Aktuality


Vyhodnocení dotazníkového šetření sociálních podniků k situaci sociálních podniků v době koronavirové krize

Tato zpráva shrnuje výsledky dotazníkového šetření k situaci sociálních podniků v ČR v době koronavirové krize, které realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020 ve spolupráci s TESSEA ČR. Šetření proběhlo v období 13. – 26. května 2020. Cílovou skupinou byly sociální podniky registrované v Adresáři sociálních podniků MPSV. 150 organizací bylo osloveno emailem s žádostí o vyplnění anonymního on-line dotazníku. MPSV získalo 61 odpovědí, návratnost byla tedy 41%.

Šetření mělo 3 cíle:
1. zjistit ekonomická a personální data o dopadu koronakrize na sociální podniky v ČR
2. zjistit, jak sociální podniky pomáhají společnosti v době koronakrize
3. zjistit potřeby sociálních podniků pro vyjednávání o jejich případné podpoře.

Zastoupení sociálních podniků, které se zúčastnily tohoto dotazníkového šetření, lze považovat za standardní. Porovnáme-li jejich rozložení podle kraje, právní formy, oblasti podnikání, počtu zaměstnanců a velikosti obratu s výsledky Dotazníkového šetření sociálních podniků 2019,zjistíme, že rozdíly nejsou signifikantní. Výsledky tedy lze považovat za reprezentativní pro celý sektor sociálních podniků v ČR.

Šetřeni ke stažení ZDE.

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2023 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.