Články

1. 8. 2014

Družstvo Tyczyn

Telekomunikační sociální podnik – družstvo Tyczyn založila jedna venkovská komunita s pomocí úředníků místní samosprávy. Důvodem založení podniku byla snaha místním obyvatelům nabídnout levnou telekomunikační síť.

Základ telekomunikační sítě tvoří unie 4 menších telekomunikačních družstev s jedním ústředním operátorem, jímž je právě telekomunikační sociální podnik – družstvo Tyczyn. Družstvo zahájilo svůj provoz již v 90.letech a k současnému datu již sdružuje více než 6500 členů.

Začátky
Sociální podnik – družstvo Tyczyn zahájilo svou činnost v 90.letech minulého století, kdy se Polsko po pádu komunistického režimu potýkalo s velkými politickými a ekonomickými změnami. Ve venkovských oblastech chyběla infrastruktura. Místní obyvatelé tehdy vzali iniciativu do svých vlastních rukou a začali své vesnice zušlechťovat sami. Začaly se stavět silnice, školy a kanalizace. A samozřejmě i telekomunikační sítě. S občanskou iniciativou se propojovala i dobrá vůle úředníků místních samospráv. Tehdy de facto jediná organizace, která se starala o telekomunikační síť, byla monopolní Telekomunikacja Polska, pro kterou vesnice Tyczyn představovala nelukrativní místo a kde se se zavedením telekomunikační sítě počítalo až na posledním místě.

Na tuto situaci zareagoval roku 1991 svým vznikem telekomunikační sociální podnik – družstvo Tyczyn. Výsledkem dobře fungující občanské společnosti a dobrého fungování úředníků místní samosprávy, s upřímným zájmem o dění ve vesnici, bylo právě založení podniku Tyczyn. Nejprve se našly a oslovily 4 malá družstva v Tyczyně, jestli by se nechtěla zapojit. Tato družstva byla řízena a obhospodařována místními úředníky, kteří si za svou práci, kterou pro družstva odváděli, nebrali žádnou odměnu – vykonávali práci dobrovolně, zdarma. První placený zaměstnanec, inženýr – technik, se najal až rok poté, v roce 1992. V prvním roce fungování družstva bylo proškoleno více než 1000 místních obyvatel – s proškolením pomohl americký partner družstva Tyczyn, Národní asociace telekomunikačních družstev (National Telecommunications Cooperative Association).

Organizační struktura a funkce
Družstvo Tyczyn funguje na demokratickém principu. Bezmála 6500 členů je rozděleno do 28 skupin, v souladu s organizační strukturou 28 měst a vesnic v regionu. Volby členů do zastupitelského výboru družstva probíhají každých 5 let. Na 150 členů připadá 1 zástupce. Skupiny se scházejí pravidelně jednou ročně, třebaže se frekvence setkávání liší od města k městu. Navíc může kdykoliv během roku kterýkoliv člen družstva požádat o setkání předsedu družstva a setkat se s ním v jeho kanceláři v obci Tyczyn.

V současné době má družstvo Tyczyn více než 6500 členů a je napojeno na hlavní telekomunikační síť v regionu Rzeszow. Kromě standardního telefonování nabízí i připojení na internet.

Financování
Vstupní náklady: 3 694 100 PLN
Náklady (rok 2010): 11 641 500 PLN
Výnosy (rok 2010): 12 080 000
Zisk (rok 2010): 439 300 PLN
Ziskovost (rok 2010): 4 %

Družstvo Tyczyn v minulosti bylo a stále je financováno zejména z členských poplatků svých členů, které jdou na úhradu poskytovaných telekomunikačních služeb. Tato částka je několikanásobně nižší, v porovnání s velkými komerčními poskytovateli. Kromě tohoto hlavního zdroje financování si družstvo někdy bere úvěry od Evropského fondu pro polské farmy (European Fund for Polish Farms), úvěry na technické vybavení a financování napomáhají i dary od místních obyvatel.

Plány do budoucna
Vzhledem k úspěchu telekomuničních služeb týkajících se připojování k internetu, družstvo Tyczyn plánuje svou nabídku na vybudování přípojek k internetu rozšířit i do sousedního kraje. Snem družstva je pomoci vytvořit nadaci pro modernizaci telekomunikační sítě celého regionu, aby bylo připojení k internetu skutečně dostupné „pro každého“…  

Zdroje: www.ekonomiaspoleczna.pl; www.ost.net.pl

Autor: Pavla Svobodová

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2018 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.