Aktuality

  23. 5. 2022

Výzva EaSI/ESF+, integrované a inkluzivní přístupy k sociální inovaci

Evropská komise uveřejnila další výzvu ve Složce Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Evropského sociálního fondu plus (ESF+).

Cílem výzvy je vyvinout a otestovat integrované a inkluzivní přístupy k sociální inovaci – zejména ve školách nebo školicích střediscích, v zaměstnání nebo v místních komunitách.

Mezi očekávané výsledky projektů patří zejména:

 • identifikace dovedností a školení vyplývajících z existence nových, zelených nebo digitálních produktů, služeb nebo technologií;
 • podpora společenské akceptace a/nebo změn chování pro udržitelnější obchodní modely, vzorce spotřeby a/nebo způsoby dopravy;
 • rozvoj způsobů udržitelnosti a transformačních nástrojů pro subjekty sociální ekonomiky;
 • přizpůsobení řešení konkrétním kontextům (od obecných modely či řešení na makroúrovni k jiným obchodním či lokálním prostředím);
 • podpora provádění zásady 20 Evropského pilíře sociálních práv (Každý má právo na přístup ke kvalitním základním službám, včetně vody, hygienického zařízení, energií, dopravy, finančních služeb a digitálních komunikací. Osobám v nouzi musí být k dispozici pomoc pro přístup k těmto službám) v základních službách, včetně energetiky, mobility a digitálních technologií, komunikace v kontextu zeleného a digitálního přechodu.

Činnosti, které lze financovat, zahrnují zejména:

 • aktivity v oblasti budování kapacit;
 • akce na zvyšování povědomí a šíření informací;
 • akce zaměřené na vytváření a zlepšování sítí, výměnu obchodní praxe;
 • akce rozvíjející a testující integrované a sociální inovační přístupy řešení problémů a rizik včetně akcí zaměřených na:
 • boj proti energetické nebo dopravní chudobě;
 • podporu rozvoje zelených a digitálních dovedností;
 • posílení zaměstnatelnosti v zelených a digitálních ekonomikách;
 • poskytování podpory inovativním job-to-job přechodům;
 • navrhování, pilotování, testování, monitorování a/nebo hodnocení místních programů záruk pro zelená a/nebo digitální pracovní místa;
 • usnadnění vývoje, zavádění a používání zelených nebo digitálních inovačních technologií;
 • podpora a urychlení změn směrem k udržitelnějšímu chování;
 • podpora zeleného a digitálního podnikání;
 • pilotování, testování a/nebo propagace nových řešení nebo modelů výroby, distribuce a spotřeby, včetně energie a potravin, včetně vlastní spotřeby nebo jiných komunitních obchodních modelů a občany vedených energetických společenství nebo družstev;
 • navrhování, testování a/nebo propagace digitální participativní praxe podpory politik a iniciativ spravedlivého přechodu;
 • nastavení a/nebo testování participativních občanských rozpočtů na podporu spravedlivosti zelených a digitálních přechodů;
 • zpětnou vazbu pro tvůrce politik na místní, regionální, národní a evropské úrovni;
 • školení (vč. školení na pracovišti) a job matching;
 • komunikační kampaně zaměřené na konkrétní sociální skupiny.

 

Kompletní text výzvy přikládáme zde.

Termín pro předložení návrhu projektu Evropské komisi je 2. srpna 2022. Rozpočet výzvy umožní realizaci 10 – 20 projektů ze všech členských států EU.

Distribuce této informace dalším potenciálním žadatelům o grant je vítána.

V případě zájmu kontaktujte prosím bez odkladu Ing. Zukalovou (odd. 151) na tel. č. 724338266.

 

 

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.