Články

Hračkotéka vzkvétá
29. 1. 2020

Hračkotéka vzkvétá

Prodávají krásné, kvalitní a originální hračky a zároveň zaměstnávají lidi se zdravotním postižením. Dvě přítelkyně, Barbora Vignerová Mazancová a Jana Řehořková, provozují v Praze úspěšný sociální podnik Hračkotéka. S první jmenovanou jsme zavzpomínali na začátky sociálního podnikání, evropské projekty i zaměstnance, kteří podnikem prošli. Barbora Vignerová Mazancová vystudovala bakalářské studium ergoterapie, ještě předtím Vyšší odbornou školu, obor porodní asistentka. Před Hračkotékou pracovala v organizaci Rytmus na pozici pracovního asistenta v podporovaném zaměstnání, v Diakonii jako projektová manažerka pro vzdělávání lidí v sociálních službách, v Ezře jako trenér paměti a v Domově SueRyder v centru denních aktivit. Hračkotéka vznikla v roce 2010 jako e-shop, v roce 2013 otevřela první kamennou prodejnu, v roce 2016 pak druhou.

Jak vznikla myšlenka založit sociální podnik? Jaké byly začátky?

Myšlenka vznikla po dokončení studia ergoterapie, kdy moje kolegyně, se kterou jsem Hračkotéku založila, byla na studijní cestě v Holandsku. Tam viděla, že sociální podniky podporované městem, státem jsou úplně normální věc, která u nás ale v té době chyběla. Osobní zkušenosti s vedením a založením podniku jsme neměly, začátky byly docela punkové, všechno jsme se učily za provozu a velké díky z této doby patří naší účetní, která s námi měla velkou práci.

Na jakou cílovou skupinu je projekt sociálního podniku zaměřen?

Naší cílovou skupinou jsou lidé s fyzickým a kombinovaným postižením, jelikož jsme s nimi pracovaly už dříve, před otevřením Hračkotéky. Známe jejich potřeby a možnosti. V této chvíli máme 8 zaměstnanců se zdravotním postižením.

Kolik lidí dosud podnikem prošlo? Podařilo se někomu z nich osamostatnit se a najít uplatnění na trhu práce?

To je těžká otázka. V prvních letech jsme v Hračkotéce díky podpoře měly trénink pracovních dovedností a jím prošlo asi 30 lidí, na pracovní smlouvu u nás bylo zaměstnáno již 27 lidí, některým se podařilo najít práci na otevřeném trhu práce a u dalších, kteří u nás pracují, v tuto chvíli vidíme potenciál k osamostatnění.

Máte za sebou dva úspěšné projekty ESF. Co vám přinesly?

Projekty nám umožnily Hračkotéku nastartovat a rozjet, asi bychom si na začátku nedovolily půjčit tolik peněz a zadlužit se. Myslím, že se nám díky projektům vlastně splnil sen. Dále nám přinesly spoustu zkušeností, ze kterých čerpáme doteď.

Potýkali jste se v rámci těchto projektů s nějakými překážkami? Plánujete se pustit do
nějakého dalšího?

V tuto chvíli jsme samostatné a jsme na to pyšné, projekt bychom zvažovaly asi jen ve chvíli, kdy bychom chtěly rozjet něco úplně nového, dalšího. U minulých projektů byla asi nejtěžší administrativa.

Máte již dvě kamenné prodejny v Praze a e-shop. Co všechno nabízíte zákazníkům? Podle čeho vybíráte hračky do Vašeho sortimentu?

Hračky vybíráme tak, aby se nám líbily, preferujeme kreativní, tvořivé hračky z papíru a ze dřeva s krásným designem a kvalitou. Nejvíce uspokojíme děti od narození do osmi let, potom již je naše nabídka slabší. Ve Školské ulici máme nabídku hlavně francouzských hraček doplněnou knížkami z českých nakladatelství. V menší pobočce v Růžové ulici se snažíme nabízet více českých tvůrců.

Navázali jste spolupráci s partnerskými organizacemi?

Ano, během let jsme získaly kontakty na spoustu dalších firem, které také zaměstnávají lidi se zdravotním postižením. Pokud organizujeme nějakou akci, vždy poptáme je, aby nám pomohly s občerstvením, výzdobou. S jinými spolupracujeme při hledání nových pracovních sil. Spolupracujeme dlouhodobě s Úřadem práce - máme vymezená pracovní místa. Též se nám podařila navázat spolupráce s Prahou 1, pobočka v Růžové je jejím prostorem.

Zdá se, že se vašemu sociálnímu podniku daří. Jaký je váš recept na úspěch?

Abych pravdu řekla, nevím. Neúnavná práce a štěstí, které nás od začátku provází. A spousta dobrých lidí, kteří nás obklopují.

Jaké jsou další plány do budoucna?

V tuto chvíli řešíme, jak se udržet, nezaspat změny na poli obchodování s hračkami. Máme pocit, že trh se proměňuje. Letos také budeme budovat nový e-shop, tak, aby byl více funkční.

 

 

Autorka: Lenka Malá
Foto: www.hrackoteka.cz 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.