Sociální podnikání v novém plánovacím období 2014+

 

Olomoucký kraj si Vás dovoluje srdečně pozvat k účasti na semináři na téma:

 

Sociální podnikání v novém plánovacím období 2014+

Datum konání:    18. 8. 2015 od 10:00 hodin

Místo konání:    kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc
 
Zájemci o účast na semináři se mohou hlásit na adrese: zamestnanost@kr-olomoucky.cz  


Program semináře:

10:00-10:30     Prezence účastníků

10:30-10:40    Úvodní slovo zástupců Olomouckého kraje – role kraje v oblasti podpory zaměstnanosti

10:40-11:00    Sociální podnikání v podmínkách České republiky – konzultantka Šárka Dořičáková – MPSV

11:00-11:30    Podpora sociálního podnikání v OP Zaměstnanost – Svatava Škantová – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

11:30-12:00    Podpora sociálního podnikání v Integrovaném regionálním operačním programu – Jakub Horáček, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

12:00-12:30    Podpora sociálního podnikání na venkově z IROP a OPZ v rámci CLLD (místní akční skupiny) – Karel Hošek, tajemník Krajského sdružení MAS OK

12:30-12:40    Dotazy, podněty účastníků, diskuse

12:40-13:00    Přestávka na kávu

13:00-14:30    Individuální konzultace projektů s prezentujícími

14:30    Závěr semináře

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.