Články

Krajská podpora sociálních podniků
3. 8. 2020

Krajská podpora sociálních podniků

Moravskoslezský kraj také letos finančně podporuje sociální podnikání v regionu. A to přesto, že se musí vypořádat s nižšími příjmy a vyššími výdaji z krajské pokladny v souvislosti s pandemií koronaviru. Z dotačního programu, který má podpořit sociální podniky sdružené v Klastru sociálních inovací a podniků SINEC, rozdělili krajští zastupitelé 3 miliony korun. Díky tomu sedmnáct sociálních podniků bude moci například modernizovat své výrobní procesy či pořídit nové vybavení, které zkvalitní jejich produkci. Krajské dotace jsou jak neinvestiční, tak investiční. 

„Příspěvek od kraje využijí sociální podniky například na nákup profesionální čtyřstranné frézy, profesionálního úklidového stroje, automobilů, šicích strojů, dovybavení prádelen, ale také na vytvoření zázemí pro zaměstnance,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální záležitosti Jiří Navrátil.

A tak například Spirála Ostrava, z. ú. bude díky novému vybavení na rozvoj cateringových služeb (nákup chladicího boxu s agregátem a chladící jednotky do cateringového vozidla) schopná na vyšší úrovni uspokojovat poptávku zákazníků. Schválená dotace pro tento ústav činí 170 900 Kč. Posláním Spirály je zvýšit uplatnitelnost lidí s duševním onemocněním v běžném i pracovním životě a zmírnit stigmatizaci duševního onemocnění. Na chráněném trhu práce zaměstnává od roku 2018 osoby se zdravotním znevýhodněním v následujících oblastech: na přípravě cateringu, při obsluze hostů v kavárně, při úklidu, údržbě zeleně, při rukodělných činnostech v šicí a dekorační dílně.

Sociální podnik T-WOOD s. r.o. z Frýdlantu nad Ostravicí, který vyrábí dřevěné hračky, pískoviště a jiné výrobky ze dřeva, dostane krajskou dotaci ve výši 266 400 Kč na nákup čtyřstranné frézy. Společnost zaměstnává více než 50 % hendikepovaných zaměstnanců, kteří mají různá zdravotní omezení. Nová fréza umožní dlouhodobě zaměstnat více osob z cílové skupiny. Firma založena v roce 2008 nyní má přes 60 osob pracovníků s větším nebo menším zdravotním postižením, hendikepovaný je také její majitel.

Na zvýšení konkurenceschopnosti truhlářské dílny dostane dotaci také GERLICH Odry s. r. o. V tom případě se jedná o částku 90 000 Kč.
Krajští zastupitelé také podpořili projekt na dovybavení prádelny společnosti Dobrý domov s. r. o. se sídlem ve Frýdku-Místku a rozhodli se jej podpořit částkou 100 000 Kč. Realizace tohoto projektu přinese sociálnímu podniku vyšší tržby a konkurenceschopnost. Umožní navýšit počet pracovních míst pro zaměstnance se zdravotním znevýhodněním.

„Jsem skutečně rád, že dokážeme i v této nelehké době podporovat rozvoj regionu i z hlediska sociální soudržnosti. Podporovat aktivní podnikatele, kteří nemyslí jenom na zisk, ale snaží se svému podnikání dát i sociální přesah. Náš kraj je lídrem v oblasti podpory sociálního podnikání a naše aktivity v této oblasti vnímáme jako zásadní z hlediska budoucího vývoje,“ řekl náměstek Navrátil.

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC byl založen koncem roku 2013 jako iniciativa několika zástupců sociálních podniků v Moravskoslezském kraji. V roce 2019 podepsal s Moravskoslezským krajem již třetí memorandum o podpoře sociálního podnikání.

 

 

Text: Danuta Chlupová

Fotografie: https://cs.wikipedia.org/

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.