Články

Polské sociální družstvo také šilo roušky
8. 7. 2020

Polské sociální družstvo také šilo roušky

Pandemie nemoci Covid-19 zasáhla také oblast sociálního podnikání v Polsku. O situaci nás informuje Julia Koczanowicz-Chondzyńska, předsedkyně výboru Nadace sociálně ekonomických iniciativ (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – FISE).

„První týdny po vyhlášení pandemie a povinné karantény byly pro všechny šokem, také pro sociální podniky. Mnohé z těch podniků, které působily v takových oblastech, jako je gastronomie, volnočasové aktivity, turistika, ze dne na den ztratily podstatnou část svých příjmů a některé z nich se ocitly tváří v tvář krachu“, přiznává předsedkyně organizace zabývající se podporou sociálního podnikání v Polsku. Zároveň ale podotýká: „Existují také sociální podniky, které v době koronavirové krize si vedou dobře, jako například sociální družstvo PANATO z Vratislavi, které se okamžitě přeorientovalo z výroby reklamních tašek a konferenčních potřeb na roušky a ochranné oděvy“.

„Už v polovině března, kdy byly uzavřeny hranice a školy, jsme pochopili, že se chystá velký »lock down«. Zaměřujeme se na výrobu tašek, batůžků a podobných věcí, které firmy využívají jako reklamní předměty na konferencích a podobných akcích. Pochopili jsme, že v nejbližších měsících se tyto události nebudou konat”, říká Paulina Ograbisz, koordinátorka prodeje a tisková mluvčí PANATO.

Družstvo nejdříve spustilo výrobu jednorázových roušek pro zdravotnická zařízení. V počátcích epidemie byl velký nedostatek těchto ochranných prostředků.

„Již ve třetím týdnu března jsme zahájili výrobu a během několika dnů jsme dostali objednávky z nemocnic na několik desítek tisíc kusů roušek”, prozrazuje Paulina Ograbisz. Družstvo vyrobilo celkem 350 tis. roušek, z toho přes 80 tis. putovalo do nemocnic, zbývající část do obcí, městských organizací, firem. Část zakázek do nemocnic byla realizována formou firemního sponzoringu, např. pobočka společnosti PwC ve Vratislavi a sdružení Vratislavská aglomerace přiznaly družstvu grant na výrobu a družstvo následně zajistilo bezplatnou distribuci roušek do vytipovaných nemocnic a městských zařízení sociálních služeb. PANATO při výrobě roušek využilo spolupráci s deseti sociálními podniky z celého Polska: družstvy, zařízeními profesní aktivizace, nadacemi a také neformálními skupinami dobrovolníků.

Po uspokojení poptávky po jednorázových rouškách začalo družstvo šít bavlněné roušky.
„Tyto roušky pro mnohonásobné použití objednávají nejčastěji firmy a chtějí na nich umístit své logo. Je to vlastně nový druh reklamních předmětů”, říká Paulina Ograbisz. Odběratelé pocházejí také z jiných evropských zemí, kde je nebo byla povinnost nosit roušky, mj. z České republiky, Francie a Německa.

„Uvědomujeme si, že zájem o výrobky tohoto druhu brzo opadne, proto se díváme do budoucna s určitými obavami. Naštěstí dosavadní výroba nám umožnila využít výrobní kapacity a zajistit družstvu příjmy pro pokrytí běžných provozních nákladů a udržení zaměstnanosti”, shrnuje zástupkyně PANATO.

Sociální podniky v zemi našich severních sousedů mohou využívat opatření v rámci tzv. protikrizového štítu, což jsou nástroje podpory podnikatelů v Polsku. Patří k nim zejména: prominutí povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení, jednorázová půjčka na zajištění kontinuity, snadnější možnost přerušení podnikatelské činnosti, změny pracovního práva ve vztahu ke snížení pracovní doby a odměn pro zaměstnance. Kromě toho banka BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) spustila novou nabídku přednostních půjček.

„Organizace, jako je naše, na vojvodské úrovni aktivně spolupracují s regionálními centry sociální politiky na zpracování plánů rychlé podpory sociálních podniků, která má být financována ze stávajících projektů nebo dodatečných finančních zdrojů“, uvádí Koczanowicz-Chondzyńska.

FISE spolupracuje také s centry podpory sociálního podnikání z celého Polska, aby spolu s nimi jednohlasně vystupovala v jednáních s Ministerstvem rodiny, práce a sociálních věcí a ostatními státními institucemi. Tato jednání se týkají zpracování nástrojů podpory sociálního podnikání v současné situaci. „Sdílíme řešení a nápady, jak podporovat sociální firmy. Sledujeme právní kroky a opatření zaváděné vládou a parlamentem. Průběžně komentujeme a prezentujeme zajímavá řešení na našem portálu Ekonomiaspoleczna.pl“, uzavírá předsedkyně výboru FISE.

 

Text: Danuta Chlupová

Fotografie: Panato.org

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.