Články

Memorandum není jen papír, ale konkrétní podpora
18. 2. 2020

Memorandum není jen papír, ale konkrétní podpora

O podpoře sociálního podnikání ze strany Moravskoslezského kraje hovoříme s náměstkem hejtmana pro sociální oblast, Jiřím Navrátilem.

 

Moravskoslezský kraj v loňském roce podepsal s Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC Memorandum o podpoře sociálního podnikání. Jaký je konkrétní dopad tohoto kroku?

Zmíněné memorandum o spolupráci je již třetí v pořadí. Bylo podepsáno 17. dubna 2019 a potvrzuje společnou vůli obou stran angažovat se v oblasti rozvoje sociálního podnikání na dalších pět let. Asi nejvíc hmatatelný výstup tohoto dokumentu je deklarace podpory oblasti sociálního podnikání, a to ze strany Moravskoslezského kraje ve výši 3 mil. Kč ročně.

 

Jaký objem financí vyčlenil kraj v minulých letech na podporu sociálního podnikání a kam konkrétně dotace směřovaly?

V roce 2019 Moravskoslezský kraj přispěl 3 mil. Kč na 16 projektů, díky kterým v kraji vznikly více než dvě desítky pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané. Deset procent této částky bylo určeno na zabezpečení provozu samotného Klastru, všechny ostatní finanční prostředky směřovaly do přímé podpory sociálního podnikání, tedy na zabezpečení provozu, činnosti a rozvoje podniků, působících v regionech Oderska, Opavska, Osoblažska, Ostravska, Krnovska, Těšínska a Třinecka. Podpora kraje v průběhu trvání předchozích dvou Memorand dosáhla částky skoro 9 mil. Kč.

 

Jaká kritéria kraj zohledňuje při výběru sociálních podniků, které hodlá podpořit? Upřednostňujete nějakou cílovou skupinu, jíž se podniky věnují?

Oblast sociálního podnikání je nesmírně široká, v zásadě podporujeme společnosti prospěšné aktivity, které mají sociální, environmentální a v neposlední řadě ekonomický prospěch. Bylo by nefér zvýhodňovat jednu skupinu podniků před jinou jenom na základě cílové skupiny. Při případné podpoře konkrétního podniku zohledňujeme mnoho faktorů, od místa realizace, dopadu plánovaných aktivit, předpokládaného společenského přínosu, který však nemusí být vyjádřen jenom jednoduchým počtem nově vzniklých pracovních míst, až po zkušenosti sociálního podniku či nové nápady. Vnímáme svou roli zodpovědně a v kraji cítíme velký potenciál pro rozvoj této oblasti. A jako rozvoj nemáme na mysli jenom neustálý nárůst počtu pracovních míst, který nemůže být nekonečný, ale taktéž rozvoj soběstačnosti sociálních podniků, vnímání sociálních podniků ze strany podnikatelského prostředí a veřejnosti. Jako kraj klademe velký důraz na soudržnost a společenskou odpovědnost a chceme, aby se tento postoj promítnul i do podnikatelského prostředí.

 

Pane náměstku, seznámil jste se osobně s nějakým sociálním podnikem v kraji? Můžete uvést příklad úspěšného sociálního podnikání, s nímž jste se setkal?

Každý rok se snažím nalézt čas a navštívit několik sociálních podniků. Jejich příběhy jsou nesmírně inspirativní a neméně důležitá je zpětná vazba přímo na místě. Dá se tak nejlépe zjistit, co je užitečné, kde je potřeba nasměřovat víc úsilí, nebo naopak – v čem jsme pomohli. Loni jsme s kolegy navštívili podniky v Krnově, Opavě, Odrách a Bruntále, předtím jsme navštívili podniky v Třinci, Českém Těšíně, Osoblaze, Hradci nad Moravicí a v dalších městech. Mám radost, že těch úspěšných je tolik, že není možné je zde všechny zmínit. Je těžké uvést jeden konkrétní příklad, protože sociální podniky u nás v kraji mají skutečně obrovský rozptyl, od masérské dílny až po průmyslový závod s nadnárodními zakázkami. Včelařství, výroba mýdel, marmelád nebo potravinových doplňků, zpracování druhotných surovin, digitalizace písemností, prádelny, kavárny, úklidové služby, catering, výroba hraček či stavební práce. To všechno jsou příklady sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji.

 

Podporuje kraj sociální podnikání i jinak než finančně? Například metodicky, pořádáním školení, konferencí?

Podporu samozřejmě nechceme omezovat jenom na finanční stránku. Ve spolupráci s Klastrem SINEC se nám povedlo na půdě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v roce 2018 uspořádat mezinárodní konferenci „Sociální podnikání – podpora zaměstnanosti a regionálního rozvoje“. V roce 2019 jsme iniciovali setkání se starosty regionu Vítkovska, abychom diskutovali o možné formě cílené podpory rozvoje regionu z hlediska sociálního podnikání. Spolupracujeme s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a dalšími subjekty, snažíme se skutečně posilovat vzájemnou spolupráci na partnerské úrovni a šířit příklady dobré praxe. Protože příklady táhnou.

 

Jak bude vypadat podpora MS kraje pro sociální podniky a Klastr SINEC v letošním roce?

Pro rok 2020 se nám povedlo, i na základě zmiňovaného Memoranda, vyhlásit samostatný krajský dotační program určený na podporu sociálních podniků. V programu je alokováno celkem 3 mil. Kč a je určen právě na podporu sociálních podniků sdružených v Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC. Vyhlášením dotačního programu se snažíme být co nejtransparentnější a vytvořit prostředí, které umožní podporovat kvalitní projektové záměry v této oblasti. A samozřejmě plánujeme další rozvoj této oblasti, jak z hlediska sociálního, tak z hlediska rozvoje regionu.

 

Autorka: Danuta Chlupová
Foto: Krajský úřad MS kraje

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.