Aktuality


SOCIÁLNÍ INOVACE - FENOMÉN SOUČASTNOSTI

VI. Ročník Setkání managementu sociálních služeb
NA TÉMA
SOCIÁLNÍ INOVACE - FENOMÉN SOUČASTNOSTI
18. června 2015, Registrace účastníků od 8:30 h.
KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

Program konference:

8:30 – 9:00 Registrace účastníků

9:00 - 9:10 Úvodní slovo
Mgr. Jana Márová, jednatelka společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

9:10 – 9:50 Operační program Zaměstnanost 2014 -2020 (OPZ)
Operační program Zaměstnanost - novinky a změny
Mgr. Jana Márová, jednatelka společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Aktuální dotační příležitosti pro organizace sociálních služeb
Mgr. Andrea Leitnerová - metodik pro OPZ

9:50 – 10:10 Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020
Představení aktuálních dotačních příležitostí v oblasti investičních projektů pro NO
Ing. Aleš Hanus, metodik pro investiční projekty Centrum evropské spolupráce, s.r.o.


10:10 – 10:35 Sociální inovace a jejich místo v OPZ
Tvorba inovativních nástrojů a jejich využití v sociálních službách
Odborníci na sociální inovace - MPSV

10:35 - 10:50 Přestávka na kávu a občerstvení

10:50 – 11:20 Sociální podnikání jako jedna z možností sociálních inovací
Jak přeměnit myšlenku sociálního podnikání v realitu
Mgr. Šárka Dořičáková konzultantka MPSV pro oblast sociálního podnikání, ambasadorka sociálního podnikání, P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

11:20 – 11:50 Mikrofinancování - šance pro rozvoj
Tvorba inovativních nástrojů a jejich využití v sociálních službách
Ing. Miloš Altner, místopředseda správní rady Occasio o.p.s., spolutvůrce inovativního  nástroje mikrofinancování


11:50 – 12:30 „S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám“
Přestavení inovativního projektu organizace Iskérka, o.s., jehož myšlenkou je zaměstnávání a resocializace osob s duševním onemocněním
Ing. Alena Vašků, projektový manažer

12:30 - 13:00 Přestávka na polední raut

Změna programu vyhrazena

 

WORKSHOPY

13:00 – 14:00

•SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – Mgr. Šárka Dořičáková
•SOCIÁLNÍ INOVACE - MPSV
•MIKROFINANCOVÁNÍ –Ing. Miloš Altner
•AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI – Mgr. Andrea Leitnerová, Ing. Aleš Hanus

ANOTACE

Konference určená managementu organizací působících v sociální oblasti.Cílem konference je seznámit účastníky s dotačními příležitostmi proobdobí 2014 -2020 a přiblížit jim vteoretické i praktické rovině sociální inovace, vysvětlit jak vznikají a jak inovační myšlenku přetvořit vrealitu.

 

VI. Setkání managementu sociálních služeb

SOCIÁLNÍ INOVACE - FENOMÉN SOUČASNOSTI
18. června 2015
KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 600,- Kč bez DPH

Jak se přihlásit?       hana.moravcova@profima.cz

www.profima.cz

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.