Články

Čtvrtstoletí s Arkadií
16. 2. 2016

Čtvrtstoletí s Arkadií

V kotlině mezi Českým středohořím a Krušnými horami už od roku 1990 působí Arkadie o.p.s. (dříve občanské sdružení) – společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené. Impulz vzešel od matek dětí s kombinovaným postižením na Teplicku a podle slov bývalého ředitele školy Arkadie a jejího tiskového mluvčího, pana Josefa Hona, si poetický název iniciativy vypůjčily z řecké mytologie. Arkadie tam představovala bájnou krajinu, kde se pastýři pod tamními olivovníky nejen starali o svá stáda, ale i vyhrávali na Panovu flétnu.

Příběh té teplické Arkadie se v mnohém také může zdát snový: od poskytování výuky malým dětem v pomocné a zvláštní škole na počátku devadesátých let minulého století se podařilo vybudovat velkou stabilní organizaci poskytující celistvou péči až do dospělosti. „Úspěchu Arkadie dosáhla, protože si za své cíle nestanovila dosahování peněžního zisku, ale za své poslání si stanovila podporu důstojného, plnohodnotného života dětí a dospělých se zdravotním znevýhodněním v jejich přirozeném prostředí a ve spolupráci s jejich rodinou,“ popisuje Josef Hon. Ten je dnes už v penzi, ale stále se v Arkadii angažuje. Byl i mým průvodcem po jedné z chráněných dílen v Teplicích – Řetenicích a obchůdku poblíž lázeňského parku.

Obchod Arkadie, kde většinu sortimentu tvoří keramika, nemůže žádný z návštěvníků Teplic minout. Tvoří stálici v nabídce suvenýrů, dárků i potřeb do domácnosti. Výrobky si oblíbili nejen tepličtí obyvatelé, ale také lázeňští hosté se prý pro ně často vracejí. K mání jsou i pestrobarevné svíčky, košíky lepené z ruliček novinového papíru a v posledních letech i látkové výrobky z recyklovaných materiálů.

Arkadie nejen vytváří pracovní místa pro znevýhodněné osoby, ale ve své dílně také zpracovává hojně noviny a oděvy z druhé ruky, čímž přispívá tím i k ochraně životního prostředí. Na vytváření pracovních míst v současné době nečerpá žádný z grantů Operačních programů lidské zdroje a zaměstnanost, ale skládá si jako poskytovatel sociálních služeb prostředky postupně z menších zdrojů a využívá možností zákona o zaměstnanosti.

Jako mnoho textilních dílen, vznikla ta v Arkadii samovolně, na popud jedné pracovnic, zanícené švadleny. Začalo to drobnými praktickými věcmi: chňapkami do kuchyně či povlaky na polštář. V současnosti se pyšní taškami s originálními motivy, každá je unikátem. Nevíte co se dělat s nepotřebnými džíny? Šup s nimi do Arkadie! Vyrobí z nich designovou látkovou tašku, za kterou se nemusí stydět ani hipsterská slečna nakupující nejnovější módu jinak v Berlíně.

Německo má ostatně Arkadie nejen za kopci, ale také spolupracuje s organizací Lebenshilfe „Altmark West“, se kterou sdílejí nejen zkušenosti, ale i jeden z výrobních programů, navíc mají možnost podávat projekty přeshraniční spolupráce. Jednou za rok vyjíždějí na společnou dovolenou zdravotně postižení zaměstnanci chráněných dílen obou partnerů. Česká televize o tomto příkladu dobré praxe dokonce natočila pořad do cyklu Klíč.

Ve svém textu jsem se zaměřila pouze na jednu z mnoha aktivit, kterými se dnes teplická Arkadie zabývá. Chráněné dílny provozuje další čtyři, je mezi nimi i prádelna, keramická či technická dílna. Kromě denních stacionářů, sociální rehabilitace nebo mikrobusové dopravy nabízí i různé druhy alternativních terapií: muzikoterapii, hipoterapii anebo canisterapii. Nedílnou součástí služeb je sociální poradenství a podpora samostatného bydlení.

Základní a praktická škola v současnosti funguje už jako samostatný subjekt. Její filozofie vychází ze snahy vytvářet předpoklady a možnosti pro co nejširší uplatnění jejích absolventů ve společnosti. Byla budována na principech otevřenosti nejen vůči rodičům ale i okolní komunitě, novým myšlenkám.

Arkadie tak přispívá svým přístupem ke vzdělávání zdravotně, ale v mnoha případech i sociálně znevýhodněných osob, stejně jako vytvářením pracovních míst k tolik potřebné společenské soudržnosti, které zejména v dnešní době není nikdy dostatek. Přejme si tedy, aby podobné příklady dobré praxe vznikaly i na jiných místech naší země.

 

Autorka: Markéta Vinkelhoferová

Foto: www.arkadie.cz

 

Tvorba článku je financována z projektu MPSV Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00011.

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.