Vyhlášena výzva 024 Podpora sociálního podnikání (1)

Podpora sociálního podnikání (1)
Číslo: 024

Platnost od: 20. 9. 2022 10:00

Platnost do: 20. 10. 2023 10:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 9. 2022 10:00

Alokace v Kč: 350 000 000

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Priorita: 2 Sociální začleňování

Specifický cíl: 2.1 Aktivní začleňovaní

 

Soubory ke stažení:

Text výzvy č. 024
Příloha č. 1 podnikatelský plán
Příloha č. 1 finanční plán
Příloha č. 2 sada rozpoznávacích znaků sociálního podniku

Více informací naleznete zde.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2023 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.