Články

ČSOB startuje čtvrtý ročník programu na podporu sociálního podnikání - rozhovor s ředitelkou  loni podpořeného Fokusu Vysočina
30. 6. 2016

ČSOB startuje čtvrtý ročník programu na podporu sociálního podnikání - rozhovor s ředitelkou loni podpořeného Fokusu Vysočina

V tomto měsíci byl vyhlášen další ročník ČSOB Grantového programu Stabilizace sociálních podniků. ČSOB v něm usiluje o stabilizaci a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Dosud ČSOB podpořila částkou přesahující 1,5 milionu korun osmnáct sociálních podniků. Jedním z nich je Cukrárna Ludmilka, která se programu zúčastnila v loňském roce. Na jeho průběh a získané poznatky jsme se ptali Anny Šimonové, ředitelky organizace FOKUS Vysočina, která Cukrárnu Ludmilka spravuje.

Posláním společnosti je vytváření vhodných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením, tak aby mohli plnohodnotně rozvíjet své pracovní dovednosti. Nabízí jim široké spektrum pracovních činností, ve kterém téměř každý může nalézt své uplatnění. Zároveň ale také chce svým zákazníkům nabízet co nejlepší produkty a služby. V současné době společnost provozuje sedm chráněných dílen: prádelnu, šicí dílnu, dvě kompletační dílny, Občerstvení Pod Lipami, Lesní četu a již zmíněnou Cukrárnu Ludmilku. Anna Šimonová, ředitelka organizace FOKUS Vysočina, nám v rozhovoru prozradila, jak využili získanou finanční dotaci nebo v čem konkrétně jim pomohlo odborné poradenství.

 

S jakými očekáváními jste se přihlásili do grantového programu Stabilizace sociálních podniků?

Naším hlavním záměrem byla podpora nové výrobní činnosti v Cukrárně Ludmilka. Chtěli jsme k dosavadnímu sortimentu díky podpoře grantového programu ČSOB zavést také výrobu chlebíčků a baget. Zároveň ale bylo naším cílem také projednat oblast personalistiky a motivační systém pro zaměstnance cukrárny.

Podařilo se vám tyto cíle naplnit?

Hned v úvodu nám workshopy pomohly vyřešit ústřední téma projektu, které se týkalo personalistky v cukrárně. Odborné konzultace tak mohly být využity jiným směrem, a to na vzdělávání středního managementu v oblasti podnikání a prodeje našich služeb.

Také se nám povedlo rozšířit výrobu. Získanou částku jsme z větší části využili na nákup chladící vitríny pro vystavení a následný přímý prodej chlebíčků, baget a jiných slaných pochutin. Tato vitrína stála téměř 80 tisíc korun, takže spolkla velkou část grantu. Další finance jsme použili na nákup stejnokrojů pro obsluhu, a také potřebného nádobí – nerezových táců, bez kterého se v cukrárně neobejdeme.

 

Co vám přinesly konzultace a odborné poradenství?

Dostali jsme šanci setkat se s fundovanými odborníky z různých oblastí, které však neodmyslitelně s obchodem souvisí. Ty bychom za jiných okolností potkávali jen těžko a jejich rady pro nás jistě budou i do budoucna zdrojem inspirace. Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali kolegům z dalších podporovaných organizací, které jsme na workshopech organizovaných ČSOB potkávali. Ti nám při skupinové práci díky svým zkušenostem a znalostem opravdu výrazně pomohli v řešení palčivé personální otázky. Jak se ukazuje, rozhodli jsme se pro správné řešení.

Doporučila byste grantový program ostatním sociálním podnikům?

Určitě bychom rádi grantový program ČSOB doporučili i zástupcům jiných sociálních podniků. Je to skutečně skvělá šance nejen pro neocenitelnou výměnu zkušeností, ale i na získání nových kontaktů. Jak jsme si mohli ověřit, sociální podniky velmi často řeší takřka totožná témata, a vzájemná výměna znalostí tak může být pro všechny velice prospěšná a efektivní.

Ředitelka organizace FOKUS Vysočina Mgr. Anna Šimonová působila v organizaci třináct let jako sociální pracovnice, od roku 2012 je její ředitelkou. Se sociálním podnikem Cukrárna Ludmilka se zapojila do ČSOB Grantového programu Stabilizace sociálních podniků v roce 2015.

 

ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků je určen na podporu fungování již existujících sociálních podniků, které minimálně dva roky vyvíjejí svou činnost. Partnerem při realizaci je organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s., která podnikům poskytuje odborné poradentství v maximální hodnotě 40 tisíc korun určené k zefektivnění jeho činnosti. Kromě toho každý podpořený podnik získá finanční podporu ve výši až 100 tisíc korun. Pokud je ve vašem okolí sociální podnik, kterému by grantový program ČSOB mohl pomoci, neváhejte a odkažte ho na webové stránky programu

 

Uzávěrka pro podání žádostí je 29. července 2016.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.