Aditus Pro se hlásí k principům sociálního podnikání
23. 1. 2020

Aditus Pro se hlásí k principům sociálního podnikání

Aditus znamená latinsky cesta, příležitost. Aditus Pro, z.ú. je organizace založená českobudějovickým centrem ARPIDA. Pro lidi se zdravotním postižením představuje cestu a příležitost pro pracovní uplatnění. Nejen o sociálním podnikání jsme si povídali s jejím ředitelem Janem Šestákem.

 Jan Šesták má v oblasti zaměstnávání hendikepovaných bohaté zkušenosti. Od roku 1997 pracoval v občanském sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, které vybudovalo centrum pro podporu lidí se zdravotním postižením Domov sv. Anežky. Zde působil jako ředitel a sociální pracovník. V roce 2014 nastoupil jako sociální pracovník pro sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitaci a návazné pracovně rehabilitační programy v centru ARPIDA v Českých Budějovicích. Od roku 2017 je ředitelem Aditus Pro, z.ú. Zároveň působí jako lektor vzdělávacích programů, manažer a metodik plánování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Jihočeském kraji, expert v projektech zaměřených na rozvoj poskytovatelů sociálních služeb, sociální podporu v sociálním podniku, vznik a provoz chráněných dílen.

 

Co vedlo k založení Aditus Pro, z.ú a kdo stojí za jeho vznikem?

Aditus Pro, z.ú. byl založen centrem ARPIDA v Českých Budějovicích. Toto centrum se již 26 let věnuje podpoře dětí, mládeže a dospělých s tělesným a kombinovaným postižením v duchu uceleného systému rehabilitace. V průběhu doby se ale neustále zvyšoval počet dospělých klientů, převážně absolventů praktické školy, kterým se jen ve velmi omezené míře dařilo uspět a integrovat mimo centrum ARPIDA nebo na trhu práce. Zůstávají tak závislí na sociálních službách, a to v prostředí, ve kterém prožili většinu doby předchozího života. Jde o velmi omezenou životní perspektivu. Například v letech 2007 - 2016 absolvovalo praktickou školu centra ARPIDA 30 osob s kombinovaným postižením, zaměstnání našli ale pouze 4. Centrum ARPIDA se snaží tuto situaci měnit. Kromě přizpůsobování sociálních služeb, realizace tzv. Integračního programu pro studenty praktické školy a činnosti externích cvičných pracovišť vznikla právě také nová organizace Aditus Pro s cílem vytvářet, realizovat a provozovat činnosti, které by se staly tolik chybějícími příležitostmi pro reálné zaměstnání motivovaných klientů centra ARPIDA. Aditus Pro chce být cestou, mostem mezi sociálními službami a trhem práce. Na této cestě se ale s ohledem na osoby, pro které tu jsme, nesmí vytratit potřebná pracovní a osobní asistence, sociální a léčebná rehabilitace, podpora v samostatném bydlení a ve volném čase. Založení a činnost Aditus Pro je tedy jedna z odpovědí centra ARPIDA na nepříliš perspektivní situaci těch, kdo ukončili profesní přípravu a vzdělávání a přitom se chtějí do pracovního života zapojit.

 

Proč jste se rozhodli založit novou organizaci a nezačlenili jste činnosti, kterými se zabývá Aditus Pro, přímo pod centrum ARPIDA?

Centrum ARPIDA je naším zakladatelem, jmenuje členy správní rady a revizora. Poskytuje nám také dočasný prostorový azyl a zejména si u nás objednává naše služby při údržbě svého areálu, což představuje významný podíl všech našich zakázek. My se na oplátku snažíme svoji činnost rozvíjet tak, aby byla užitečná pro dospělé uživatele centra ARPIDA. Například fungujeme jako tzv. cvičné pracoviště pro uživatele sociálně terapeutické dílny a jako místo pro praxi studentů Praktické školy centra ARPIDA. Od začátku jsme ale věděli, že chceme činnost Aditus Pro od centra ARPIDA co nejvíce oddělit. Pro všechny „arpiďáky“ musí být zřejmé, že se jedná o navazující projekt, jinou činnost, která není přímo spjatá s často více něž 20 roky, které v Arpidě strávili v rámci rehabilitací a vzděláváním. Zároveň je dnešní ARPIDA už tak velká, že začleněním těchto činností do její struktury bychom nemohli naplňovat všechny principy sociálního podnikání a nesplnili bychom také podmínky pro využití příspěvku při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V praxi to má samozřejmě kladné i záporné stránky, v principu jde však podle mého názoru o správný krok a jde o model, který použily i jiné obdobné organizace v České republice.

 

Na jakou cílovou skupinu se zaměřujete?

Deklarujeme, že nabízíme podporu lidem se zdravotním postižením, zejména z centra ARPIDA, kteří chtějí pracovat, zlepšovat své pracovní dovednosti a najít zaměstnání. Jsou to obvykle dospělí lidé s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří v současné době využívají sociálně terapeutické dílny nebo končí středoškolské vzdělání v praktické škole a na běžném trhu práce se jim i přes veškerou svou snahu nepodařilo uspět.

 

Nabízíte služby úklidu a údržby zeleně. Je o ně zájem?

