Články

CPS servis, s.r.o. rozdal tisíce zlepšováků pro šití roušek
13. 5. 2020

CPS servis, s.r.o. rozdal tisíce zlepšováků pro šití roušek

V boji s pandemií koronaviru přiložila ruku k dílu řada sociálních podniků. Jedním z nich je CPS servis, s.r.o., který se zabývá profesionálním 3D tiskem. Podnik v čele s jednatelem Jaromírem Mlynářem se pustil do tisku zakladačů pro šití tkalounů, které švadlenkám značně ulehčily domácí výrobu roušek. Zdarma po celé republice firma rozeslala více než 10 000 zakladačů. Jak to vše probíhalo?

 

Jak vznikla myšlenka tisknout zakladače pro šití tkalounů na roušky? Je to váš vlastní prototyp, nebo jste se inspirovali jinde?
Myšlenka pomoci v nás klíčila od té doby, co začal problém s Covid-19. Hledali jsme způsob, jak využít naše 3D tiskárny, až jsem na Facebooku narazil na model zakladače, který publikoval jeden velký český výrobce 3D tiskáren. Takže výchozí model není náš prototyp. Nicméně jsme výchozí model optimalizovali tak, že má funkci stejnou, ale čas tisku i spotřeba materiálu se snížily na cca 50 %, což umožňuje rychlejší výrobu a také šetří náklady a životní prostředí.

 

Jak dlouho se takový zakladač tiskne? Kolik tiskáren jste využili?
Čas tisku zakladače je závislý na typu tiskárny a jejím nastavení. Je to mezi 28 minutami až 1 hodinou. Náš sociální podnik má k dispozici 1 profesionální tiskárnu Stratasys F370 a dalších 10 tiskáren zapůjčených na tuto akci. Z toho je 8 tiskáren Prusa z české produkce, což nás moc těší. Každý den jsme vytiskli několik stovek zakladačů a celkově jsme jich vytiskli cca 8 000 kusů. Naši partneři vytiskli další 4 000. Celkem jsme dodali zdarma švadlenkám přibližně 12 000 zakladačů. Díky této akci nám švadlenky poslaly odhadem 1000 kusů roušek, které jsme darovali městu Králův Dvůr, kde sídlíme. Dále jsme jich dali pár desítek zaměstnankyním pošty a také jsem jich zhruba 50 zavezl na hraniční přechod Rozvadov. Spousta švadlenek nám chtěla za zakladač zaplatit, proto jsme založili transparentní účet, na který nám zaslaly více než 20 000 Kč. Celou tuto částku darujeme jedné vozíčkářce, která potřebuje peníze na nákup automobilu.

 

Oslovili jste i další partnery, kteří Vám pomáhali s 3D tiskem. Kteří to byli?
Oslovili jsme více partnerů, a to jak z řad firem, tak i školy v celé ČR přes školské odbory Libereckého kraje a Národní pedagogický institut. Nejvíce nám pomohli společnost MCAE Systems, s.r.o., která poskytla 1050 kusů zakladačů, firma Čepelák z Čenkova, více než 20 středních škol a potom několik dalších lidí, hlavně z Prahy. Všichni poskytli nezištně svoje tiskárny i svůj tiskový materiál.

 

Kolik lidí tiskárny obsluhovalo a jak probíhala distribuce?
Tiskárnu obsluhuje většinou jeden pracovník, který má na starosti dodání dat do tiskárny, doplňování spotřebního materiálu a následnou manipulaci s výtiskem. Všechny zakladače, ať už naše nebo od partnerů, byly vydesinfikovány a následně zabaleny do obálek. Poté byly odvezeny na poštu. S balením zakladačů nám pomáhali zaměstnanci CPS servis a přátelé.

 

Pomocí České pošty jste zakladače rozesílali zdarma. Jak se vám podařilo vše dojednat?
S Českou poštou probíhala jednání o zasílání zdarma naprosto korektně a rychle. Měli jsme to vyřízeno během jednoho dne. Tímto jim chci velice poděkovat nejen za rychlé jednání, ale i za to, že v této složité době došla naprostá většina zásilek.

 

Během 36 hodin jste obdrželi více než 10 000 objednávek na zakladače. Jaké komunikační kanály využíváte?
Použili jsme pouze Facebook. Napsali jsme nabídku do skupin o šití roušek. Následná reakce nás, to se přiznám, trošku překvapila. Nečekali jsme takové množství objednávek.

