Články

V Británii může získat cenu za sociální podnikání i celé město
20. 5. 2018

V Británii může získat cenu za sociální podnikání i celé město

Že význam sociálních podniků ve společnosti roste, potvrzuje mimo jiné řada ocenění, o která se mohou ucházet. Ve Velké Británii však může prestižní cenu za podnikání s přidanou hodnotou získat například i celá metropole. Třeba jako půlmilionový Sheffield. Ten letos obdržel cenu Město sociálního podnikání od národní členské organizace Social Enterprise UK (SEUK).

Technologie i ruční výroba, komunitní farma, kavárna, projekt obnovitelné energie nebo městské rádio a televize. Nejen této škále činností se věnují sociální podniky v Sheffieldu. Město, které zaznamenalo vzestup i pád těžkého průmyslu, je dnes ohniskem byznysu s pozitivním dopadem na společnost.

Na podporu sociálních podniků zde vznikla organizace Sheffield Social Enterprise Network, jejímž cílem je zvýšit sociální dopad podnikání v celém městě. A právě díky bujícímu sociálnímu podnikání a existenci této zastřešující sítě splnil Sheffield dvě klíčové podmínky pro žádost o udělení prestižní ceny.

Pro město však získáním ocenění práce na rozvoji sociálního podnikání nekončí. Naopak se zastřešující organizace sociálních podniků v dané lokalitě zavazuje k dalšímu jeho růstu a podpoře, měření aktivity sociálních podniků a sdílení znalostí a zkušeností s dalšími oceněnými.

Jak uvádí SEUK, cílem tohoto programu je mimo jiné zvýšit povědomí o sociálním podnikání a budovat pro něj trhy na místní i národní úrovni. Proto organizace podporuje vítězná místa v tom, aby dokázala obsáhnout a zahrnout do rozvoje sociálního podnikání ve svých komunitách všechny zainteresované skupiny – městské rady, podniky, neziskové organizace, spotřebitele i vznikající sociální podniky.

Přínosem je i optimismus

A jaké konkrétní výhody s sebou přidělená cena nese? Z analýzy SEUK za první tři roky fungování programu vyplývá, že zapojená místa zaznamenala pozitivní dopad na místní sociální podnikání v několika oblastech.

Sledují například větší míru uznání a důvěryhodnosti k podnikání s přidanou hodnotou u zainteresovaných institucí, nárůst optimismu sociálních podnikatelů, posílení vztahů napříč sektory, zvýšení zdrojů a podpory pro aktivity v oblasti sociálního podnikání.

Britské metropoli Plymouth například získaný status pomohl k investici městského výboru do sociálního podnikání ve výši 600 tisíc liber ročně po dobu tří let. Odlehlé vesnici Alston Moor čítající dva tisíce obyvatel zase přinesl větší popularitu, pozvedl morálku místních podnikatelů i komunity jako takové a přilákal návštěvníky nejen ze sousedních měst, ale i dalších evropských a asijských zemí.

SEUK uděluje cenu od roku 2013. Dosud ji získalo 24 míst aktivních v sociálním podnikání, a to nejen měst. Oceněním se pyšní i některé městské čtvrtě, regiony nebo komunity. Množství sociálních podniků v jednotlivých lokalitách se pohybuje od dvaceti až po stovky.

 

 

Autorka: Lucie Kunstová
Foto: Pixabay, Creative Commons CC0

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.