Články

29. 8. 2014

CELAV Miláno - Centrum zprostředkování práce a jeho spolupráce se sociálními družstvy

Centro di mediazione al lavoro (Centrum zprostředkování práce, dále jen CELAV), se sídlem v Miláně, je služba poskytovaná městem Miláno. Centrum je určeno jako místo, kde se setkávají lidé a podniky, zastoupené zejména sociálními družstvy. 

Cílem služby je umožnit umístění nezaměstnaných do pracovní činnosti na základě poskytování informací, profesního poradenství a dalších podpůrných operací. Zvláštní pozornost je věnována osobám se zdravotním postižením a všem těm, kteří žijí v podmínkách sociálního znevýhodnění.

Jedna z významných činností, na kterých se CELAV podílí, byla svěřena sociálnímu družstvu A&I se sídlem v Miláně, které má rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti v oboru. Toto sociální družstvo obdrželo specifickou akreditaci vydanou dle přísných pravidel regionu Lombardie a současně disponuje certifikátem kvality.

Centrum se zaměřuje na lidi, kteří hledají zaměstnání a na podniky a sociální družstva (právě s nimi se kooperace intenzivně rozvíjí), které chtějí najmout zaměstnance nebo které nabízejí formy individuální podpory pro zahájení práce osobám se zdravotním postižením nebo dalším sociálně znevýhodněným, patřícím zejména k etnickým a jazykovým menšinám nebo které mají jiné formy vyloučení. Za znevýhodněné se považují i lidé nezaměstnaní více jak 6 měsíců, dále skupiny mladých do 35 let a nad 45 let (už lidé starší 40 let se v Itálii obtížněji uplatňují na pracovním trhu). Nutno podotknout, že Itálie čelí mimořádně vysoké nezaměstnanosti, zvláště u mladých lidí po škole, je jedno, jestli absolvovali střední nebo vysokou školu. Centrum vytypovává pro firmy a sociální družstva vhodné kandidáty do pracovního procesu.

Dělení znevýhodnění: fyzické, psychické a sociální (např. po návratu z vězení, do 18 let apod.). Podle italského zákona č. 68/1999 se znevýhodněným stává osoba s více než 46 % postižení. V případě osob se zdravotním postižením se město účastní jako partner na základě Úmluvy o speciálním a povinném náboru postižených (čl. 11 a 12 výše uvedeného zák. 68/1969).

Centrum si klade za cíl podporovat profesní začlenění osob prostřednictvím speciálních školení a pracovních stáží, kterými chtějí především podpořit udržení si pracovních návyků. Pracovní stáže trvají 3 – 6 měsíců a mohou se opakovat. Sociální družstva a podniky pracují se zainteresovanými lidmi ještě před samotnou stáží, kdy jim vštěpují pracovní dovednosti a návyky, učí je sebeúctě a vztahům k druhým.

Systém tohoto začleňování začíná od hlavního tutora, který má na starosti všechna zapojená sociální družstva, přičemž každé sociální družstvo má také svého vlastního tutora, kterého si platí ze svých vlastních prostředků (na které ale dosáhne trochu složitějším přerozdělováním z příspěvků od města Miláno). Znevýhodněný na stáži pobírá příspěvek ve výši 300 € za měsíc. Navíc jako bonus mohou oba zúčastnění tutoři rozhodnout, zda je potřeba znevýhodněnou osobu ještě podpořit speciální rekvalifikací (na kterou je vyhrazena částka 150 € měsíčně). V případě těžších psychických problémů je možné využít služeb asistenta. Pracovní stáže jsou základem pro vstup na pracovní trh.

Centrum (CELAV Miláno) také pomáhá sociálním družstvům při získávání veřejných zakázek (dle čl. 5 Dohody o veřejné správě a podpoře znevýhodněných osob). K naplnění tohoto článku byla uskutečněna celá řada intervencí, zejména ve prospěch sociálních družstev typu B. Například pokud město potřebuje prořezat keře, tak se obrátí na sociální družstva typu B, která vyberou zejména lidi na pracovních stážích, na které znevýhodněné osoby mohou být účelově přijaty právě pro výkon takové zakázky. Toto se týká podlimitních veřejných zakázek do výše 211.000 €. V praxi se často i větší zakázky rozděluji na menší, podlimitní. Za vznik této situace může politická situace, která už několik let není hodnocena jako dobrá.

Tento servis je určen lidem bydlícím v Miláně, kteří se bez předchozího objednání mohou obrátit na Informační přepážku v ulici Scaldasole, kde centrum sídlí, a to od pondělí do pátku od 9.00 do 16.30. Tato možnost je hojně využívána i proto, že se může využít bezplatný přístup k internetu. 

Italská legislativa, která upravuje sociální podnikání a zohledňuje začleňování zdravotně či jinak znevýhodněné  osoby (především ve spolupráci se sociálními družstvy a to obou typů A i B), je natolik propracovaná, že z ní čerpají i další státy, především Polsko.

Itálie nabízí pomoc i českým sociálním subjektům při přípravě (nejen) legislativy, ale i případného vytváření společných podniků vycházejících z principů sociální ekonomiky.

Autor: Martina Haverová

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.