Aktuality

  9. 5. 2018

Social Market Forum Pardubice

Pozvánka na Speed dating firem a sociálních podniku

14. června 2018 | Integrační centrum sociálních aktivit KOSATEC
Čtvrtek, 8:45–12:00 | Sladkovského 2824, Pardubice

Přijmete pozvání na pilotní setkání úspěšných firem a sociálních podniku v Pardubickém kraji. Cílem je navázat kontakty a propojit tyto dva sektory ekonomiky stejně jako se to již děje na evropské úrovni. Setkání proběhne příjemnou a komorní formou tzv. speed datingu, kde u jednotlivých stolečků se budou moci potkat zástupci z těchto dvou odlišných světů a vyměnit si své zkušenosti a požadavky.

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu s Integračním centrem sociálních aktivit Kosatec. Záštitu nad celou akcí převzal pan radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola.

Účast na semináři je bezplatná.

Pozvánka a link na akci zde.

Registrujte se prosím na e-mailové adrese pardubice@czechinvest.org nejpozději do 10. června 2018.

 

Tereza Všetečková
Regionální kancelář pro Pardubický kraj
+420 296 342 935
pardubice@czechinvest.org
www.czechinvest.org

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.