Aktuality


Ministryně Jana Maláčová podepsala Toledskou deklaraci

Dne 4. 12. 2020 konala pod záštitou monitorovacího výboru EU konference, která se zabývala především problematikou role sociální a solidární ekonomiky v rámci oživení po pandemii Covid-19 a budoucí sociální dimenzi EU. Dále se diskuze zaměřovala na udržitelnost nové ekonomiky a sociálního kontextu, kdy je sociální ekonomika považována za příklad udržitelného obchodního modelu. Diskuze byla věnována i možnostem, jak se pomocí sociální ekonomiky v roli kvalitních pracovních míst a začlenění zranitelných osob na trh práce dostat z aktuální krize.

Na závěr diskuzí se schvalovala tzv. Toledská deklarace o sociální ekonomice jako hlavní hybné síle inkluzivní a udržitelné budoucnosti, ke které přislíbilo připojení 18 členských států včetně ČR.

V únoru 2021 paní ministryně Jana Maláčová připojila svůj podpis k Toledské deklaraci.

Toledské deklaraci předcházela řada předchozích aktivit podporujících sociální ekonomiku. Jednalo se například o Lucemburskou deklaraci k sociální a solidární Evropě, která byla podepsána v prosinci 2015 šesti státy (LU, FR, IT, ES, SK, SI) a na jejímž základě zároveň vznikl tento monitorovací výbor. Výbor se přibližně jednou za půl roku schází a projednává okolnosti kolem sociálního podnikání, případně podepisuje další prohlášení (např. Bratislavská deklarace 2016, Madridská deklarace 2017, Pařížské Manifesto 2019). ČR (paní ministryně Marksová) se připojila k Bratislavské deklaraci, která byla podepsána v rámci konference k sociální ekonomice konané za slovenského předsednictví.

Toledská deklarace stojí na hlavním principu, že sociální a solidární ekonomika je klíčovým prvkem pro inkluzivní a udržitelnou budoucnost s cílem zajistit slušné žití pro všechny. Další vývoj vzájemné spolupráce, dialogu a výměny dobré praxe je tak klíčovým nástrojem. Pro EU představuje sociální ekonomika zásadní téma. I proto by měl být v letošním roce Evropskou komisí publikován Akční plán pro sociální ekonomiku. Sociální podnikání může přispět také k plnění zásad Evropského pilíře sociálních práv a cílů v rámci Zelené dohody. Sociální podnikání se prokázalo jako velmi odolné i v čase krize a přispívá k tvorbě kvalitních pracovních míst. Aktuálně v Evropě existuje 2,8 milionu subjektů sociální ekonomiky přispívajících k hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Tyto subjekty a podniky představují 13,6 milionu placených pracovních míst, což představuje 6,3% pracovní síly v EU a zahrnuje více než 232 milionů lidí.

 

Signatáři Toledské deklarace se zavazují a zároveň vyzývají ostatní členské státy a instituce EU ke:

1) zviditelnění a uznání sociální ekonomiky ve veřejných politikách, plánech a specifických aktivitách ve spolupráci s lidmi a subjekty, které ji tvoří

2) podpoře ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje v rámci modelu sociální a solidární ekonomiky

3) podpoře prostředí dlouhodobě příznivého pro sociální podnikání

4) garanci finanční podpory nutné ke konsolidaci, životaschopnosti a udržitelnosti sociální ekonomiky

5) posílení uznání sociální ekonomiky, jakožto klíčového nástroje pro udržitelné, rovné a spravedlivé oživení v celé Evropě po pandemii Covid-19

6) přispění k mezinárodní expanzi sociální a solidární ekonomiky

7) vytvoření a udržení spolupráce na vysoké úrovni včetně mechanismu dialogu koordinovaných akcí pro podporu sociální ekonomiky a inovativních veřejných politik.

 

Celý text Toledské deklarace k dispozici zde.

Podpis paní ministryně k dispozici zde.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.