Pardubice - Konference „Budoucnost sociálního podnikání v ČR – inspirace, vize a zkušenosti z České republiky a Slovenska“

Pozvánka na konferenci „Budoucnost sociálního podnikání v ČR – inspirace, vize a zkušenosti z České republiky a Slovenska“. Akci pořádá Pardubický kraj s regionální kanceláří agentury CzechInvest. Konference se uskuteční v pondělí 19. září 2022 v Pardubicích v kongresovém sále Atrium Paláce Pardubice.

Pardubický kraj se dlouhodobě a systematicky zabývá rozvojem a podporou sociálního podnikání. Proto opět prostřednictvím konference přinášíme prostor pro sdílení aktuálních informací z oblasti vznikající legislativy, zdrojů financování a zahraničních zkušeností. Novým prvkem letošní konference je možnost účasti na panelových diskusích k tématům sociálního podnikání, společenské odpovědnosti, vzniku legislativy a zaměstnávání na chráněném trhu práce.

Přihlášení je možné do 12. září 2022 na webových stránkách https://budoucnost-socialniho-podnikani.webnode.cz/.

V případě potřeby dalších informací se prosím obraťte na paní Terezu Dostálovou, metodičku pro sociální podnikání v Pardubickém kraji (tereza.dostalova@pardubickykraj.cz, tel.: 731 577 037).

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2023 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.