Aktuality

Operační program Praha - pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání
16. 10. 2017

Operační program Praha - pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 23. 1. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Do této výzvy bylo předloženo 129 žádostí o podporu v objemu 591 672 384,97 Kč. Alokace výzvy je 200 000 000 Kč.

Do 18. 4. 2018 probíhala první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. Touto fází prošlo úspěšně 124 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 566 742 710,71 Kč. 5 žádostí o podporu, s celkovými způsobilými náklady 24 929 674,26 Kč, bylo v rámci formálního hodnocení vyřazeno.

U projektů, které postoupily z první fáze, v současné době probíhá věcné hodnocení.

Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy

http://penizeproprahu.cz

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.