Články

29. 8. 2014

Rozhovor s Michelou Vogrig, Legacoop Sociali (Itálie)

Michelo, jak se Vám líbila konference TESSEA?

Líbila. Konference byla velice zajímavá a její organizace a koordinace prostě perfektní. Navíc mi tato konference umožnila se více dozvědět a prohloubit stávající vědomosti o sociálním podnikání v České republice.

A jaká byla spolupráce s P3? Mohl byste říci, co konkrétně Vás na spolupráci zaujalo, co bylo bez chyby, kde vidíte případně nějaký prostor pro zlepšení?

Myslím si, že spolupráce byla bez jediné chyby. Vše bylo perfektní a osobně nevidím vůbec žádný prostor pro jakékoliv zlepšování.

Co Vás překvapilo a zaujalo na situaci týkající se vývoje sociální ekonomiky v ČR? Přineslo Vám to nějakou inspiraci?

Skutečně moc se mi líbí dynamika a energičnost českých sociálních podnikatelů a vůbec všech, kteří se rozvoji českého sociálního podnikání věnují. Nabyla jsem dojmu, že Česká republika překypuje energií, tolik potřebnou pro rozvoj a implementaci sociálních inovací a sociálního podnikání. A jakou inspiraci jsem si z konference odnesla? Určitě bych s Vaší zemí ráda prohloubila výměnu zkušeností a další spolupráci na projektech!

Co si myslíte o sociálních podnicích a podnikatelích v ČR obecně, o jejich nastavení a směřování?

Myslím si, že důležité je pokračovat a dále rozvíjet spolupráci a výměnu zkušeností v rámci Evropy. Věřím, že i my společně můžeme najít spoustu příležitostí pro spolupráci – mezi Českou republikou a Itálií. 

http://www.legacoopsociali.it/

Konference TESSEA 22. 5. 2014

Tazatel: Pavla Svobodová 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.