Články

Comdata PRO bourá předsudky
20. 5. 2020

Comdata PRO bourá předsudky

Comdata PRO s.r.o. představuje zajímavý příklad sociálního podniku založeného komerční firmou. Originální je mimo jiné i tím, že část jejích zaměstnanců pracuje bok po boku se zaměstnanci mateřské společnosti. Ředitelka Comdata PRO Ivana Smejkalová o své společnosti říká: „Je to projekt, kterému všichni věříme a vidíme v něm velký potenciál. Máme za zády velice silnou společnost, která nabízí spoustu možností a prostoru k vytváření vhodných příležitostí pro zaměstnávání OZP.“ Ivana Smejkalová vystudovala ergoterapii a speciální pedagogiku v Olomouci, v rámci studia VŠ pracovala v NNO na nejrůznějších projektech zabývajících se integrací osob se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním na trh práce. Později působila třeba v brněnském Novém prostoru nebo ve vzdělávací společnosti, kde vedla EU projekty. Comdata PRO je pro ni velkou výzvou.

 

Jak vznikla myšlenka založit sociální podnik a jací lidé se na projektu podíleli?
Comdata PRO vznikla jako dceřiná společnost Comdata Czech. Je dalším logickým krokem, kterým jsme se chtěli na poli společenské odpovědnosti firem posunout. Historicky u nás probíhaly nejrůznější charitativní aktivity, vždy s velkým úspěchem na obou stranách. Tyto zkušenosti nás pobídly k myšlence pustit se na vlastní pěst do něčeho většího. Na naší brněnské pobočce máme několik kolegů se zdravotním postižením, a tak jsme dali dohromady „Start up tým“ a začali stavět na nohy zcela novou společnost. Náš zakládací tým se skládá z managementu a vybraných kolegů se zdravotním postižením – dělají nám konzultanty a zprostředkovávají pohled na problematiku zaměstnávání OZP z první ruky. A tak vznikla Comdata PRO, společnost zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, která pro ně zajišťuje důstojné a stabilní zaměstnání a podporuje je v celém pracovním procesu.

 

Daří se tyto myšlenky převádět do praxe?
Na jednu stranu si dobře uvědomujeme a chápeme, že kolegové se zdravotním postižením mají na trhu práce spoustu překážek, se kterými se dnes a denně potýkají. Zkrátka nemají rovné příležitosti. Na druhou stranu pracovat s OZP kolegy nám v mnoha ohledech přijde stejné, jako pracovat se zdravými lidmi, což je právě to, co nás na tom baví nejvíce - začleňování znevýhodněných do pracovního procesu a bourání předsudků. Příjemný je pocit zadostiučinění, když se na našich projektech výkonnostně vyrovnávají a mnohdy předčí konkurenční týmy, kde pracují pouze zdraví lidé. Chceme inspirovat další společnosti, chceme měnit pohled zaměstnavatelů na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a chceme ukázat, že OZP mohou být pro zaměstnavatele velkým přínosem.

 

 

Jak konkrétně společnost Comdata PRO funguje? Máte jedno pracoviště nebo vaši zaměstnanci pracují v rámci poboček Comdata Czech?
Společnost Comdata PRO je sice dcerou Comdata Czech, ale vznikla jako zcela samostatná entita. Comdata PRO se v poslední době rozrostla. Máme přibližně 90 zaměstnanců. Aktuálně razíme dva modely. Jeden je zcela integrační, kdy je sociální firma integrována do struktury mateřské společnosti. Máme cca 40 kolegů se zdravotním postižením, kteří pracují v rámci poboček Comdata Czech po celé ČR. Druhý jde cestou vlastních poboček Comdata PRO, které máme v Tišnově a Znojmě. Na těchto pracují převážně týmy s většinovou převahou kolegů se zdravotním postižením. Musím říci, že obojí jde velmi dobře. Přičemž diverzifikované týmy jsou pro nás hezkým modelem vzájemného obohacování jejich členů. V týmu pak panuje méně stresu, zaměstnanci jsou vůči sobě tolerantnější a ochotnější. Atmosféra na pracovišti je celkově příjemnější.

 

Na jakých pozicích zaměstnanci z cílových skupin pracují? Liší se nějak jejich náplň práce od zaměstnanců Comdata Czech?
Většinou pracují jako konzultanti zákaznických linek. V případě kolegů, kteří pracují v rámci poboček Comdata Czech, se náplň práce příliš neliší. Ale liší se podmínky. Vždy respektujeme speciální potřeby kolegů, které souvisí s jejich postižením. Nabízíme velice flexibilní úvazky a celý pracovní proces se snažíme „ušít na míru“. Přístup je zde individuální. Tomu jsme přizpůsobili i systém benefitů, v jejichž rámci nabízíme např. příspěvek na kompenzační pomůcky, proplacené taxi k lékaři nebo třeba příspěvek na lázně.

 

V čem dalším vycházíte zaměstnancům vstříc?
Kromě nejrůznějších úvazků na HPP nabízíme i možnost práce na DPP i DPČ. U zaměstnanců z cílových skupin tolerujeme více absencí a vyšší frekvenci propustek k lékaři. Respektujeme požadavky na častější pauzy. V případě nutnosti prodloužíme školení i dobu tzv. hájení – poskytneme potřebný prostor k adaptaci na pracovišti atd. Dle individuálních potřeb poskytujeme úpravy prostředí, pomůcky a podobně.

 

Jaké služby nabízíte zákazníkům?
Děláme outsoursing zákaznických služeb pro široké portfolio klientů. Máme mnoho projektů s různou náročností. V této rozmanitosti spatřuji velké plus, neboť takto jsme opravdu schopni přizpůsobit náročnost práce. Tedy vhodně zvolit projekt tak, aby konkrétnímu zaměstnanci sedl.

 

Jak hledáte zákazníky?
Zákazníky hledáme běžným způsobem. Určitě však zákazníkům prezentujeme všechna pozitiva spolupráce se sociálním podnikem. Pozitiva související se zaměstnáváním OZP, možnosti čerpáni náhradního plnění, pozitivní PR, které jsme schopni zajistit a mnoho dalšího. Mezi naše zákazníky patří například společnosti NN, Kapitol, MND. Máme mnoho partnerů.

 

Spolupracujete se sociálním podnikem Kolibřík. Můžete přiblížit, jak tato spolupráce probíhá?
Kolibříci nám svými znalostmi velmi pomohli, převážně v počátcích, kdy nám v rámci konzultačních služeb pomáhali se zakládacími aktivitami a v podstatě předali část svého know-how z oblasti zaměstnávání OZP.

 

Využili jste k rozjezdu sociálního podnikání nějaké dotace, granty?
Zatím nevyužili, ale naskytne-li se nějaká zajímavá výzva, určitě do toho půjdeme.

 

Znáte web ceske-socialni-podnikani.cz?
Ano známe. Je pro nás přínosem z hlediska inspirace a velkým zdrojem informací.

 

Víte o tom, že existuje síť lokálních konzultantů MPSV? Využili byste jejich pomoc?
Ano. Historicky jsme byli z jedním z nich v kontaktu. To ještě tenkrát byli „ambasadoři“ sociálního podnikání.

 

Jaké jsou Vaše cíle a plány do budoucna?
Chceme růst. Chceme vybudovat prosperující, férovou sociální firmu, která opravdu přemýšlí nad využitím všech dostupných prostředků, aby pro naše kolegy se zdravotním postižením vytvořila bezpečné, důstojné a obohacující pracovní prostředí.

 

Autorka: Lenka Malá
Foto: www.comdatapro.cz 

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.