Články

Toulcův dvůr se vrací k normálu
4. 6. 2020

Toulcův dvůr se vrací k normálu

S koronavirovou epidemií a s ní souvisejícími opatřeními se musel vyrovnat i sociální podnik ENVIRA, o.p.s., který ve 4 různých provozech zaměstnává přes 50 zaměstnanců. Více než 80 % z nich jsou osoby se zdravotním postižením.  O tom, jak se se situací popasovali, jsme hovořili s ředitelem podniku Michalem Jirsou.  Michal Jirsa se spolupodílel na založení sociálního podnikání na Toulcově dvoře a realizaci 5 evropských projektů, díky kterým vznikly postupně všechny provozy. Na starosti má celkový chod sociálního podniku, realizaci evropských projektů, komunikaci s OZP a administrativu spojenou s provozem sociálního podniku. Nově také působí jako lokální konzultant MPSV.

 

Čím se váš podnik zabýval před vypuknutím pandemie?
Náš sociální podnik ENVIRA, o.p.s., sídlí ve středisku ekologické výchovy na Toulcově dvoře. Všechny naše aktivity jsou rozděleny do 4 provozů, které jsou velmi provázané. Největším provozem je Zdravá jídelna, ve které připravujeme tradiční česká jídla, vegetariánskou kuchyni i výborné dezerty. Zajišťujeme také catering. Vaříme pouze z kvalitních surovin od regionálních dodavatelů. Pokud to jde, používáme naši vlastní zeleninu. Nevaříme z polotovarů a produktů obsahujících palmový olej. V rukodělné dílně vyrábíme keramické výrobky, které ručně vytáčíme, glazujeme a zdobíme. V zahradnictví pěstujeme tradičním způsobem mnoho druhů zeleniny a bylin. Vážeme kytice z rostlin u nás kvetoucích. Vyrábíme sezónní dekorace. Správa areálu zajišťuje péči o rozsáhlý přírodní areál a správu památkově chráněných budov. Zaměřujeme se také na drobnou dřevovýrobu, jako jsou ptačí budky, krmítka, hmyzí domečky.

 

Jak se vašemu podniku vedlo?
Dařilo se nám celkem dobře. Minulý rok byl nejúspěšnější v celé naší historii. Rok 2020 se rozjížděl také velice dobře. Na jaro jsme měli nasmlouváno několik nových zakázek a navázali jsme spolupráci s novými partnery. O většinu těchto zakázek jsme bohužel vlivem pandemie přišli. Doufáme, že až se situace uklidní, zákazníci se nám opět ozvou a budeme ve spolupráci pokračovat.

 

Jaké provozy jste po vyhlášení nouzového stavu museli zcela uzavřít?
Změny se nejvíce dotkly Zdravé jídelny, kterou jsme v březnu uzavřeli, resp. přestali jsme vařit. Dobu, po kterou byla Zdravá jídelna uzavřená, jsme využili k velkému úklidu a vymalování jejich prostor, na které běžně využíváme první červencový týden. I přesto, že jsme využili zaměstnance Zdravé jídelny k úklidu prostor, nebylo tolik práce, aby pokryla jejich pracovní dobu. Proto jsme jim v březnu nařídili 5 dnů dovolené a také jsme po dohodě některé z nich převedli na práci v zahradnictví, kde jsme měli nedostatek pracovní síly. Vařit se ve Zdravé jídelně začalo na začátku dubna. Zpočátku se jednalo o zajištění obědů pro zaměstnance Toulcova dvora, ale také jsme např. pekli velikonoční mazance na objednávku. V polovině dubna jsme otevřeli výdejní okénko pro veřejnost a byli jsme mile překvapeni jejím zájmem. Také jsme spolupracovali s firmou Breakfaststory, které jsme dodávali obědy seniorům a matkám samoživitelkám. V současné době již máme otevřenou i venkovní zahrádku.

 

Jak to vypadalo v ostatních provozech?
Rukodělná dílna a správa areálu zůstaly v téměř nezměněném provozu. Provoz zahradnictví nebylo možno přerušit. Ba naopak nám v něm velmi chyběla pomoc dobrovolníků, kterou v tuto dobu míváme. Využili jsme proto v zahradnictví pomoc některých zaměstnanců Zdravé jídelny, pro které zároveň nebylo dostatek práce na jejich pracovišti. Toto opatření nám také pomohlo rozptýlit zaměstnance na větší ploše, abychom snížili pravděpodobnost přenosu nákazy. Protože v zahradnictví začala být první úroda zeleniny, otevřeli jsme náš zahradnický stánek. Stánek byl v minulých letech umístěn na dvoře Toulcova dvora. Vzhledem k tomu, že areál Toulcova dvora byl pro veřejnost uzavřen, umístili jsme stánek k bráně areálu. Toto místo se ukázalo být velmi strategické, protože je lépe viditelné nejen pro návštěvníky Toulcova dvora, ale i pro lidi, kteří jdou okolo. Zahradnický stánek jsme využili i k prodeji keramicky, zároveň byl např. i výdejním místem pro mazance, které si mohli u nás lidé o Velikonocích objednat.

