Články

30. 7. 2014

Polévky jako od maminky

Nápad vařit tradiční husté polévky z domácích surovin a prodávat je v ulicích Brna se zrodil u maminčina oběda. Sociální podnik Hamm s.r.o. má nyní za sebou prvních sedm měsíců fungování. Na jeho vznik, první zkušenosti i plány do budoucna jsme se zeptali jednatele Lukáše Cupala.

Jaký byl prvotní impuls pro založení vašeho podniku: snaha zaměstnat znevýhodněné uchazeče o práci, anebo nápad vařit a prodávat polévky?
První byl určitě nápad zaměstnat lidi ze skupin znevýhodněných na trhu práce. S kolegou Petrem Chvojkou, s kterým jsem firmu zakládal, jsme slyšeli spoustu stížností od lidí, často zdravotně postižených, že nemají zaměstnání. Kolega zjistil, že na vytvoření pracovních míst pro znevýhodněné osoby jsou poskytovány dotace. V únoru loňského roku jsme napsali projekt. Byl úspěšný a díky tomu od října jsme mohli začít uskutečňovat naše plány. Provozovnu jsme rozjeli 1. prosince.

Proč jste se rozhodli vařit a prodávat tradiční domácí jídla, hlavně polévky? Měli jste předtím něco společného s gastronomií?
Já určité zkušenosti s gastronomií mám. Ale nápad vznikl tak, že kolega byl u své maminky na obědě. Pohostila ho hustou gulášovou polévkou. Zajímalo ho, kolik stojí výroba takové polévky. Dověděl se, že asi sedm korun. Když to porovnal s cenami polévek v restauracích, spočítal, že na vaření polévek se dá vydělat. To bylo důležité pro náš podnikatelský záměr. A tak jsme propojili obě hlediska – ekonomické a to, že založením podniku můžeme pomoci lidem sociálně slabším. Zároveň jsme vzali v úvahu, že žádná dotace není věčná a proto tak jsme všechno propočítali, aby – až dotace skončí – projekt mohl nadále fungovat.

Na co vám přispěla Evropská unie? Na vybavení provozovny?
Na vybavení ani ne, dotace jdou na mzdy zaměstnanců. Zaměstnáváme sedm zdravotně postižených a lidí, kteří byli dlouhodobě vedeni v evidenci úřadu práce. Lidé, kteří jsou 2-3 roky bez práce, vypadnou z pracovního koloběhu a potřebují i psychickou pomoc. My je nejen zaměstnáváme jako prodejce našich produktů nebo jako pomocnou kuchařku, ale zároveň jim ukazujeme, že pro ně existuje cesta ven z nezaměstnanosti.

Práce s těmito lidmi určitě není lehká a má svá úskalí…
Tito lidé se těžko zpět aklimatizují v kolektivu. Dříve měli v práci problémy třeba s tím, že často chodili po doktorech, a když už je někdo zaměstnal, tak je po dvou měsících propustil, protože často chyběli. Pak už se báli nastoupit do nové práce. My máme tu výhodu, že všichni naši zaměstnanci jsou nějak znevýhodnění a proto všichni jsou si rovní.

Máte takový počet zaměstnanců, že větší absence vám nepůsobí problémy?
Abych řekl pravdu, problémy to působí vždycky. Když ráno přijdeme do práce a zjistíme, že někdo chybí, protože má určitý problém, musíme rychle vymyslet nějakou alternativu.

Jak dlouho budete čerpat dotaci z evropských fondů?
Dotaci budeme dostávat do června 2015. Pak budeme muset fungovat bez ní. Proto jsme nechtěli na začátku zavádět nízké ceny a pak po roce a půl najednou zdražovat. Už od začátku jsme ceny nastavili tak, abychom měli určitou rezervu. Také jsme koupili pojízdnou prodejnu a vybavili kuchyň, proto musíme v cenové kalkulaci počítat i s návratností strojního vybavení.

Daří se vám na trhu? Je o vaše produkty zájem?
Nevím, jestli nám nějak pomáhá to, že jsme sociální podnik -  myslím si, že asi ne. Navíc v Brně, kde působíme, je konkurence velká. Proto jsme se vydali i tou cestou, že jezdíme po festivalech a jiných kulturních akcích. Takže nyní máme pojízdnou prodejnu, která nabízí teplá jídla v ulicích Brna (zatím jednu, do budoucna chceme mít dvě), kromě toho rozvážíme obědy do podniků, s nimiž máme uzavřenou smlouvu, a nyní nově nabízíme jídlo na různých kulturních akcích. Vaříme tradiční, domácí jídla z moravských surovin a to se lidem líbí.

Jak byste po prvním půlroce zhodnotil klady a zápory sociálního podniku?
Sociální podnik má větší náklady na zaměstnance. Na práci, kterou by normálně udělal jeden člověk, potřebuji 1,5-2 lidi. Výhodou je, že naši zaměstnanci si váží práce u nás, protože už roky práci sháněli, měli třeba jen brigády za 30 korun na hodinu. Teď díky dotaci dostávají slušné peníze. A proto se i snaží, berou to jako svou životní šanci.

Autor: Danuta Chlupová

hamm-food.cz

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2018 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.