Články

„Nechtěli jsme lidi nechat bez práce”
15. 5. 2020

„Nechtěli jsme lidi nechat bez práce”

Ostravský sociální podnik Melivita s. r. o., zřízený Diecézní charitou ostravsko-opavskou, vyrábí svačiny pro školy a drobné občerstvení pro firemní akce. Nouzový stav citelně ovlivnil činnost společnosti. O mimořádné situaci a jejích dopadech hovoříme s jednatelkou Kateřinou Cyrusovou.

 

Přibližte, prosím, vaši činnost.
Zaměstnáváme lidi se zdravotním znevýhodněním, momentálně máme pět zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Tito lidé vyrábějí svačiny pro děti a ty jsou v rámci projektů „Chytrá svačina nejen do škol v roce 2020“, podpořeného Statutárním městem Ostrava a „S chytrou svačinou také v roce 2020“, podpořeného Moravskoslezským krajem, distribuovány do čtyř ostravských základních škol. Tam jsou prodávány dětem na smluveném místě. Většinou je na výběr 10-12 druhů svačinek – je to několik druhů obloženého pečiva, tortilly, ovoce a sladké pohárky – jogurtové apod.

 

Cateringové služby také máte dlouhodobě nasmlouvány?
Domlouváme se individuálně. Oslovují nás především ostravský Impact Hub, Ostravská univerzita, Magistrát města Ostravy, ale také firmy v Ostravě. Nabízíme coffee breaky na seminářích, školeních, firemních akcích, dělali jsme například také občerstvení pro konferenci pořádanou Odborem školství Magistrátu města Ostravy. Na tento rok jsme měli nasmlouvané občerstvení pro mezinárodní konferenci pro šest set lidí, což je pro nás velká akce. Měla se konat v červnu, ale byla odvolána.

 

Dostáváme se k tématu současné epidemiologické situace a s ní souvisejících omezení. Vzhledem k tomu, čím se zabýváte, má koronavirová situace určitě obrovský vliv na vaši činnost. Jak to aktuálně vypadá ve vaší firmě?
Od okamžiku, kdy byl v březnu vyhlášen zákaz docházky dětí do škol, jsme museli ukončit činnost přípravy svačin. Po vyhlášení nouzového stavu, kdy se lidé přestali sdružovat a přestaly se konat veškeré akce, semináře a podobně, jsme přestali mít, pro koho vyrábět. Naše pracovnice nejdříve dělaly věci, které se většinou nechávají na období prázdnin, kdy během běžného školního roku bývá slabá poptávka po našich výrobcích. Malovali jsme výrobní prostory, uklízeli, po dva týdny jsme pro Charitu Ostrava zajišťovali svačiny pro lidi bez přístřeší, v dalších dvou týdnech naši pracovníci pomáhali při třídění potravinové a materiální pomoci, která byla dál distribuována.

 

To znamená, že vaši zaměstnanci nemuseli zůstat doma?
Ne, dostávali náhradní práci. Pracujeme s našimi zaměstnanci na zlepšení jejich životní situace. Zaměstnáváme lidi, kteří mají zdravotní znevýhodnění a zároveň nepříznivou finanční situaci. Kdybychom je nechali doma s tím, že by dostávali 60 % průměrné mzdy, tak bychom jim vůbec nepomohli, jejich situace by se zhoršila. Proto se jim snažíme zajistit nějakou náhradní práci, ale pro nás jako pro firmu to nepřináší žádný zisk.

 

Nepatří vaši zaměstnanci ke skupinám zvláště ohroženým nemocí Covid-19?
Myslím si, že ne. Ale v každém případě naši zaměstnanci při práci nepřicházeli vůbec do styku s vnějším okolím, jedná se o práci v malém kolektivu. Nemuseli ani dojíždět veřejnou dopravou, zajistili jsme jim svoz do práce autem.

 

Dosáhnete na finanční pomoc od státu?
Letos se nám prvním rokem podařilo získat dotaci na zaměstnávání našich pracovníků, jak bylo již zmíněno, od Statutárního města Ostravy a od Moravskoslezského kraje, a k tomu příspěvek z Úřadu práce pro zaměstnavatele na chráněném pracovním trhu. To znamená, že mzdy většiny našich pracovníků bychom měli mít letos pokryty bez ohledu na koronavir. Těšili jsme se, že díky těmto dotacím v součtu s našimi tržbami se konečně dostaneme k vyrovnanému rozpočtu. Ale teď nevíme, kdy se naše běžná činnost opět rozjede a jak velké budou ztráty způsobené nouzovým stavem.

 

To je ale pomoc nezávislá na nouzové situaci. Můžete také využít opatření na pomoc firmám v souvislosti s koronavirem?
Tím, že čerpáme finance z veřejných zdrojů, že dostáváme dotace, se na nás tato pomoc pro podnikatele vztahuje částečně. Nejsme totiž typický podnikatelský subjekt, naše financování je velice specifické. Zajímavou pomoc nabízí drobným podnikatelům také Statutární město Ostrava, ale svým charakterem nesplňujeme všechny potřebné podmínky.

 

Jak vidíte budoucnost? Překazil nouzový stav vaše plány rozvoje?
Pomalu se nám začínají rozjíždět drobné objednávky. Uvidíme, jak se firmy rozjedou, zda budou fungovat a pořádat akce i v letních měsících, ve kterých běžně nefungují. Počítáme s tím, že k běžnému provozu se dostaneme až v září. Letos jsme měli poprvé nasmlouvané velké akce – jednu pro čtyři sta, druhou pro šest set lidí. Tyto akce byly přesunuty na příští rok. Můžeme jen doufat, že nás pořadatelé znovu osloví.

 

Autorka: Danuta Chlupová
Foto: Archív Melivita s. r. o.

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.