Aktuality

  6. 5. 2015

Otevřené dveře do sociálního podniku

 

Zveme Vás na den otevřených dveří do sociálního podniku Coworking Services s.r.o., který působí v Brně a zaměstnává neslyšící osoby.

Zajímá Vás, co to sociální podnik je, jak funguje v praxi a jak to může být užitečné pro Vás či Vaše okolí?
Přijďte načerpat inspiraci, nové informace a kontakty, k nám.

Kdy: 14. května 2015 od 9:30 do 12:00.

Kde: Cejl 25 (budova v zadní části dvorního traktu), Brno, 60200

Cena: 200 Kč na místě

Svoji účast prosím nahlaste na email info@cwmail.cz. Počet míst je omezen!

O firmě:
Naše společnost začala aktivně svoji činnost v roce 2013.
Jako sociální podnik se hlásí k principům sociální ekonomiky: ekonomickému, sociálnímu a environmentálnímu. V rámci své činnosti se podnik zaměřuje na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje.

Program:
9:30   – registrace účastníků + úvod
10:00 – Lenka Šebelová, ambasadorka sociálního podnikání pro oblast Jihovýchod
Obsah: zevrubné informace k sociálnímu podnikání, výhody a rizika s tím spojená, příklady možností financování sociálních podniků
10:30 – Dominika Pudilová, ředitelka sociálního podniku
Obsah: příklad dobré praxe konkrétního sociálního podniku a jeho pozitiva a negativa, představení práce se zaměstnanci, specifický koncept vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
11:15 – Marie Mikulíková, zaměstnankyně sociálního podniku, osoba se sluchovým postižením
Obsah: zaměstnání v sociálním podniku očima člověka se zdravotním postižením
11:45 – prohlídka pracoviště Coworking Services s.r.o.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.