Aktuality

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V ESF+

Jakým směrem se bude ubírat podpora sociálního podnikání v Evropě a v ČR?

KDY: 11. 10. 2018
KDE: Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, 128 00 Nové Město
PRO KOHO: Konference je určena zástupcům sociálních podniků, zástupcům členských sítí, zástupcům krajů, obcí a dalším z oblasti veřejné správy a všem, které téma zajímá nejen v kontextu České republiky.
CÍL:  Seznámit se s informacemi a trendy ze zahraničí; využít zkušeností ze stávajícího období ESF pro přípravu nového období; vzájemně se inspirovat a přinést do ČR mezinárodní zkušenosti; zahájit veřejnou diskusi o zaměření podpory sociálního podnikání v novém programovém období.
Akcí vás provede: Martina Macurová

 

PROGRAM:

9:00 - 9:30 Registrace a malé občerstvení
9:30 - 9:45

Oficiální začátek a úvodní slovo

JUDr. Jiří Vaňásek, ředitel Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV ČR

9:45 - 10:45

BLOK I

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ ZE STRANY EVROPSKÝCH INSTITUCÍ NYNÍ A V BUDOUCNU

Shrnutí přístupu k podpoře sociálního podnikání z ESF v evropských institucích a co lze očekávat v novém programovém období.

avatar muz

Vystupující: Gerhard Braunling, expert na sociální ekonomiku

Gerhard Bräunling je ekonom a sociolog se zaměřením na podnikání a inovace. V současnosti pracuje jako politický poradce v oblasti sociálního podnikání pro národní a regionální vlády a pro Evropskou komisi. Zajišťoval přípravu na zřízení Fondu sociálního podnikání EU v rámci programu pro zaměstnanost a sociální inovace, organizování vzájemného učení a poradenství pro členské státy a regiony při vytváření podpůrných programů a pro výzkum, který má podpořit politiky a akce v těchto oblastech.

Jak lze využít ESF k co nejefektivnější podpoře ekosystému sociálního podnikání

Toby mugshot

Vystupující: Toby Johnson, AIEDL, Team Leader, ESF Transnational Platform

Toby Johnson má téměř 40 let zkušeností v oblasti řízení, komunikace a tvorby politik, zejména v družstvech a sociálních podnicích. Bývalý národní odborník a expert Generálního ředitelství pro podnikání Evropské komise má široké znalosti o charakteristikách a problémech sektoru sociální ekonomiky a malých a středních podniků v celé Evropě a také o důkladném pochopení politik a postupů Evropské komise.
Od roku 2002 se zabývá především tématem sociální ekonomiky v rámci Evropského sociálního fondu. V září 2015 se stal vedoucím týmu nadnárodní platformy ESF na období 2014-2020. V rámci této smlouvy AEIDL podporuje a zajišťuje fungování deseti mezinárodních tematických sítí pro řídící orgány ESF spolu s webovými stránkami a databází, které usnadňují nadnárodní projektovou práci. Jedna z těchto sítí se zabývá sociální ekonomikou a její práce se účastní také zástupce MPSV.

 10:45 -11:00  Coffee break 
 11:00 - 12:20  

BLOK II

Zkušenosti se zaváděním sociálního podnikání u nás a našich sousedů a vyhlídky do budoucna

Vystupující:

skantova 

Svatava Škantová, edoucí odd. projektů sociálního podnikání Ministerstva práce a sociálních věcí, Česká republika

Svatava Škantová se zabývá nastavením finanční podpory sociálním podnikům z Evropského sociálního fondu (ESF). Zájem o alternativní ekonomii - motivovaný zejména studiem environmentalistiky - jí přivedl k zavedení finanční podpory pro environmentální sociální podniky. Iniciovala vznik národní podpůrné poradenské sítě pro sociální podniky a věnuje se teoretickým aspektům sociálního podnikání.

Michal Polak Portrait 05 DSCF61701

Michal Polák, poradce ministra financí a ministra práce Slovenské republiky, Slovenská republika

Michal Polák má vzdělaní v oboru filosofie a ekonomie. Pracuje jako poradce ministra financí a také ministra práce Slovenské republiky. Zabývá se vytvářením systému podpory sociálních podniků na Slovensku, který zahrnuje tvorbu příznivého legislativního prostředí, poradenské infrastruktury a podpůrných finančních mechanismů. Zvláštní pozornost věnuje kombinaci nenávratné a návratné podpory z Evropského sociálního fondu (ESF).

