Články

Podpora sociálního podnikání pokračuje
1. 5. 2017

Podpora sociálního podnikání pokračuje

Po období pauzy přichází dobrá zpráva: v letošním roce se opět rozbíhá program MPSV Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje. Je realizován z evropských fondů, které ministerstvo realizuje v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ). Lidé se záměrem založit sociální podnik mohou zdarma využít porady lokálních konzultantů a expertů, aby jejich žádosti o dotace byly kvalitní a řešily opravdové potřeby nejen cílových skupin, ale spotřebitelů (jejich seznam včetně kontaktů je na webu www.ceske-socialni-podnikani.cz). Také je možné absolvovat v již fungujících podnicích stáž.

Prostřednictvím konzultací je možné vylepšit svůj záměr jednak co do výběru toho nejvhodnějšího druhu podnikání, jednak s ohledem na dlouhodobou (ale nejen ekonomickou) udržitelnost. Jaký problém či nedostatek jejich zamýšlená služba anebo produkt řeší? Jedná se o potřebu místní komunity, anebo budou aktivity zaměřeny na celou republiku, případně do zahraničí? Budou ekonomicky a sociálně udržitelné? Je vybraná cílová skupina vhodná pro ten který typ aktivit? Jak podpořit lokální ekonomiku a vytvářet dlouhodobá pracovní místa? Tyto i jiné otázky mohou lidé s konzultanty zdarma (a i opakovaně) řešit.

Sociálním podnikem se rozumí tzv. integrační sociální podnik, který poskytuje zaměstnání cílovým skupinám znevýhodněných lidí na trhu práce (osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, lidé se zdravotním znevýhodněním, mladí opouštějící ústavní zařízení, azylanti a propuštění vězni). Novinkou očekávané výzvy č. 129 OPZ bude tzv. environmentální sociální podnik, který kromě zapojení znevýhodněných akcentuje i pozitivní dopady na životní prostředí (o specifikách environmentálních sociálních podniků je pojednáno v samostatném článku).

Program OPZ navazuje na předchozí Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), díky němuž bylo v letech 2009–2015 podpořeno na 120 integračních sociálních podniků. Podle šetření, které provedlo MPSV v roce 2016 i 2017, celých 65 % podniků zůstává v provozu. Nejčastější oblastí působnosti byly služby (stravování, úklid, zahradnictví). Pokud se zaměříme na regiony, nejvíce sociálních podniků vzniklo v Moravskoslezském a Středočeském kraji. Poslední důležitou informací je, že nejvíce osob z cílových skupin byli lidé se zdravotním znevýhodněním, dále nezaměstnaní. Příkladem dobré praxe budiž kladenská sociální firma Etincelle, která kromě pekárny, kavárny a bistra provozuje také úklidové služby, a to nejen v Kladně, ale i v Praze.

V současném programu OPZ již proběhly dvě výzvy (č. 015 a č. 067) a brzy bude otevřena výzva č. 129. Ti, kteří by rádi rozjeli sociální podnik, se mohou učit z neúspěchu předchozích žadatelů a využít konzultantů anebo expertů k vylepšení svých podnikatelských záměrů. Je známo, že mnoho zájemců o granty v předchozích výzvách nezohledňovalo všechny aspekty sociálního podnikání – zjednodušeně řečeno, nectili rovnováhu sociální i ekonomické udržitelnosti (detailní charakteristiky a indikátory jsou k dispozici na webu České sociální podnikání). Není možné, aby zamýšlené podnikatelské aktivity sledovaly jen jeden zájem – ať už pouze sociální anebo primárně ekonomický.

OPZ pokrývá celou republiku s výjimkou hlavního města (které má vlastní program Praha pól růstu), v regionech je ale možné žádat o finanční podporu sociálního podnikání i prostřednictvím Místních akčních skupin (MAS). Ty MAS, které mají rozvoj sociální ekonomiky ve svých strategiích, mohou do svých dotačních výzev podporu sociálního podnikání zařadit (finanční prostředky na lidské zdroje a/nebo investice).

V letošním roce budeme svědky rozjezdu nových programů, ať už to bude podpora sociální ekonomiky přes MAS, anebo rozšíření druhů sociálních podniků a aktivit v rámci OPZ. Na závěr se sluší podnítit potenciální žadatele k větší diverzitě sociálních podniků – věřím, že mezi zájemci existuje množství nápadů na inovativní prodej/produkci potravin, textilu nebo jiné typy potřebných služeb. Doufejme, že v příštích letech se sektor sociální ekonomiky rozšíří o další nové a zajímavé iniciativy.


Text: Markéta Vinkelhoferová

Foto: Pixabay, Creative Commons CC0

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.