Články

28. 7. 2014

Pierot Café: Kavárna, kde se mluví rukama

Víte, jak ve znakovém jazyce říci „jahodový koktejl“, „turecká káva“ nebo třeba „jemně perlivá voda“? Že ne? Navštivte plzeňskou kavárnu Pierot Café. Kavárna funguje jako chráněná dílna a provozuje ji Plzeňská unie neslyšících. Zvláštností je, že objednací lístek kavárny je ve znakovém jazyce a komunikace s neslyšícími servírkami zde probíhá pomocí grafiky a rukama. Projekt „Plzeň mluví i rukama,“ v rámci kterého byla kavárna otevřena, usiluje o přiblížení hlasitého a tichého světa a o to, aby slyšící lidé poznali neslyšícího, naučili se s ním komunikovat a případně mu uměli jeho kontakt se slyšícími usnadnit. Podrobnější informace o tomto unikátním projektu nám sdělila lektorka a tlumočnice znakového jazyka Petra Říhová.

Představte, prosím, občanské sdružení Plzeňská unie neslyšících.
Plzeňská unie neslyšících vznikla roku 1998 na základě sdružení jednotlivých členů. Je to občanské sdružení, jehož posláním je odstraňování komunikačních bariér mezi světem slyšících a neslyšících. Svým působením a činnostmi se tak snaží o přirozené navázání společné řeči ať ve společnosti jako celku, nebo v primární jednotce, kterou je rodina. Cílem sdružení je pomoci sluchově postiženým i jejich okolí prožít plnohodnotný život.

Jaké jsou hlavní cíle projektu „Plzeň mluví i rukama“?
Cílů má projekt hned několik. Usiluje o přiblížení světa neslyšících slyšícím lidem. Snaží se rozvíjet komunikaci neslyšících a slyšících. Dalším z cílů je vytvoření pracovních míst pro neslyšící a prezentace schopností a dovedností neslyšících. Projekt se snaží o vytvoření pocitu solidarity, pochopení a sounáležitosti mezi dnes od sebe odtrženými světy.

Kdo přišel s myšlenkou založit sociální podnik a jací lidé se podílejí na realizaci projektu?
Zpracovatelem projektu je Martina Zahálková, dále se na jeho realizaci podílejí Jaroslava Říhová a Lucie Jelínková. V rámci projektu „Plzeň mluví i rukama“ podpořeného programem „Prazdroj lidem“ a Úřadem práce města Plzně vznikla nevšední kavárna Pierot Café.

Jak dlouho již kavárna funguje?
Kavárnu s neslyšící obsluhou Pierot Café jsme 30. září 2009 slavnostně otevřeli na adrese Palackého náměstí 3 v Plzni. Získali jsme statut chráněné dílny a zaměstnali čtyři servírky, které věří, že jejich provozovna obstojí v silné konkurenci plzeňských kaváren.

Měli jste nějaké předchozí zkušenosti se sociálním podnikáním?
Žádné zkušenosti se sociálním podnikáním jsme neměli.

Na jakou cílovou skupinu je projekt zaměřen?
Cílovou skupinou projektu „Plzeň mluví i rukama“ jsou neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí lidé všech věkových kategorií. Projekt vychází z poptávaných potřeb a přání neslyšících najít uplatnění v oborech, které je zajímají. Klienti jsou neslyšící, kteří obecně mají problémy s uplatněním na otevřeném trhu práce.

Jak se podařilo obsadit pracovní místa?
V současné době provozuje Pierot Café šest pracovních míst. V kavárně nyní pracuje jeden vedoucí, čtyři servírky a jeden provozní. Osoby z cílové skupiny jsme zaměstnali ve spolupráci s Úřadem práce. Před nástupem do zaměstnání absolvovali všichni zaměstnanci přípravný kurz při Plzeňské unii neslyšících.

Za jakými specialitami mohou návštěvníci do kavárny přijít?
Kavárna nabízí studené i teplé nápoje, mléčné koktejly, ale také destiláty, aperitivy a likéry. Ke kávě můžete zakousnout lákavé sladkosti, v nabídce je i něco dalšího na zub.

V kavárně mohou hosté komunikovat znakovou řečí s pomocí interaktivní obrazovky. Přibližte, prosím, jak to funguje v praxi.
Hosté, kteří kavárnu navštíví, mohou vše, co si chtějí objednat, buď ukázat na menu promítnutém na obrazovce nad stolem nebo se z videí na obrazovce naučit potřebné znaky a neslyšící obsluze je sami odznakovat. Mohou se tam tak naučit základní znaky a tím se přiblížit neslyšícím a zároveň neslyšící se při komunikaci s hosty přibližují společnosti slyšících.

Spolupracujete s partnerskými organizacemi?
Realizace projektu „Plzeň mluví i rukama“ byla podpořena programem „Prazdroj lidem,“ Úřadem práce a Městem Plzeň.

Jak hodnotíte možnosti zaměstnávání sociálně znevýhodněných skupin na Plzeňsku?
Pracovních nabídek pro sluchově postižené je v Plzni minimum.

Autor: Lenka Urmanová

www.pierotcafe.cz

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2018 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.