 

Pojďme blíže představit váš sociální podnik. Kdy vznikl nápad na jeho založení?
Náš sociální podnik existuje od září 2019. Nosil jsem tento nápad v hlavě již dlouhou dobu, protože jsem od roku 2007 invalidní, byl jsem více než rok upoutaný na lůžko, a když jsem po ukončení rehabilitace koncem roku 2008 hledal uplatnění, zjistil jsem, že pro zdravotně postižené jsou v nabídce na pracovním trhu většinou jenom nekvalifikované a špatně placené práce. Proto jsem chtěl vybudovat sociální podnik, kde bych mohl nabídnout kvalifikovanou a férově placenou práci lidem s obtížným uplatněním na trhu práce. Hledal jsem činnost, kde je vysoká přidaná hodnota a je vhodná i pro zdravotně postižené. Když jsem se seznámil s možnostmi 3D tisku, zjistil jsem, že by to mohla být vhodná cesta. Proto jsem ke své firmě, která se zabývá jiným oborem, vytvořil odštěpný závod a začali jsme s budováním sociálního podniku.

 

Jaký byl rozjezd sociálního podnikání?
Rozjezd sociálního podnikání nebyl úplně jednoduchý. Hledal jsem informace na internetu, konzultoval jsem tento způsob podnikání s lidmi, kteří se v této oblasti profesně pohybují, zjišťoval jsem, jak fungují jiné sociální podniky. Výchozí situaci jsem měl ulehčenou o to, že základní věci v podnikání, jako je fungování firmy, účetnictví apod. již máme vyřešené, protože mateřská společnost existuje od roku 2003. Ale principy sociálního podnikání jsou od běžného podnikání v některých věcech odlišné, proto bylo nutno spoustu věcí a procesů nastavit od začátku s přihlédnutím k těmto specifikům.

 

Využili jste k rozjezdu sociálního podnikání nějaké dotace, granty?
K rozjezdu sociálního podnikání jsme využili dotaci na Podporu sociálního podnikání, která nám umožnila zakoupení profesionální 3D tiskárny, která umožňuje práci s ní i lidem, kteří nejsou „počítačoví nadšenci“ a nemají podrobné znalosti v oblasti 3D tiskáren. Díky přívětivému uživatelskému rozhraní se tato tiskárna obsluhuje velice jednoduše.

 

Na jakou cílovou skupinu je projekt sociálního podniku zaměřen?
Projekt je zaměřen především na zdravotně postižené a na osoby dlouhodobě nezaměstnané.

 

Kolik máte zaměstnanců z cílových skupin?
V sociálním podniku je kromě mě ještě jeden zdravotně postižený pracovník a jeden pracovník, který byl dlouhou dobu na úřadu práce, protože se musel starat o nemocného rodinného příslušníka a kvůli tomu nemohl nalézt pracovní uplatnění v běžné firmě. Díky možnosti flexibilní pracovní doby může u nás pracovat. Kolegové mají na starosti obchodní činnost a obsluhu 3D tiskárny.

 

Co nabízíte vašim klientům?
Nabízíme profesionální 3D tisk, a to jak pro průmysl, tak pro retailové zákazníky. V současné době se zaměřujeme na výrobky, které umožňují ochranu proti Covid 19. Například. jsme vymysleli speciální ochranné štíty pro zákazníky kadeřnictví, které umožňují co nejlepší přístup kadeřnice k vlasům zákaznice a zároveň splňují požadavky na ochranu. Ale už jsme tiskli i formy pro kontrolu plechových výlisků, formy na výrobu krabiček apod.

 

Jaké jsou Vaše cíle a plány do budoucna?
Naším cílem do budoucna je být sociálním podnikem, který bude dodávat služby v oblasti 3D tisku na špičkové úrovni a zároveň umožní zaměstnávat lidi, kteří to nemají v životě jednoduché na pozici, která jim přinese uspokojení v pracovním životě a také umožní jim platit za jejich práci odpovídající odměnu.

 

 

Ukázka zakladačů a 3D tiskáren.

 

Autorka: Lenka Malá
Foto: CPS servis, s.r.o.

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.