Aktuality


4.12. Seminář pro sociální podnikatele: Internet – levný marketingový nástroj

Každý sociální podnik musí investovat do marketingu. Základní propagaci většinou zvládáme svépomocí, ale když po desítkách hodin práce nejsou žádné výsledky, kde je problém?

Na semináři bude stručně představen koncept „8 otázek strategického marketéra“, který odhaluje většinu příčin neúspěchu reklamních kampaní. Na příkladu konkrétních kampaní sociálního podniku PTL, s.r.o. bude ukázáno, jak připravit internetovou marketingovou kampaň, která plní vytčený cíl, a to včetně praktické ukázky práce s Facebookem, AdWords, Sklik, Google Analytics a Google Console. Řekneme si v čem se liší jednotlivé sociální sítě, a která je pro co vhodná.

Vzhledem k času, který je na seminář věnován, není možné očekávat podrobné zaškolení do používání jednotlivých nástrojů. Těm, kteří s marketingem na internetu teprve začínají, seminář ukáže, jak k internetu jako marketingovému nástroji přistupovat, aby vložené časové a finanční zdroje byly využity co nejefektivněji. Zkušenější marketéři získají inspiraci, na který komunikační kanál se více zaměřit a jak účinněji jednotlivé nástroje používat.

KDY:
4.12.2018 od 9:30 do 14:30

KDE:
budova MPSV, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zasedací místnost č. 323  

 

KDO:

Vít Skála začínal s podnikáním na internetu již v roce 1998. Zažil první internetový boom a celou dobu sleduje a v praxi testuje, co funguje a co ne. V letech 2002 a 2003 byl předsedou Centra pro elektronický obchod, odborné sekce ČSSI.
V roce 2016 založil sociální podnik se specializací na internetový marketing. Po dvou letech s týmem zdravotně hendikepovaných osob spravuje on-line kampaně v měsíčním objemu cca 300 tis. Kč. Zákazníky sociálního podniku jsou velké firmy, univerzita, drobní podnikatelé, neziskové organizace i sociální podnik.
PTL, s.r.o. je certifikovaný partner společnosti Google a díky dosahovanému obratu využívá nadstandardní informační podporu k nastavení kampaní jak od společnosti Google, tak od společnosti Seznam a společnosti Facebook. Jednotliví zaměstnanci jsou držiteli řady odborných certifikátů. Vít Skála je certifikován pro Google Analytics, Google AdWords se specializací pro vyhledávací síť a nákupy Google.

PROGRAM:
• Co vše o vás a vašich potenciálních zákaznících Google a Facebook ví?
• Co jsou to konverze, KPI, CTR, PPC, PNO a další podobné zkratky?
• Princip „8 otázek strategického marketéra“
• PPC vs. SEO
• Sociální sítě vs. PPC
• Představení nástrojů na PPC reklamu

 REGISTRACE ZDE

Seminář probíhá v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.