Články

Příklad dobré praxe v sociálním podnikání ze zahraničí
29. 1. 2018

Příklad dobré praxe v sociálním podnikání ze zahraničí

Ve Spojených státech spojují neziskové organizace svou misi i s rozvojem sociálního podnikání již desítky let. Inspirací může být organizace The Chicago Lighthouse, která pomáhá nevidomým a zrakově postiženým. Kromě školky nebo specializované kliniky v jejích prostorech najdete třeba i poslední továrnu na hodiny v celém státě. Jakou práci nabízí stovkám svých zaměstnanců a jak se podnik bude dál rozvíjet, svěřila jeho ředitelka Janet Szlyk.

Pletení košíků pro místní obchod byla před více než sto lety první aktivita chicagské neziskovky. „Jsme tradiční sociální podnik. Už od roku 1906 jsme uzavírali smluvní vztahy, v rámci kterých jsme zaměstnávali lidi se zdravotním postižením. Tyto aktivity měly přinést zisk do naší neziskové organizace,“ vysvětluje ředitelka sociálního podniku s tím, že jeho příjmy dodnes podporují misi přidružené neziskové organizace. Zisk je zároveň jediným prostředkem pro rozvoj samotného sociálního podniku.

The Chicago Lighthouse se ve svém podnikání zaměřuje na tři hlavní činnosti. Jednou z nich je výroba nejrůznějších produktů, kde jsou tím nejvýznamnějším artiklem nástěnné hodiny. Podnik je dodává už čtyřicet let americké vládě na základě veřejné zakázky.

„Na zakázku pro výrobu nástěnných hodin jsme podali žádost v rámci zveřejněné výzvy. Soutěžili jsme s ostatními podniky, dokázali jsme nabídnout nižší cenu a ukázali, že dokážeme podnikat. Díky tomu jsme zakázku získali,“ vysvětluje Janet Szlyk.

Hodiny tak visí například v kanceláři prezidenta nebo na amerických ambasádách po celém světě. V současnosti podnik expanduje také s designovými nástěnnými hodinami k běžným spotřebitelům. Pracovní podmínky jsou přizpůsobené především nevidomým a zrakově postiženým, mezi které se řadí 75 procent zaměstnanců tohoto programu.

Kromě již zavedené a tradiční ruční výroby však The Chicago Lighthouse podniká i v oblasti služeb, které v posledních letech prošly rozsáhlým rozvojem. Rozšířilo se například zákaznické call centrum.

„Za poslední tři roky byl naším největším úspěchem právě růst našeho zákaznického centra. Dosáhli jsme toho díky vyjednávání, které vedlo až k uzavření smlouvy. V prvním kontraktu bylo zaměstnaných sedm lidí. Dnes jich je už 630,” potvrzuje Janet Szlyk. Centrum zprostředkovává servis pro řadu klientů – od federálních úřadů až po univerzitu a kromě zrakově postižených tu zaměstnává i válečné veterány.

Další službou, kterou pak The Chicago Lighthouse v rámci sociálního podnikání nabízí klientům z komerční i vládní sféry, je zpracování smluv. Sociální podnik jako celek profituje především z dlouhodobých zakázek a kontraktů s velkými partnery. Jak shrnuje ředitelka, kromě vládních zakázek, o které v americkém prostředí sociální podniky běžně soutěží, má uzavřené obchody i s firmami a zdravotnictvím.

Pokud jde o budoucnost chicagského podniku, Janet Szlyk ujišťuje, že ve svém rozvoji v příštích letech neustane. Jeho prioritou je zaměřit se především na tvorbu nových pracovních míst. „Chceme zajistit, abychom zaměstnali co nejvíce lidí, kteří potřebují práci. A také chceme zvětšovat dopad našich služeb v rámci společnosti. Naším cílem je zajistit slepým lidem dobrý život, to je jednoduchá mise.“ Doplňuje však, že právě její naplnění je hlavně o práci: „Je to o tom být schopný platit své účty a zajistit domov pro svou rodinu.“

The Chicago Lighthouse je již tradiční americká nezisková organizace propojená se sociálním podnikem. Pomáhá především zrakově postiženým vylepšit jejich zbytkový zrak, dosáhnout milníků ve vlastním rozvoji a vzdělání, najít práci a žít nezávisle. Nabízí na 38 programů a sociálních služeb od školky přes rehabilitační centrum až po asistenci bydlení.

 

Autorka: Lucie Kunstová
Foto: https://chicagolighthouse.org/ 

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.