Články

Místní akční skupiny a sociální podnikání
5. 10. 2017

Místní akční skupiny a sociální podnikání

Nemalou úlohu v rozvoji venkova hrají místní akční skupiny. Tato uskupení sdružující místní samosprávy, podnikatele i neziskové organizace se zasazují o všestranný rozvoj venkovského prostředí. V programovém období Evropské unie 2014-2020 mají MAS možnost rozhodovat o alokaci alespoň malé části peněžních zdrojů směřujících do jejich regionů. Předpokladem pro realizaci konkrétních záměrů v jednotlivých oblastech rozvoje venkova bylo sestavení strategických plánů. Mezi vyjmenovanými cíli některých místních akčních skupin najdeme i podporu sociálního podnikání.

Nad místem sociálního podnikání v rozvoji venkova se zamýšlí Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS ČR a zároveň dlouholetý předseda MAS Opavsko. „V minulém plánovacím období, které je v EU sedmileté, jsme byli pověřováni pouze úkoly v rámci Programu rozvoje venkova. Od roku 2014 se naše možnosti rozšířily i do sféry sociálních témat, tak jak je definuje např. OP Zaměstnanost. MAS Opavsko byla jedním ze zakládajících členů Klastru sociálních inovací a podniků SINEC, později se stalo jeho členem i Krajské sdružení Národní sítě MAS“, říká Krist. „Místní akční skupiny mají dva základní principy ve své činnosti: inovace a integraci. Od začátku jejich vzniku byl kladen důraz na přinášení inovativních řešení do venkovského prostředí a zároveň na propojování různých sfér a oblastí s cílem přinášet synergii“ – pokračuje Krist, který považuje sociální podnikání za dobrý příklad uplatnění jak inovačního, tak integračního principu. „Sociální podnikání je už ve svém názvu propojením, integrací dvou světů: sociální intervence a podnikatelského. Je třeba mezi nimi hledat rovnováhu“.

Konkrétní aktivity MAS Opavsko v oblasti podpory sociálního podnikání popisuje její ředitel Petr Chroust. „K sociálnímu podnikání jsme se dostali už při přípravě strategie rozvoje našeho území, kdy jsme v analytické části zjistili, že u nás žádný sociální podnik nepůsobí, přestože máme oblasti, které se potýkají s problémem sociálního vyloučení apod.“, říká úvodem. V loňském roce byly vypsány první výzvy na podporu. „Ukázalo se ale, že realita bude mnohem složitější“, přiznává Chroust. „V oblasti, kde žádný sociální podnik nefunguje, bez nějaké výraznější podpory, animace, sám od sebe nevznikne. Začali jsme organizovat informační semináře, exkurze do sociálních podniků, oslovovat konkrétní podniky a organizace, o nichž jsme věděli, že k sociálním otázkám inklinují. Tak jsme se dostali k prvním výzvám na dotační podporu. Máme první úspěch, první sociální podnik, který podal žádost o dotaci a už nyní zahájil činnost“. Jedná se o firmu BE-DA system s. r. o. v Hradci nad Moravicí, která se zabývá především výrobou tak zvaných sibiřských domků. Ty lze využít celoročně jak pro rekreační účely, tak pro nouzové bydlení. „Zatím máme čtyři pracovní místa, chceme dát přiležitost maminkám po mateřské dovolené, pro které je obtížný návrat do zaměstnání. V naší výrobně pracují na některých komponentech. Mají možnost přizpůsobit si pracovní dobu svým možnostem“, nastínil jednatel firmy Josef Oriško.

MAS Opavsko má v plánu i v dalších letech podporovat žadatele z řad sociálních podniků. Mohou dostat dotaci dvojího druhu: jednak na investice, na vybavení podniků, jednak dotaci na práci s lidmi. „To znamená, že z dotace si mohou zaplatit např. mistra nebo sociálního pracovníka, protože lidé z cílových skupin často nemají správné pracovní návyky, je třeba je více hlídat, pracovat s nimi“, vysvětluje Chroust. „Podporujeme menší projekty, investice do cca 4 mil. korun a tak zvané měkké projekty do 2 mil.“, upřesňuje ředitel MAS Opavsko.

MAS Jablunkovsko působící v části okresu Frýdek-Místek se snaží stimulovat rozvoj sociálního podnikání v nejvýchodnější části České republiky. Také zde to není jednoduché. Informační seminář uspořádaný koncem září byl kvůli malému počtu zájemců odvolán. Nicméně MAS vypsala první výzvu na podporu infrastruktury pro sociální podnikání. Celková alokace činila 3 780 tis. Kč. Koncem září hodnotila došlé žádosti. „Obdrželi jsme dva projekty, jsou zajímavé“, říká Petr Karlubík, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. Jeden projekt má být realizován v Hrčavě, druhý v Písku u Jablunkova. V obou případech se jedná o malé vesnice v podhůři Beskyd.

„Celkem je v programech MAS v Moravskoslezském kraji k dispozici na podporu sociálního podnikání více než 130 milionů korun, které je možno využít do konce roku 2020. Pravidla pro přípravu projektů jsou stejná jako v OPZ a IROP“, shrnuje Jiří Krist. Více informací lze nalézt na webech jednotlivých místních akčních skupin.

 

Autorka: Danuta Chlupová
Foto: Pixabay, Creative Commons CC0

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.