Aktuality


Pozvánka na Sympozium Živé zemědělství

Zajímá vás udržitelné a ekologické zemědělství? Jak se dá sociálně farmařit a jaké zkušenosti mají nejen čeští sociální farmáři? Srdečně zveme na druhý ročník sympozia Živé zemědělství, které se koná 4. – 5. března 2022 v Národním zemědělském muzeu v Praze. Důležitou součástí dvoudenní akce věnované udržitelnému zemědělství je právě blok věnovaný sociálním farmám, v němž se o své zkušenosti podělí řada českých sociálních farmářů, ale i odborníci z domova i zahraničí. Akci pořádá AMPI a Farmářská škola; garantem bloku Sociální zemědělství je společnost SoFarm – partner sociálních farem.
Sympozium Živé zemědělství je příležitostí, jež nabízí prostor pro setkávání odborníků s laickou veřejností. Potkávají se tu lidé usilující o změnu hospodaření s půdou, nakládání s potravinami, lidé, které zajímá udržitelná a zdravá budoucnost. Během dvou dnů mohou návštěvníci navštívit desítky přednášek, workshopů či diskusí, nebude chybět ani menší trh a prostor pro setkávání a sdílení. Sympozium se navíc stane místem slavnostního zahájení druhého ročníku Farmářské školy.

Sociální zemědělství: zkušenosti a inspirace od nás i ze zahraničí
Posláním sociálního zemědělství je propojovat zemědělskou produkci s tvorbou pracovních míst na farmách, poskytovat sociální služby a rozmanité druhy terapií a nabízet vzdělávání, především pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Sociální zemědělství se často vrací se k principům hospodaření, které jsou přirozené pro krajinu i zachování biodiverzity. Přínos sociálních farem pro krajinu i společnost je nepopiratelný, ovšem jejich provozování naráží na řadu překážek.

O tom, jak se žije českým sociálním farmářům, budou mluvit například Eliška Hudcová (Asociace sociálního zemědělství), Ferdinand Raditsch (Květná zahrada) či Jiří Hřivna (Jasan). S možnostmi podpory sociálním farmám pak přítomné seznámí zakladatelé společnosti SoFarm – Denisa Hladovcová a Martin Ducháček se svými hosty Václavem Běťákem a Zdenkou Burešovou (Domov sv. Anežky). Zahraniční hvězdou bude Thomas van Elsen, který se věnuje výzkumu a výuce na katedře organického zemědělství ve Witzenhausenu a je spoluzakladatelem PETRARCA (Evropská akademie pro krajinnou kulturu) a německé pracovní skupiny pro sociální zemědělství.

Detailní informace o akci a registrační formulář najdete zde.

O SoFarm
Společnost vznikla v roce 2019, když se potkali oba zakladatelé, Denisa Hladovcová a Martin Ducháček, a zjistili že mají společný cíl – věnovat svou energii rozvoji sociálního zemědělství v ČR. Lidé v SoFarm jsou přesvědčeni, že sociální zemědělství má nedocenitelný přínos pro krajinu i nás všechny, a že si zaslouží intenzivní podporu. SoFarm svými aktivitami (vytvoření komunity, služby pro farmáře, advokacie tématu…) chce přispět k udržitelnému rozvoji sociálních farem.

 

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2023 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.