Články

Představujeme projekty podpořené z MAS
21. 1. 2019

Představujeme projekty podpořené z MAS

V jednom z předchozích článků jsme podrobně rozebrali, jak funguje podpora sociálního podnikání ze strany místních akčních skupin (MAS). MAS rozdělují dotace z evropských fondů, poskytují konzultace k projektům, podílejí se na pořádání seminářů a konferencí o sociálním podnikání. Jak vše funguje v praxi? Oslovili jsme zástupkyně tří MAS, které mají s podporou sociálního podnikání zkušenosti, a požádali jsme je, aby představily úspěšné projekty.


Výzvy MAS na podporu sociálních podniků jsou vyhlašovány napříč celou republikou. Podpora sociálního podnikání ze strany MAS však nefunguje všude, některé MAS mají jiné priority. „Daří se zejména v těch územích, kde funguje plánování sociálních služeb a MAS se sociální problematikou aktivně zabývá. Tam jsou připraveni i potenciální realizátoři a projekty jsou dostatečně kvalitní,“ vysvětluje Markéta Dvořáková, která pracuje v Národní síti MAS jako garantka za Operační program Zaměstnanost (OPZ) a zároveň je ředitelkou MAS Brdy-Vltava.

 

Úspěšným žadatelem podpořeným prostřednictvím MAS Brdy-Vltava je Sociální podnik Bistro a kavárna s příběhem. Žadatelem je již fungující sociální podnik Dobroty s příběhem, který se zabývá výrobou nakládaných hermelínů, utopenců a dalších lahůdek. „V rámci předkládaného projektu přes MAS Brdy-Vltava zažádali na rozšíření stávající výrobny o bistro a kavárnu, kde by nakládané pochoutky rovnou servírovali. Nově budované bistro vznikne v obci Davle, kde se nachází stávající výrobna. Tato část projektu je financována z IROP. V rámci výzvy MAS z OPZ si pak zažádali na podporu počátečního provozu kavárny. Pořídí si potřebné vybavení a budou hradit mzdy pracovníků bistra. Vzhledem k tomu, že se jedná o prosperující sociální podnik, nebyl problém s jeho rozšířením. Žadatel má jasnou představu, co sociální podnikání obnáší,“ vysvětluje Markéta Dvořáková. Podnik již nyní zaměstnává zejména osoby s mentálním postižením a rozšířením podniku dojde ke zvýšení počtu pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance.

 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko podporuje sociální podniky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy B2 Sociální podnikání. I zde již mají na poli sociálního podnikání úspěšné projekty. Více nám prozradila ředitelka MAS Vendula Poláchová. „V minulé výzvě byl podpořen sociální podnik žadatele VS Rychleby, s.r.o., který je provozován ve Velké Kraši. Projekt žadatele je pojmenován Jesenické produkty,“ popisuje Venula Poláchová. VS Rychleby je sociální podnik, který již více než 5 let zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané osoby ze zdejších romských komunit a podporuje jejich integraci do pracovního procesu. Zabývá se výrobou a distribucí bylinných sirupů, moštů a dalších přírodních produktů. „Finanční podpora z MAS směřovala na rozšíření výrobny, mzdy zaměstnanců, odborného pracovníka pro vedení cílové skupiny, mentora a sociálního pracovníka. Dále bylo financováno vybavení výrobny, pronájem prostor, etiketovačka, služby a školení od externího dodavatele, distribuce a propagace sociálního podniku,“ vyjmenovává Vendula Poláchová. „Další výzvu se zbylou alokací cca. 2 mil. Kč budeme vyhlašovat 24. 4. 2019,“ dodává.

 

Ve strategickém plánu MAS Orlicko byla podpora sociálního podnikání vymezena již v roce 2015. „Konzultací proběhlo hodně, ale až v roce 2018 dospěly první tři žádosti do fáze úspěšného podání, jedna z nich nyní již stojí před svou realizací, další dvě jsou ve fázi administrace,“ popisuje manažerka MAS Orlicko Ivana Vanická. „Většina záměrů, se kterými jsme se setkali, byla velmi potřebná, v mnohých případech však žadatelé neměli dostatečnou kapacitu k přípravě záměru, který by plně obstál v posouzení jak ve složce ekonomické, tak ve složce sociální. Dalším kamenem úrazu byl pak požadavek na dobrou organizační kompetenci ke zvládnutí celé akce. Právě pro žadatele s dobrým nápadem a vizí, ale bez větších zkušeností by jistě bylo potřeba menší, méně organizačně náročné startovací podpory,“ míní manažerka MAS Orlicko. „Naopak všechny tři žádosti, které byly za naší podpory připraveny a podány do vyhlášených výzev, stojí na pevných pilířích organizací, které již mají potřebné zkušenosti s osobami se zdravotním postižením, byť ne vždy přímo na podnikatelském základu, a chyběl jim především potřebný kapitál. A právě ty jistě mohou být i lokálním příkladem dobré praxe pro ostatní,“ dodává.

Prvním podpořeným projektem je záměr Sdružení Neratov, z.s. na rozšíření sociálního podniku o výrobu vlastních čerstvých zeleninových a ovocných šťáv, obložených housek, baget a salátů, teplého občerstvení a také o nabídku kvalitní kávy. Záměr sociálního podniku MAS podpořila provozní dotací na zahájení provozu nové podnikatelské aktivity, která financuje mzdové náklady, marketing, vybavení kuchyňky. Zároveň byla poskytnuta i investiční na pořízení materiálně technického zázemí - automobilu pro rozvoz občerstvení, modernizace kuchyně a prostor občerstvení. Podnik vytvoří pracovní příležitost pro 5 zaměstnanců se zdravotním postižením. Zaměstnanci kromě pracovní příležitosti v místě získají i podporu sociálního pracovníka. Tento projekt byl MAS Orlicko, z.s. podpořen na jaře letošního roku a zahájí své fungování na začátku roku 2019.

„Na výše uvedený úspěšný projekt navázaly dvě žádosti předložené na konci roku 2018. První žádost se zaměřuje na vznik nového sociálního podniku v Žamberku. V rámci projektu bude pořízena nemovitost, ve které vznikne šicí dílna a kavárna s obchodem. Vznikne 5 pracovních míst pro osoby s mentálním postižením,“ vysvětluje Ivana Vanická. Druhý předložený záměr se týká sociálního podniku v České Třebové. Záměr počítá s pořízením nemovitosti a rozšířením výroby sociálního podniku a tím i se zvýšením počtu pracovních míst. Předmětem podnikatelské činnosti je potisk reklamních předmětů. „Obě dvě žádosti jsou aktuálně v procesu administrace, každá s požadavkem na investiční podporu téměř 2 mil. Kč. A věříme, že budou úspěšné,“ doufá Ivana Vanická. „Fandíme všem, kdo se na pole sociálního podnikání, které je náročnou disciplínou kloubící ekonomické zákony s veřejně prospěšnými zájmy, pustí,“ podotýká na závěr.

 

 

Autorka: Lenka Malá
Foto: Pixabay, Creative Commons CC0

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

 

 
 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.