 
Nena Dokuzov Nena Dokuzov, expertka na Evropské fondy, Slovinsko
Nena Dokuzov je odbornicí na správu finančních prostředků EU, včetně finančních nástrojů a jiných návratných forem finančních prostředků. Na Úřadu vlády pro regionální rozvoj a místní samosprávu se aktivně podílela na vytváření řídícího a implementačního systému fondů EU pro programové období 2007 - 2013. Jako vedoucí oddělení operačního programu EU na ministerstvu hospodářského rozvoje a technologií byla zodpovědná za řízení strukturálního a soudržného fondu EU pro Slovinsko. Na odboru sociálního podnikání, družstev a ekonomické demokracie vytvořila systémová řešení pro sociální ekonomiku ve Slovinsku, včetně opatření na vytvoření ekosystému pro sociální ekonomiku - startovací komunitu, podpůrné prostředí a finanční mechanismy. 
IMG 1224 2 

Luka Rajcic, Ministerstvo práce, Chorvatsko

Luka Rajčić je tajemník ministra na Ministerstvu práce a penzijního systému, zároveň je součástí Řídící rady operačního programu Evropské unie. Programům ESF se věnuje od roku 2008. Aktivně se také zapojil do psaní Strategie rozvoje sociálního podnikání v Chorvatské republice na období 2015-2020.

 12:20 - 13:00 Oběd a síťování
 13:00 - 14:30

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY

Workshop 1: Co by mělo být podporováno v sociálním podnikání v novém programovém období 2021 - 2027

Moderovaná diskuse k tomu, jak bylo vše v podpoře sociálního podnikání nastaveno doposud a jak by to mohlo být v budoucnu. Bude vycházet z potřeb zástupců z terénu, kteří nejlépe vědí, co by jim pomohlo. Účastníci mohou sami v průběhu workshopu navrhovat, jak by si představovali podporu z ESF v novém programovém období na rozvoj sociálního podnikání v ČR.

 

Vystoupí:

Svatava Škantová - MPSV 

Pavel Šotola - Krajský úřad Pardubického kraje

Karel Rychtář - TESSEA

 

Moderuje: Martina Macurová 

Workshop 2: Zkušenosti s legislativní úpravou sociálního podnikání v Chorvatsku, Slovinsku, České republice a na Slovensku

Jaké výhody přináší pro sociální podniky zákon o sociálním podnikání v Chorvatsku, Slovinsku, na Slovensku a v ČR? Jak jsou zákony ve Slovinsku a Chorvatsku používány v praxi a jaké jsou jejich přínosy nebo případná rizika pro sektor sociální ekonomiky? Jaká je situace na Slovensku po schválení zákona? Český zákon půjde brzo do mezirezortního připomínkového řízení a s našimi sousedy budeme diskutovat o tom, co se u nich osvědčilo a na co bychom si měli dát při zavádění zákona do praxe nejvíc pozor.

 

Vystupující:

Michal Polák - Slovensko

Nena Dokuzov - Slovinsko

Luka Rajcic - Chorvatsko

Robert Herák - Agentura pro sociální začleňování

 

Moderuje: Petra Francová

Workshop 3: Nové evropské trendy v sociálním podnikání a jak mohou být podporovány ekosystémem sociálního podnikání a veřejnou správou

Jaké jsou trendy v dosahování sociální, enviromentální a ekonomické udržitelnosti sociálních podniků? Jak se sociální podnikání potkává s Cíli udržitelného rozvoje a Agendou 2030? Jakou roli mají podpůrné organizace a sítě v ČR a v EU? Jak by měla vypadat podpora aktérů sociální ekonomiky od veřejné správy a samospráv? Debata zástupců příkladů dobré praxe sociálních podniků, státní správy a samospráv s účastníky konference.

 

Vystoupí:
Gerhard Braunling - expert na sociální ekonomiku, poradce pro EU
Toby Johnson - AIEDL, Team Leader, ESF Transnational Platform

Iveta Ondráčková - Zdravé a Fairtradové město Třebíč
Tomáš Chovanec - Asociace sociální zemědělství z.s.
Adam Gromnica - MPSV

 

Moderuje: Markéta Vinkelhoferová 

 

14:30 – 14:45 Coffee break
 14:45 - 16:00

ZÁVĚREČNÁ PANELOVÁ DISKUZE: JAK VIDÍ VYSTUPUJÍCÍ BUDOUCNOST SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V ESF+

Shrnutí závěrů workshopů.

Panelová diskuse.

Oficiální ukončení a možnost síťování.

 

Po celou dobu konference bude zajištěno tlumočení.

Občerstvení na akci bude zajištěno sociálním podnikem. Účast je zdarma a počet míst je omezen.

Změna programu vyhrazena. Během měsíce září budou doplněny jednotlivé anotace.

REGISTRACE UKONČENA 

Pokud máte zájem o místa náhradníků, pište na gabriela.kurkova@mpsv.cz.

Konec registrace je 5. 10. 2018.

 

Kontakt na organizátora:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2

Gabriela Kurková, gabriela.kurkova@mpsv.cz, 770 116 520
Šárka Vokálová, sarka.vokalova@mpsv.cz, 770 116 519

Akce proběhne v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.