Články

31. 12. 2012

Sociální ekonomika v ČR

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v České republice 2011

Publikace vznikala v době bouřlivých debat o potřebě úspor ve veřejných rozpočtech, v době škrtů státních výdajů, v době, kdy ekonomové varovali před dalšími hospodářskými krizemi. Je v ní představen nejen koncept sociální ekonomiky se všemi pozitivy, které podle autorek ( Daniela Bednáriková, Petra Francová ) tento druh aktivit přináší, ale také doporučení pro podporu a rozvoj těchto aktivit. Sociální podnikání může být jedním z řešení stávající situace.

V rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky bylo prodiskutováno nad tématem sociální ekonomiky mnoho hodin a zpracována řada analýz a studií. Tato studie vyjadřuje názory široké skupiny expertů a členů realizačního týmu zapojených do činnosti TESSEA, které byly předkládány k diskuzi všem členům tematické sítě.

Studie vznikla v rámci projektu TESSEA, který byl realizován ještě pod hlavičkou Nové ekonomiky, o.p.s. avšak se stejným týmem, který nyní realizuje návazný projekt i tento web.

Plná verze stude je ke stažení zde.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.