcem!“, zní motto sociálního podniku Botumy, který vznikl před třemi lety v Ostravě-Porubě. „Naším posláním je objevovat pracovní potenciál v lidech, kteří měli méně štěstí než lidé zdraví a vytvářet společně kvalitní a originální výrobky šetrné k životnímu prostředí. Dělat lepší místo pro život. Vyrábíme z přírodních i recyklovaných materiálů“, čteme dále v úvodu webových stránek Botumy s. r. o. 

Jak se daří vedení podniku naplňovat tuto vizi? Z našeho rozhovoru se spoluzakladateli Jaroslavou Saidlovou (jednatelkou) a Antonínem Liškou vyplývá, že je to překážkový běh, navíc na dlouhou trať, v jehož cíli naštěstí čeká na „běžce“ uspokojení ze smysluplné práce ve prospěch společnosti.

Sociální podnik byl založen v létě 2017 zapsaným ústavem Mens Sana a třemi fyzickými osobami. Mens Sana, zapsaný ústav působí v Ostravě již více než dvacet let a poskytuje psychosociální služby, pracovní a kognitivní rehabilitaci lidem se zdravotním postižením, především s psychickým onemocněním. Část těchto lidí nalezla uplatnění v sociálním podniku Botumy.

Sociální podnik provozuje šicí a dřevařskou dílnu, poskytuje provozní práce, zejména úklidové, zahradnické, malířské a drobné opravárenské služby. V šicí dílně se zaměřuje na neotřelé, designové výrobky, které vznikají při spolupráci s výtvarníky Janou a Janem Lörinczovými. Úspěšně je pak prodává mj. na populárním kreativním portálu fler.cz. Hlavní činností dřevařské dílny je výroba nábytkových bedýnek a drobného nábytku. Úklidové a údržbářské práce jsou poskytovány externím odběratelům, avšak především je využívá Mens Sana. Pracovníci Botumy uklízejí veškeré prostory Mens Sany, malují, rekonstruují, provádějí drobné údržbářské a zahradnické práce, připravují na stěhování nácvikové byty provozované ústavem. Úzké propojení organizace sociálních služeb a sociálního podniku je pro obě strany výhodné: klienti Mens Sany najdou pracovní uplatnění, kdežto Mens Sana neplatí za služby cizím subjektům.

Kromě zmíněných osob s psychickým onemocněním pracují v Botumy také lidé se sociálním znevýhodněním – dlouhodobě nezaměstnaní, bez kvalifikací. Tyto lidi zaměstnávají jako partnerská organizace evropského projektu „Tranzitní místa v sociálních podnicích MSK“, který realizuje Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. V minulém roce se dařilo zaměstnávat více než dvě desítky těchto lidí, bohužel v letošním roce poznamenaným pandemií jejich počet klesl o více než polovinu, navíc většina z nich je nyní v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Jaroslava Saidlová vysvětluje důvody: „Dříve úřad práce organizoval výběrová řízení. Sešlo několik desítek lidí v dlouhodobé evidenci na ÚP, my jsme jim představili projekt a vybrali vhodné uchazeče o práci. Nyní se kvůli koronaviru tato řízení neprovádějí a my sami musíme shánět pracovníky do našich dílen. Tito lidé, kteří dlouhodobě nepracují, často nemají pracovní návyky, nevydrží dlouho v pracovním procesu a nyní se navíc obávají, že se nakazí koronavirem“.
Saidlová však optimisticky dodává, že podnik se může spolehnout na zaměstnance se zdravotním postižením, jichž nyní zaměstnává 14 na různé druhy smluv. Z podnikového managementu nikdo nemá smlouvu na hlavní pracovní poměr, všichni pracují na dohody o provedení práce a také v rámci dobrovolnictví.

Zajímavou součástí sociálního podniku Botumy jsou programy Fitka pro mozek, které vede Antonín Liška. Tato aktivita vznikla jako přirozený důsledek velkého zajmu společnosti o služby Centra trénování paměti, které je součástí sociálních služeb Mens Sany.