 

Jaká opatření jste museli přijmout?
Respektujeme opatření nařízená vládou ČR. Zaměstnancům jsme zajistili roušky, používáme rukavice a desinfekci rukou. Zesílili jsme úklid prostor. Doma zůstali jen ti zaměstnanci, kteří patří mezi rizikovou skupinu, nebo ti, kteří se cítili ohroženi. Tito zaměstnanci byli v pracovní neschopnosti.

 

Jak velké finanční ztráty jste zaznamenali? Budete nuceni propouštět nebo např. zkracovat úvazky?
Finanční ztráty máme významné. Březen, duben a květen jsou měsíce, které jsou pro nás z hlediska tržeb jedny z nejdůležitějších. Obvykle realizujeme mnoho akcí pro firmy a veřejnost a zároveň se účastníme řady prodejních velikonočních akcí, které byly zrušeny. Například ve Zdravé jídelně klesly tržby o cca 80 %, další provozy jsou také významně ztrátové. Ztráty máme dosud kryty rezervami. Propustili jsme jednoho zaměstnance ve zkušební době. Další propouštění či snižování úvazků neplánujeme, jelikož bychom nebyli schopni plně zajistit naše aktivity. Intenzivně se zaměřujeme na propagaci naší práce a na zachování vztahů s našimi zákazníky.

 

Žádali jste o finanční podporu od státu?
Žádali jsme pouze o Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP, o který žádáme standardně každé čtvrtletí.

 

Žádali jste o úvěr v programech COVID?
Nežádali, jelikož není možný souběh COVIDU s Příspěvkem na podporu zaměstnávání OZP.

 

Jak probíhá návrat do normálu?
Co se týče návratu do normálu, zejména ve Zdravé jídelně se nám vrací naši stálí zákazníci, pro které jsme připravovali stravu. Kromě výdeje přímo ve Zdravé jídelně opět vaříme pro mateřské školky, které se znovu otevřely, zajišťujeme první cateringy.

 

Jak situaci zvládají zaměstnanci?
Se zaměstnanci jsme v kontaktu. Vzhledem k tomu, že činnost ve 3 našich provozech z celkových 4 nebyla přerušena (samozřejmě se to netýká příjmů) a zaměstnanci Zdravé jídelny byli zaměstnáni jinou prací, dostali mzdu, a tudíž by se neměli dostat do existenčních problémů. Nemáme ale už informaci o celorodinné situaci našich zaměstnanců.

 

Co vás může udržet nad vodou?
Pomůže nám co nejrychlejší návrat do normálu a dostatek zakázek. Přestože toto období pro nás bylo velmi náročné, přineslo nám několik důležitých poznatků. Jedním z nich je například to, jak velký vliv má umístění zahradnického stánku. Dále jsme byli velmi mile potěšeni tím, jak rádi naši zaměstnanci chodili do práce i v době, kdy byla ve společnosti velká obava z nákazy. Také s jakou ochotou vypomáhali v zahradnictví, kde bylo potřeba. Toto období, kdy se situace měnila ze dne na den, pro nás bylo zkouškou krizového managementu. Troufám si tvrdit, že jsme ji zvládli.

 

Jaké jsou Vaše výhledy do budoucna? Máte připravené scénáře, které mohou nastat?
Stále doufáme, že se situace vrátí v co nejbližší době do stavu jako před koronakrizí a vše poběží jako dříve. Nějaké scénáře připravené máme, ale věříme, že nebudou třeba.

 

Stal jste se lokálním konzultantem MPSV. Jaké jsou Vaše ambice? Obracejí se na Vás sociální podniky se žádostí o poradenství v souvislosti s dopady pandemie?
Byl jsem velice potěšen, když jsem byl MPSV osloven stát se lokálním konzultantem. Moc rád pomohu všem zájemcům s rozjezdem a provozem sociálního podnikání, protože si myslím, že tento druh podnikání není v ČR na takové úrovni jako v jiných zemích EU. Dopady pandemie hodně konzultujeme po celou dobu především s ostatními sociálními podniky, se kterými jsme v pravidelném kontaktu. Nových žádostí o poradenství zatím moc nebylo, ale věřím, že se to změní a budu rád nápomocen. Rádi bychom se také více zaměřili na poskytování dlouhodobějších stáží ve všech našich provozech. Ve spolupráci s MPSV chceme na Toulcově dvoře pořádat semináře, které se týkají sociálního podnikání a environmentální výchovy.

 

 

 

 

Autorka: Lenka Malá
Foto: Envira

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.