Články

Komunitně k environmentální udržitelnosti: příklad družstevního bezobalového obchodu Viktorina Loca z Příbora
13. 6. 2019

Komunitně k environmentální udržitelnosti: příklad družstevního bezobalového obchodu Viktorina Loca z Příbora

V malebné uličce ke kostelu nedaleko náměstí se nalézá krámek, který nemá v místní nabídce okolních večerek anebo heren obdoby. Dveře se tam netrhnou a k mání je nejen široká bezobalová nabídka obilovin, luštěnin, ořechů, olejů a sušeného ovoce, ale i stáčená eko-drogerie, sezónní zelenina a mléčné výrobky, čas od času dokonce řecké citrusy.

Motivací zakladatelů nebyla jen samotná odpovědná spotřeba. Podle slov spoluzakladatelky Hany Švecové všechno začalo v lednu 2014 společným promítáním filmu In Transition 2.0 (o lidech tvořící komunity, které si obstarávají vlastní jídlo, energii, podporují lokální ekonomiku na základě spolupráce). Skupina sedmi příborských se shodla na tom, že by se rádi zapojili do aktivit, které se vyrovnávají s klimatickou změnou a ropným zlomem – zdola, jako zodpovědná občanská společnost. Původně měli záměr přeměnit zanedbaný pozemek města v lákavý společný prostor utvořený v přírodním stylu, jehož součástí měla být komunitní zahrada a ovocný sad. Na to se sice nepodařilo sehnat prostředky, skupina však ve svých aktivitách pokračovala dál: na téma jídlo z blízka organizovali besedy, kurzy, sousedské vaření v rámci tzv. Restaurant Day a založili komunitou podporované zemědělství.

V rámci potravinové komunity probíhala setkání odběratelů s ekologickými pěstiteli (například s nedalekými eko-zelináři Šelongovými), na základě poptávky byly kromě zeleniny k dostání i mléčné výrobky, maso z eko-chovů či dalších lokální produkty (čerstvé lisované oleje anebo ovoce). Takový rozvoj nebyla náhoda: ve skupině příborských figurovala i Alena Malíková, ekoložka známá z filmu Žít změnu, pracovnice Bioinstitutu Olomouc, která pro regionální centrum Moravská Brána Svazu PRO-BIO poskytuje informační a poradenský servis zaměřený zejména na vztahy ekologického zemědělství a ochrany přírody.
Úspěchy, jak zprostředkovávat myšlenku podpory místních a bio potravin různými způsoby, které členky a členové zatím neformální skupiny zkoušeli, byly hnací silou k dalšími rozvoji. „Začali jsme přemýšlet o vhodnějším způsobu předávání produktů odběratelům, a rovněž o možnosti společného vaření a výroby potravin z místních zdrojů. Nemělo jít pouze o samozásobování vlastních rodin, iniciativa chtěla obohatit nabídku čerstvého jídla na místním trhu obecně,“ vysvětluje Hana Švecová. „Tady někde byly první zárodky přemýšlení o založení družstva. Shodli jsme se, že budeme postupovat krok za krokem, nakolik nám dovolí naše finanční možnosti a vstřícné okolnosti,“ popisuje okolnosti založení Družstva VIKTORINA LOCA.

Vzniklo na jaře 2017, v říjnu toho samého roku představilo netradiční catering z lokálních zdrojů na mezinárodní konferenci Pro půdu – Pro život v Příboře a konečně před Vánoci otevřeli bezobalový družstevní obchůdek se stejným tajuplným názvem: Viktorina Loca. Díky svým předchozím aktivitám si je zákazníci rychle našli bez reklam a po necelém roce fungování otevírací dobu rozšířili i na dopolední prodej. Z počátku družstevníci a družstevnice vkládali do provozu pouze svoji dobrovolnou práci, ale od roku 2019 již mají placenou vedoucí obchodu. Bylo totiž jasné, že udržení kvality prodeje a dostupnosti zboží si žádá systematický přístup a tak se jedna ze členek družstva stala zaměstnankyní. Třetinu prodejní doby v obchůdku ale stále obsluhují členové v rámci své dobrovolné práce pro družstvo.

Předsedkyně představenstva a finanční manažerka Hana Švecová vysvětluje příznivé přesahy jejich podnikání nejen pro životní prostředí, ale i pro společnost: „Ačkoliv vnímáme naše družstvo jako subjekt, který si na svou činnost musí vydělat, není jeho hlavním cílem vytvářet zisk pro rozdělení družstevníkům. Sledujeme změny, které provázejí rozvoj společnosti, a chceme jejich nepříznivým důsledkům čelit větším zaměřením pozornosti na místo, kde žijeme. Proto chceme například povzbudit místní obyvatele k vlastní produkci potravin pro trh, nabídnout jim poradenství pro začínající zemědělce a výrobce potravin v domácnosti, aby se zorientovali v příslušných předpisech. Na společných setkáních chceme veřejnosti předávat rovněž informace o sociálních a environmentálních aspektech podnikání, které jsou pro nás důležité.“

Podle principů výzvy č. 129 Operačního programu Zaměstnanost se jedná o typický environmentální sociální podnik, i když nevznikl díky grantu, ale přispěním členů družstva: jak finančním, tak v podobě dobrovolné práce. Podporuje šetrné hospodaření, ale řeší i environmentální problém snižováním odpadu provozováním bezobalové prodejny.

Úspěchy pro zajišťování cateringu z lokálních surovin navíc přivedly družstvo k realizaci odložené myšlenky na komunitní kuchyni a díky dotaci od MAS Lašsko nyní rozjíždí družstevní výrobnu čerstvých potravin z lokálních surovin. Idea komunitních anebo sdílených kuchyní je mimochodem výsostně zajímavá a budeme se jí zabývat v některém s dalších textů, vzniká totiž nejen v Příboře, ale na dalších místech na Moravě.

Více informací o družstvu Viktorina Loca naleznete na jejich webu anebo facebooku.

 

Autorka: Markéta Vinkelhoferová působí jako expertka MPSV a zároveň také v sociálním podniku Fair & Bio pražírna.

Foto: Viktorina Loca

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.