Aktuality

  15. 2. 2019

Jarní semináře Marketing v praxi sociálního podnikání

Zveme vás na seminář pro nové a začínající sociální podnikatele, kteří se chtějí dozvědět zajímavé informace z oblasti marketingu.

KDY:
5.3. 2019, 9:00 - 15:00, ukončeno

26.3. 2019, 9:00 - 15:00, ukončeno

 

KDE:
budova MPSV, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zasedací místnost č. 122

KDO:
Bohdana Kašparová – Lektorka roku 2014
Studovala sociální a marketingové komunikace, Public Relations, komunikační a mediální studia a znalostní management. Pracuje jako nezávislá konzultantka marketingových strategií, externí i interní komunikace. Je expertem v projektu Sociálního podnikání MPSV. Pracovala v médiích, v Institutu interní komunikace, je mentorkou Technologického centra Hradec Králové, kde mimo konzultace, vede kurz „Podnikání v praxi“ na Univerzitě Hradec Králové. Je certifikovanou lektorkou vzdělávání dospělých AIVD, kde získala ocenění „Lektorka roku 2014“. Jako lektorka pracuje pro Centrum andragogiky, kde je interním lektorem pro oblast komunikace.
Více: https://www.linkedin.com/in/bohdanakasparova/

 

PROGRAM:
Cílem vzdělávací akce je pochopit nástroje k upevnění pozice organizace na zájmových trzích v souvislosti s jejich marketingovou koncepcí a zájmem podnikat vs pomáhat. Poznání zájmových trhů, definování cílových skupin a stanovení silných a slabých stránek produktu, příležitostí a ohrožení firmy a jejího podnikání. Procvičení stanovování marketingového a komunikačního mixu s důrazem na rozlišení práce s externími i interními zákazníky. Účastníci si utřídí znalosti o firemních vizích, poslání, firemních hodnotách a externí i interní komunikaci. Získané poznatky jako souhrn praktických zkušeností uplatní v praxi na základě „selského rozumu“. Vzdělávací aktivita bude vedena řízenou diskusí, sjednocováním terminologií, stanovením komunikačních pravidel dle úrovně jejich znalostí a potřeb. Formou workshopových aktivit si zúčastnění zpracují praktický komunikační plán svého sociálního podniku.

Cíle:
• Pochopit souvislosti a koncepční řízení prodeje
• Stanovit tržní prostředí organizace
• Definovat cílové skupiny organizace a jejich potřeby
• Seznámit se se souvislostmi marketingového a komunikačního mixu
• Naučit se rozpoznávat jednotlivé formy komunikace
• Definovat komunikaci s externím a interním zákazníkem

Obsah:
• Vize - poslání – firemní hodnoty
• Trhy a cílové skupiny
• Marketingový a komunikační mix
• Externí a interní komunikace
• Prodejní interview

Průběh vzdělávací aktivity:
• Řízená diskuse
• Frontální výuka
• Workshop
• Poznávací test a didaktická hra

 

Možnost individuálních konzultací po skončení semináře.

 

Kontaktní osoby na případné dotazy:
sarka.vokalova@mpsv.cz, tel: 770 116 520
gabriela.kurkova@mpsv.cz, tel: 770 116 519

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti neváhejte s registrací. Prosíme jedna registrace na jednu osobu, děkujeme za pochopení.

Seminář není zpoplatněný.

Seminář proběhne v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.