Ano, zájem o naše služby je. Musím ale přiznat, že zatím nejsme na všechny poptávky dobře technicky a personálně vybavení. Snažíme se proto hledat takové zakázky, kde se co nejvíce uplatní právě naši pracovníci s převahou práce s ručními sekačkami a ručním nářadím. Rozsáhlé travnaté plochy by bylo možné udržovat třeba travním traktorem, to by ale nepřineslo příležitost právě našim kolegům. Je to takové hledání možného, které je užitečné pro objednatele. V současné době máme v sezóně čtyři velké pravidelné zákazníky a několik menších, občasných. Máme uzavřenou smlouvu na celou sezónu, určeny plochy k údržbě a její frekvenci. Pak už záleží jen na nás, abychom sjednané práce udělali dobře a včas. Pak můžeme dohodnutou cenu fakturovat. Struktura zákazníků prochází postupným vývojem. Jsou mezi nimi firmy, pro které plníme roli subdodavatele, soukromé i veřejné společnosti a organizace, kterým udržujeme jejich parkové plochy. U menších zákazníků jde zejména o větší zahrady. Pro letošní sezónu už máme většinu potřebných zakázek sjednanou.

 

Kolik má Aditus Pro zaměstnanců a kolik lidí organizací za dobu jejího fungování prošlo? Podařilo se někomu najít si uplatnění na volném trhu práce?

V současné době máme pět zaměstnanců se zdravotním postižením. Čtyři nastoupili v únoru 2017 a jsou zde dosud, pátý se stal naším zaměstnancem v roce 2018 po předchozí půlroční přípravě k práci realizované ve spolupráci s Úřadem práce v Českých Budějovicích v rámci pracovní rehabilitace. Z dalších dvou účastníků pracovní rehabilitace se jedna absolventka zapojila do práce pro centrum ARPIDA. V současné době připravujeme možnost účastnit se přípravy k práci pro dalšího zájemce, který dosud využívá sociálně terapeutické dílny. Předpokládáme, že by se mohla uskutečnit v tomto roce a po jejím absolvování dokážeme nabídnout také zaměstnání. Kromě toho prošlo naším pracovištěm již více než deset účastníků praxe a nácviku, o kterém jsem v souvislosti s Arpidou mluvil v předchozích odpovědích.

 

Uvažuje Vaše organizace o sociálním podnikání? Pracujete např. na nějakém podnikatelském plánu?

Naše organizace se od začátku snaží být sociálním podnikem ve smyslu postupného naplňování jednotlivých principů sociálního podnikání, jen to v našich dokumentech a informačních materiálech nezdůrazňujeme. A s ohledem na poslání organizace a způsob financování aktivit nám nezbývá nic jiného, než svoji činnost, zdroje a rozvoj dostatečně plánovat. Máme v tom určitě mezery, ale základní varianta podnikatelského plánu je nezbytná. Začínali jsme s nulou na bankovním účtu. Dnes máme funkční pracoviště, technické vybavení i zhruba tříměsíční finanční rezervu.

 

Co Vás na sociálním podnikání láká a čeho se naopak obáváte?

Mám obavy, aby nedošlo v dobré víře k přílišné regulaci a sešněrování pravidel pro sociální podnikání. Svět a lidé v něm jsou jedineční, škála nápadů a přístupů tak pestrá a úžasná, byla by škoda se utápět v příliš propracované legislativě a omezeních. Na sociálním podnikání je mi obecně milá přirozená solidarita a spolupráce různých lidí, různých skupin, včetně těch znevýhodněných. A také prostor a příležitost pro netradiční řešení tradičních sociálních problémů.

 

Byli jste již někde sbírat zkušenosti? Jste v kontaktu s jinými sociálními podniky?

V oblasti sociálního podnikání se pohybuji od roku 1997, tedy i v době, kdy se tomu takto ani neříkalo. Během těch let jsem měl jednak možnost sám sbírat zkušenosti, ale také se inspirovat v mnoha organizacích v České republice i zahraničí. Většina navázané spolupráce stále přetrvává, moc rád pozoruji i vznik nových subjektů a působení nových aktérů. Je jich celá řada. Za všechny jmenuji alespoň neutuchající zdroj inspirace a síly ve sdružení Neratov v Orlických horách. Obecně se nejvíce pohybuji mezi organizacemi, jejichž sociální podnikání navazuje na poskytování sociálních služeb lidem se zdravotním postižením.

 

Co byste potřebovali pro rozjezd sociálního podnikání?

Pokud bychom chtěli naši činnost rozvíjet, budeme potřebovat investiční prostředky, vhodné prostory a finanční rezervu pro počáteční období. Náš rozvoj je velmi pozvolný, po krůčcích, jen takový, co si můžeme finančně dovolit. Máme radost z každého drobného vylepšení. Přivítal bych, kdyby se podpoře sociálního podnikání věnovaly i některé další z velkých nadací.

 

Víte o tom, že existuje síť konzultantů, kteří sociálním podnikatelům poskytují poradenství? Obrátili byste se na někoho takového?

Ano, víme. Ale zatím nám stačilo sdílení informací a konzultování problémů se spřátelenými organizacemi.

 

Znáte web ceske-socialni-podnikani.cz? Jsou zde pro Vás zajímavé informace?

Ano známe. Je dobře, že jsou informace k tomuto tématu na jednom místě. Často ale čerpáme i jinde.

 

Jaké jsou vaše plány a cíle do budoucna?

Náš cíl je v tuto chvíli poskytnout do pěti let příležitost pro zaměstnání celkem patnácti lidem se zdravotním postižením. Rádi bychom v další fázi vytvořili dílnu, která by poskytla možnost zapojení také pro pracovníky s převažujícím tělesným postižením. Ti se údržby zeleně účastnit nemohou. Začínají se ale objevovat i další nabídky na spolupráci. Ty se týkají úklidových služeb nebo provozu kavárny. Pro začátek je ale nutné doplnit stávající služby o program pro 2 až 3 zimní měsíce. Na tom se snažíme pracovat.

 

Autorka: Lenka Malá
Foto: www.adituspro.cz 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098

 

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.