„Centrum trénování paměti se orientuje především na lidi s diagnostikovaným kognitivním deficitem – po cévních mozkových příhodách, po traumatickém poškození mozku vlivem úrazů hlavy, s počínající demencí a podobně“, vysvětluje Liška. Fitko pro mozek, vzniklé v rámci Centra, slouží lidem, kteří nemají diagnostikovaný kognitivní deficit, ale chtěli by zlepšit činnost mozku, soustředění, paměť. Jedná se například o studenty, manažery, aktivní seniory. Tréninky, které většinou mají skupinový charakter (pro 5-10 lidí) si objednávají kluby seniorů, univerzity třetího věku, ale také firmy či úřady pro své zaměstnance v rámci povinného vzdělávání. K trénování mozku je možno využívat moderní technologie, speciální počítačové programy a podobně, avšak u těchto skupinových tréninků se používají především mnemotechniky sloužící k zapamatování velkého množství informací, ale také prvky muzikoterapie nebo arteterapie, které zrychlují propojení mozkových hemisfér a dodávají mozku nové impulzy.

V Centru trénování paměti pracují proškolení lektoři s certifikátem trenéra paměti, v týmu je také psycholog. Tým má několik lidí a není tu velký prostor pro uplatnění zaměstnanců se znevýhodněním. Přesto se podařilo úspěšně zapojit do práce mladého muže s psychickým onemocněním a neurotickými projevy, který trpěl strachem z většího množství lidí i velkých prostor. Nejdříve jako klient Mens Sany docházel do Centra trénování paměti na kognitivní rehabilitaci, později tam našel pracovní uplatnění. Vede individuální tréninky, protože skupinové by mu mohly dělat problémy. „Je vidět, že tato práce ho obrovským způsobem posouvá vpřed a také jeho finanční situace se zlepšila“, má radost Antonín Liška.

Společnost Botumy sdílí prostory s Mens Sanou. V roce 2018 si navíc pronajala prostory na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě. Nyní provádí jejich náročnou rekonstrukci, jejímž výsledkem má být zajímavě architektonicky pojaté komunitní centrum na lukrativním místě podle návrhu architekta Aleše Studenta, který sociálnímu podniku pomáhá zcela zdarma. Vzniknout má prodejna výrobků Botumy, minikavárna, klub. Bohužel hned na začátku se objevily problémy – ukázalo se, že patro je nebezpečné z hlediska statiky, že všechny sítě jsou staré a vyžadují výměnu. Projekt se zkomplikoval a prodražil, a přestože Botumy staví objekt, který bude sloužit široké veřejnosti a zároveň zhodnocuje majetek Městského obvodu Poruba, místní samospráva doposud neposkytla sociálnímu podniku finanční pomoc ani slevu z nájmu.

„Celkové náklady budou činit kolem 3 mil. Kč. Pomáhají nám nadace ČEZ Pomáhej pohybem, ČSOB, Statutární město Ostrava i kraj, avšak to jsou částky řádu desítek tisíc a jdou na vybavení, protože tyto subjekty nemohou podpořit finančně investice do nemovitosti, která nám nepatří. Zbytek musíme pokrýt z vlastních zdrojů“, vysvětluje Saidlová. „Hodně prací si děláme sami, prostřednictvím naších zaměstnanců“.

Přes všechny problémy jednatelka podniku považuje tento projekt za přínosný. „Velké zisky nám to nepřinese, ale Poruba bude mít příjemné a architektonicky zajímavé místo pro setkávání. Počítáme s tím, že se tu budou scházet například studenti, protože v blízkosti je Vysoká škola báňská i velká střední škola. Chtěli bychom tam pořádat klubové, hudební večery, autorská čtení, přednášky. Budeme prodávat zajímavé, designové výrobky, které se nedají koupit v každém krámě“.

Sociální podnik Botumy vydělává na provoz vlastní činností, čerpá také granty od výše již zmíněných subjektů, využívá evropské projekty. Bohužel nedosáhne na příspěvky z úřadu práce na pokrytí mezd zaměstnanců se zdravotním postižením, protože vzhledem k zaměstnávání osob se sociálním znevýhodněním zdravotně postižení netvoří více než 50 procent všech zaměstnanců. Paradoxně tím, že zaměstnává lidi, které nikdo nechce, si zavírá cestu ke státním příspěvkům.
„Sociální podnikání připomíná jízdu na horské dráze, ale na konci je pocit uspokojení a radost, že něco smysluplného po sobě zanecháme“, shrnuje Jaroslava Saidlová.

Text: Danuta Chlupová
Foto: archív Botumy

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.


Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.