Aktuality

  23. 8. 2018

Konference 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V ESF+
Jakým směrem se bude ubírat podpora sociálního podnikání v Evropě a v ČR?

 

KDY: 11.10. 2018

KDE: Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, 128 00 Nové Město

PRO KOHO: Konference je určena zástupcům sociálních podniků, zástupcům členských sítí, zástupcům krajů, obcí a dalším z oblasti veřejné správy a všem, které téma zajímá nejen v kontextu České republiky.

CÍL:  Seznámit se s informacemi a trendy ze zahraničí; využít zkušeností ze stávajícího období ESF pro přípravu nového období; vzájemně se inspirovat a přinést do ČR mezinárodní zkušenosti; zahájit veřejnou diskusi o zaměření podpory sociálního podnikání v novém programovém období.

 

Akcí vás provede: Martina Macurová

 

PROGRAM:

Registrace a malé občerstvení

9:00 - 9:30

Oficiální začátek a zahájení 

9:30 - 9:45

 

BLOK I
9:45 - 10:45

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ ZE STRANY EVROPSKÝCH INSTITUCÍ NYNÍ A V BUDOUCNU

Shrnutí přístupu k podpoře sociálního podnikání z ESF z evropských institucích a co lze očekávat v novém programovém období.
Vystupující: Gerhard Braunling, expert na sociální ekonomiku

Gerhard Bräunling je ekonom a sociolog se zaměřením na podnikání a inovace. V současnosti pracuje jako politický poradce v oblasti sociálního podnikání pro národní a regionální vlády a pro Evropskou komisi. Zajišťoval přípravu na zřízení Fondu sociálního podnikání EU v rámci programu pro zaměstnanost a sociální inovace, organizování vzájemného učení, poradenství a poradenství pro členské státy a regiony při vytváření podpůrných programů a pro výzkum, který má podpořit politiky a akce v těchto oblastech.

 

Jak lze využít ESF k co nejefektivnější podpoře ekosystému sociálního podnikání
Vystupující: Toby Johnson, AIEDL, Team Leader, ESF Transnational Platform

Toby Johnson má téměř 40 let zkušeností v oblasti řízení, komunikace a tvorby politik, zejména v družstvech a sociálních podnicích. Bývalý národní odborník a pomocník s Generálním ředitelstvím pro podnikání Evropské komise má široké znalosti o charakteristikách a problémech sektoru sociální ekonomiky a malých a středních podniků v celé Evropě a také o důkladném pochopení politik a postupů Evropské komise.
Od roku 2002 se zabývá především tématem sociální ekonomiky v rámci Evropského sociálního fondu. V září 2015 se stal vedoucím týmu nadnárodní platformy ESF na období 2014-2020. V rámci této smlouvy AEIDL podporuje a zajišťuje fungování deseti mezinárodních tematických sítí pro řídící orgány ESF spolu s webovými stránkami a databází, které usnadňují nadnárodní projektovou práci. Jedna z těchto sítí se zabývá sociální ekonomikou a její práce se účastní také zástupce MPSV.

 

Coffee break 

10:45 -11:00

 

BLOK II
11:00 - 12:20
Zkušenosti se zaváděním sociálního podnikání u nás a našich sousedů a vyhlídky do budoucna

Vystupující:
Svatava Škantová, MPSV ČR

Michal Polák, státní tajemník Ministerstvá financí, Slovenská republika

Nena Dokuzov, Slovinsko, expertka na Evropské fondy
Nena Dokuzov je odbornicí na správu finančních prostředků EU, včetně finančních nástrojů a jiných návratných forem finančních prostředků. Na Úřadu vlády pro regionální rozvoj a místní samosprávu se aktivně podílela na vytváření řídícího a implementačního systému fondů EU pro programové období 2007 - 2013. Jako vedoucí oddělení operačního programu EU na ministerstvu hospodářského rozvoje a technologií byla zodpovědná za řízení strukturálního a soudržného fondu EU pro Slovinsko. Na odboru sociálního podnikání, družstev a ekonomické demokracie vytvořila systémová řešení pro sociální ekonomiku ve Slovinsku, včetně opatření na vytvoření ekosystému pro sociální ekonomiku - startovací komunitu, podpůrné prostředí a finanční mechanismy.

Luka Rajcic, Ministerstvo práce, Chorvatsko

 Oběd a síťování

12:20 - 13:00

 

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY

13:00 - 14:30

Workshop 1: Co by mělo být podporováno v sociálním podnikání v novém programovém období 2021 - 2027

Moderuje: Martina Macurová 

 

Workshop 2: Zkušenosti s legislativní úpravou sociálního podnikání v Chorvatsku, Slovinsku, České republice a na Slovensku

Moderuje: Petra Francová

 

Workshop 3: Nové evropské trendy v sociálním podnikání a jak mohou být podporovány ekosystémem sociálního podnikání a veřejnou správou

Moderuje: Markéta Vinkelhoferová

 

14:45 - 15:30
ZÁVĚREČNÁ PANELOVÁ DISKUZE: JAK VIDÍ VYSTUPUJÍCÍ BUDOUCNOST SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V ESF+

Shrnutí závěrů workshopů.

 

Oficiální ukončení a možnost síťování.

 

Po celou dobu konference bude zajištěno tlumočení.

Občerstvení na akci bude zajištěno sociálním podnikem. Účast je zdarma a počet míst je omezen.

Změna programu vyhrazena. Během měsíce září budou doplněny jednotlivé anotace.

REGISTRACE ZDE

Konec registrace je 5. 10. 2018.

 

Kontakt na organizátora:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2

Gabriela Kurková, gabriela.kurkova@mpsv.cz, 770 116 520
Šárka Vokálová, sarka.vokalova@mpsv.cz, 770 116 519

Akce proběhne v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 
 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2018 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.